Tra cứu 17/2006/N��-CP;

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2006/N��-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 267340 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2022,Chính phủ,Huy động nguồn lực của ngân sách cho phòng COVID19,Sử dụng ngân sách nhà nước cho phòng chống COVID19,Sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân cho chống dịch,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

2

Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

17/2023/ND-CP,Nghị định 17 2023 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 17/2023/ND-CP ngày 26/04/2023,Nghị định 17 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả 2023,NĐ 17

Ban hành: 26/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2023

3

Nghị quyết 17/NQ-CP về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2021,Chính phủ,Hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID-19,Hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID-19 Tết Tân Sửu 2021,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

4

Nghị quyết số 17/2006/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006 - 2010) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành

17/2006/NQ-CP,Nghị quyết 17 2006,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17/2006/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

5

Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

17/2006/ND-CP,Nghị định 17 2006,Chính phủ,Chuyển công ty nhà nước thành cổ phần,Công ty nhà nước,Công ty Cổ phần,Luật đất đai,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp,Bất động sản CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

17/2022/ND-CP,Nghị định 17 2022 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 17/2022/ND-CP ngày 31/01/2022,Nghị định 17 Chính phủ về Sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm lĩnh vực hóa chất 2022,NĐ

Ban hành: 31/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

7

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2019,Chính phủ,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

8

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

17/2021/ND-CP,Nghị định 17 2021 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 17/2021/ND-CP ngày 09/03/2021,Nghị định 17 Chính phủ về Chính sách đối với thanh niên xung phong 2021,NĐ 17 Chính phủ

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

9

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

17/2020/ND-CP,Nghị định 17 2020 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020,Nghị định 17 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 2020,NĐ 17 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

10

Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

17/2019/ND-CP,Nghị định 17 2019 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 17/2019/ND-CP ngày 01/02/2019,Nghị định 17 Chính phủ về Cấp thị thực 2019,NĐ 17 Chính phủ về Cấp thị thực 2019,Nghị

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

11

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định ASEAN về Trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2016,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Hiệp định ASEAN thiết bị y tế,Hiệp định ASEAN ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

12

Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản

17/2018/ND-CP,Nghị định 17 2018 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 17/2018/ND-CP ngày 02/02/2018,Nghị định 17 Chính phủ về Quy hoạch phát triển thủy sản 2018,NĐ 17 Chính phủ về Quy

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2018

13

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2014 gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2014,Chính phủ,Đa dạng sinh học CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

14

Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

17/2017/ND-CP,Nghị định 17 2017 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 17/2017/ND-CP ngày 17/02/2017,Nghị định 17 Chính phủ về Dịch vụ công 2017,NĐ 17 Chính phủ về Dịch vụ công 2017,Nghị

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

15

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ 1/2013,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

16

Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

17/2016/ND-CP,Nghị định 17 2016 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 17/2016/ND-CP ngày 17/03/2016,Nghị định 17 Chính phủ về Trục xuất theo thủ tục hành chính 2016,NĐ 17 Chính phủ về

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

17

Nghị quyết 15n/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

18

Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

17/2015/ND-CP,Nghị định 17 2015 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 17/2015/ND-CP ngày 14/02/2015,Nghị định 17 Chính phủ về Chế độ tiền lương 2015,NĐ 17 Chính phủ về Chế độ tiền lương

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

19

Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 14 ban hành

với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

20

Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

17/2014/ND-CP,Nghị định 17 2014 Chính phủ,Nghị định 17 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 17 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 17 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 17 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 17 Chính phủ mới nhất,NĐ số 17 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 17/2014/ND-CP ngày 11/03/2014,Nghị định 17 Chính phủ về Thanh tra Ngoại giao 2014,NĐ 17 Chính phủ về Thanh tra Ngoại

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!