Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 17/2006/N��-CP)

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 17/2006/N��-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12849 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-17:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-17:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-17:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Phương pháp thử,Xác định hàm lượng hạt mềm yếu,Xác định hàm lượng hạt phong hoá ,TCVN 7572-17:2006 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-17 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 17: XÁC ĐỊNH HÀM

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-17:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-17:2006,***,Chăn gối ,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Các thiết bị gia nhiệt uốn được ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-17:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-17 : 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN –

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2022/BCT về An toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

QCVN17:2022/BCT,Quy chuẩn QCVN17:2022,Bộ Công thương,Công nghiệp,Điện - điện tử QCVN 17:2022/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN ÁP 6 KV PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ National technical regulation on safety for high voltage 6kV distribution equipment explosion-proof used in underground

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11795-17:2017 (ISO/IEC 14496-17:2006) về Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh - Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản

TCVN11795-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11795-17:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11795-17:2017 ISO/IEC 14496-17:2006 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÃ HÓA ĐỐI TƯỢNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH - PHẦN 17: TẠO DÒNG ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 17: Streaming text

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3121-17:2022 về Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hàm lượng ion chloride hòa tan trong nước

TCVN3121-17:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-17:2022,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3121-17:2022 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 17: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION CHLORIDE HÒA TAN TRONG NƯỚC Mortar for masonry - Test methods - Part 17: Determination of water soluble chloride content Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2023

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-17:2022 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định mọt đậu Mê-hi-cô Zabrotes subfasciatus (Boheman)

TCVN12709-2-17:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-2-17:2022,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-2-17:2022 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT PHẦN 2-17: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT ĐẬU MÊ-HI-CÔ ZABROTES SUBFASCIATUS (BOHEMAN) Procedure for identification of insect and

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2023

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-17:2021 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 17: Chò chỉ

TCVN12714-17:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-17:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-17:2021 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG CÁC LOÀI CÂY BẢN ĐỊA PHẦN 17: CHÒ CHỈ Forest tree cultivar - Seedling of native plants Part 17: Parashorea chinensis H.Wang Lời nói đầu TCVN 12714-17:2021 do Viện

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13673:2023 (ASTM D8018-15 (2020)) về Phương pháp xác định (Tri-n-butyl)-n-tetradecylphosphoni clorua (TTPC) trong đất bằng sắc ký lỏng/hai lần khối phổ (LC/MS-MS) giám sát phân mảnh nhiều lần

TCVN13673:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13673:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13673:2023 ASTM D8018-15 (2020) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH (TRI-n-BUTYL)-n-TETRADECYLPHOSPHONI CLORUA (TTPC) TRONG ĐẤT BẰNG SẮC KÝ LỎNG/HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC/MS-MS) GIÁM SÁT PHÂN MẢNH NHIỀU LẦN Standard test method for

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

QCVN17:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN17:2018,Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 17:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG RĂNG DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on dental radiographic equipment in medicine Lời nói đầu QCVN 17:2018/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây dựng, Bộ Khoa

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

QCVN17:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN17:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities Lời nói đầu QCVN 17:2018/BXD do Viện

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8171-2:2009 (EN 14185-2:2006) về thực phẩm không chứa chất béo - Xác định dư lượng N-metylcarbamat - Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch trên cột diatomit

N-METYLCARBAMAT – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO CÓ LÀM SẠCH TRÊN CỘT DIATOMIT Non-fatty food – Determination of N-methylcarbamate residues – Part 2: High performance liquid chromatographic (HPLC) method with clean-up on diatomaceous earth column Lời nói đầu TCVN 8171-2:2009 hoàn toàn tương đương với EN 14185-2:2006; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-17:2018 (ISO 603-17:2014) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 17: Bánh mài dùng lắp trên trục (Kiểu ISO 52)

được ký hiệu như sau: Bánh mài lắp trên trục TCVN 11268-17 (ISO 603-17) - WPL 13 20 06 - A80MV - 50 m/s. 5  Đặc tính kỹ thuật 5.1  Vật liệu Thép có giới hạn chảy Re = 300 N/mm2, điều kiện kỹ thuật do nhà sản xuất quyết định. 5.2  Ghi nhãn Ghi nhãn cho các bánh mài lắp trên trục phù hợp với TCVN 11267 (ISO

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12142-17:2017 (ISO 683-17:2014) về Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 17: Thép ổ bi và ổ đũa

0,015e 15,0 đến 16,5 1,50 đến 1,90 0,30 0,20 đến 0,40 - N: 0,16 đến 0,25 X89CrMoV18-1 0,85 đến 0,95 1,00 1,00 0,040 0,015e 17,0 đến 19,0

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-17:2017 (ISO 16000-17:2008) về Không khí trong nhà - Phần 17: Phát hiện và đếm nấm mốc - Phương pháp nuôi cấy

[17]) 101 (Tài liệu tham khảo [21]) n.r. 102 (Tài liệu tham khảo [18]); 101 (Tài liệu tham khảo [21]) - Aureobasidium pullulans (7,5 đến 16) (3,5 đến 7) (Tài liệu tham khảo [17

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-17:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 17: Ma hoàng chế

TCVN11776-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-17:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-17:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 17: MA HOÀNG CHẾ Herbal medicine processing - Part 17: Herba Ephedrae Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-17:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-17:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 17: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm màng phổi ở lợn

TCVN8685-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-17:2017,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-17:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 17: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG PHỔI Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 17: Actinobacillus pleuropneumoniae vaccine, inactivated Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8683-17:2017 về Giống vi sinh vật thú y- Phần 17: Quy trình giữ giống vi khuẩn bordetella bronchiseptica

TCVN8683-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8683-17:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8683-17:2017 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - PHẦN 17: QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VI KHUẨN BORDETELLA BRONCHISEPTICA Master seed of microorganisms for veterinary use - Part 17: The procedure for preservation Bordetella bronchiseptica

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-17:2009 (ISO 1833-17 : 2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 17: Hỗn hợp xơ clo (polyme đồng nhất của vinyl clorua) và một số xơ khác (Phương pháp sử dụng axit sunphuric)

TCVN5465-17:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-17:2009,***,Phân tích định lượng hóa học,Hỗn hợp xơ clo và một số xơ khác ,Vật liệu dệt ,Phương pháp sử dụng axit sunphuric,TCVN 5465-17:2009 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-17 : 2009 ISO 1833-17 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 17: HỖN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017) về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylendiamin cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2021 ISO 7393-2:2017 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ TỔNG CLO - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU SỬ DỤNG N,N- DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN CHO MỤC ĐÍCH KIỂM SOÁT THƯỜNG XUYÊN Water quality -

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-17:2016 (ISO 7240-17:2009) về Hệ thống báo cháy - Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

TCVN7568-17:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-17:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-17:2016 ISO 7240-17:2009 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 17: THIẾT BỊ CÁCH LY NGẮN MẠCH Fire detection and alarm systems - Part 17: Short- circuit isolators Lời nói đầu TCVN 7568-17:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!