Tra cứu Công Văn 17/2006/ND-CP)

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 17/2006/ND-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 70745 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2127/BTC-QLCS năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số: 2127/BTC-QLCS V/v Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

2

Công văn 663/VPCP-KTTH năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 663/VPCP-KTTH V/v tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

3

Công văn số 2683/VPCP-KNTN về hướng dẫn việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Điều 17 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP). Xét Báo cáo số 09/VP-HH ngày 30 tháng 01 năm 2008 của

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

4

Công văn 2006/BNN-QLCL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 2006/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan,

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

5

Công văn 1640/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về Thời hạn gửi báo cáo tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1640/LĐTBXH-KHTC V/v Thời hạn gửi báo cáo tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

6

Công văn 3124/TCHQ-TVQT năm 2015 thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 3124/TCHQ-TVQT V/v thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 08/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

7

Công văn 462/TLĐ năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

- Cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công đoàn có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ nguồn tiết kiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

Ban hành: 08/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

8

Công văn 5209/STC-HCSN năm 2015 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP và điều chỉnh tiền lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền (đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện bổ sung thu nhập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 17/2015/NĐ-CP); 2- Về xác định nhu cầu kinh phí: a/ Nhu cầu kinh phí

Ban hành: 13/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

9

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

302/BXD-TCCB,Công văn 302 2011,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

10

Công văn 7214/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7214/VPCP-KTTH,Công văn 7214 2012,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7214/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

11

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. e) Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân lập danh sách đối tượng được giải quyết chế độ hưu trí của các Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP theo Mẫu gửi về Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

12

Công văn 2171/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2171/VPCP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Bộ Công Thương. Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2129/BCT-TTTN ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

13

Công văn 3574/BTP-BTTP năm 2013 hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

3574/BTP-BTTP,Công văn 3574 2013,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3574/BTP-BTTP V/v hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP

Ban hành: 13/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

14

Công văn 8576/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 8576/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

15

Công văn 6442/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6442/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

16

Công văn 693/BNV-TCBC năm 2023 về hướng dẫn Nghị định 62/2020/NĐ-CP và 106/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

693/BNV-TCBC,Công văn 693 2023,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn Nghị định 62/2020/NĐ-CP và 106/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định vị trí việc làm và biên chế công chức,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2023

17

Công văn 17/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP và 70/2011/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng 4 Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 02/CT – KT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

18

Công văn 4163/TCHQ-GSQL về thủ tục chuyển cảng theo Điều 17 Nghị định 154/2005/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

đường hàng không…): Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ thì người làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hóa là người vận tải. Tuy nhiên, trong hoạt động thương mại thì người vận tải có quyền thuê bên thứ ba thực hiện tiếp chặng vận chuyển nội địa và ủy quyền bằng văn bản cho bên thứ ba

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

19

Công văn 472/CP-KGVX năm 2022 về đính chính Nghị định 71/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

472/CP-KGVX,Công văn 472 2022,Văn phòng Chính phủ,Đính chính Nghị định về quản lý sử dụng dịch vụ phát thanh,Đính chính Nghị định 71/2022/NĐ-CP,Đính chính sai sót Nghị định 71/2022/NĐ-CP,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2022

20

Công văn 2039/BTP-BTTP năm 2010 về phối hợp chỉ đạo triển khai Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

2039/BTP-BTTP,Công văn 2039 2010,Bộ Tư pháp,Thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP,Bán đấu giá tài sản,hoạt động bán đấu giá tài sản,Chương trình phối hợp chỉ đạo ,Triển khai 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236