Tra cứu Công Văn 17/2006/N��-CP;

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 17/2006/N��-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74109 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 601/THH-CDS năm 2021 về cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP do Cục Tin học hóa ban hành

601/THH-CDS,Công văn 601 2021,Cục Tin học hóa,Tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP,Tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Tình hình thực hiện phát triển Chính phủ điện tử,Thương mại,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC TIN HỌC HÓA ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

3

Công văn 17/BNN-TY năm 2022 về tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/BNN-TY,Công văn 17 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chương trình phòng chống bệnh Dại 2022 2030,Triển khai Chương trình phòng chống bệnh Dại,Triển khai phòng chống bệnh Dại 2022 2030 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

4

Công văn 1811/THH-CĐS năm 2020 về cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP, số liệu dịch vụ công trực tuyến và một số chỉ tiêu tại Nghị quyết 17/NQ-CP do Cục Tin học hóa ban hành

1811/THH-CDS,Công văn 1811 2020,Cục Tin học hóa,Cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP,Cập nhật thực hiện số liệu dịch vụ công trực tuyến,Cập nhật chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC TIN HỌC HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

5

Công văn 17/CV-BCĐ năm 2021 về tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành

17/CV-BCD,Công văn 17 2021,Tạm dừng các hoạt động để phòng chống Covid Hà Nội,Tạm dừng một số hoạt động để phòng chống Covid,Phòng chống lây lan Covid 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

6

Công văn 17/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

17/TANDTC-PC,Công văn 17 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực tiễn thi hành về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Tổng kết thực tiễn về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Tổng kết thi hành về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Sở hữu trí tuệ,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

7

Công văn 17/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2021 trong Hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

định số 1933/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 117 ngày 07

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

8

Công văn 17/HQHCM-GSQL năm 2021 về thủ tục chia tách hàng hóa trong kho ngoại quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/HQHCM-GSQL V/v thủ tục chia tách hàng hóa trong kho ngoại quan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải  (Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

9

Công văn 17/BTC-TCDN năm 2021 hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động do Bộ Tài chính ban hành

của Hợp tác xã tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, việc xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT Việt Nam) được thực hiện theo Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

10

Công văn 17/CTVN-HTQT năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp corona virus do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

17/CTVN-HTQT,Công văn 17 2020,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Phòng chống bệnh hô hấp corona virus,Phòng chống viêm đường hô hấp corona virus,Phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp corona,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ----------- CỘNG

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

11

Công văn 17/TANDTC-KHTC năm 2020 thực hiện Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

17/TANDTC-KHTC,Công văn 17 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT,Thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu,Thực hiện cung cấp thông tin về đấu thầu,Đầu tư,Công nghệ thông tin TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

12

Công văn 5187/BTTTT-THH năm 2020 thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 17/NQ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

5187/BTTTT-THH,Công văn 5187 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết 17/NQ-CP,Chỉ tiêu trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử,Thực hiện chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

13

Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

17/BXD-PTDT,Công văn 17 2019 Bộ Xây dựng,Công văn 17 năm 2019 Bộ Xây dựng,Công văn 17 Bộ Xây dựng ban hành 2019,CV 17 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 17 Bộ Xây dựng áp dụng 2019,CV 17 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 17 năm 2019 Bộ Xây dựng,Công văn 17/BXD-PTDT ngày 25/04/2019,Công văn 17 Bộ Xây dựng về Điều kiện 2019,CV 17 Bộ Xây dựng về Điều kiện

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

14

Công văn số 2683/VPCP-KNTN về hướng dẫn việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Điều 17 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP). Xét Báo cáo số 09/VP-HH ngày 30 tháng 01 năm 2008 của

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

15

Công văn 17/XNK-XXHH năm 2019 về chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số: 17/XNK-XXHH Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019 VĂN BẢN CHẤP THUẬN TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

16

Công văn 17/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

17/TTg-DMDN,Công văn 17 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

17

Công văn 17/GSQL-GQ2 năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp nội địa sửa chữa hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

17/GSQL-GQ2,Công văn 17 2021 Cục Giám sát quản lý về hải qu,Công văn 17 năm 2021 Cục Giám sát quản lý về hải qu,Công văn 17 Cục Giám sát quản lý về hải qu ban hành 2021,CV 17 Cục Giám sát quản lý về hải qu còn hiệu lực,CV 17 Cục Giám sát quản lý về hải qu áp dụng 2021,CV 17 Cục Giám sát quản lý về hải qu mới nhất,CV số 17 năm 2021 Cục Giám sát

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

18

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/LDTBXH-TCCB,Công văn 17 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Công văn 17 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Công văn 17 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2018,CV 17 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,CV 17 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2018,CV 17 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,CV số 17 năm 2018 Bộ Lao động -

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

19

Công văn 17/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

17/CT-TTHT,Công văn 17,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lao động nước ngoài,Tiền trả lương ,Làm việc tại Việt Nam ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

20

Công văn 5591/VPCP-KSTT năm 2022 về tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

văn 5591 Văn phòng Chính phủ về Nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử 2022,CV 5591 Văn phòng Chính phủ về Nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử 2022,Công văn Nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử Văn phòng Chính phủ 2022,Công văn 5591 Văn phòng Chính phủ về Tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP 2022,CV 5591 Văn phòng Chính phủ về Tình hình thực

Ban hành: 26/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!