Tra cứu 17/2014/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 271226 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2014/TT-BTC,Thông tư 17 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2014,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Thuế suất thuế nhập khẩu 2014,TT 17 Bộ

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

2

Thông tư 17/2024/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2024/TT-BTC,Thông tư 17 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2024,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2024,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2024/TT-BTC ngày 14/03/2024,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Kiểm soát thanh toán khoản chi thường

Ban hành: 14/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

3

Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2022/TT-BTC,Thông tư 17 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2022/TT-BTC ngày 08/03/2022,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Quản lý kinh phí Đề án Xây dựng xã hội

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

4

Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2021/TT-BTC,Thông tư 17 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

5

Thông tư 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành

quản lý giá sau đây: 1. Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu. 2. Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá tra nguyên liệu. 3. Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính sửa

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

6

Thông tư 17/2019/TT-BTC quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2019/TT-BTC,Thông tư 17 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2019,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2019,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2019/TT-BTC ngày 21/03/2019,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Kỷ niệm chương 2019,TT 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

7

Thông tư 17/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2018/TT-BTC,Thông tư 17 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Chứng thư số 2018,TT 17 Bộ Tài chính về

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

8

Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

17/2017/TT-BTC,Thông tư 17 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 17 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 17 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 17 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 17 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 17 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017,Thông tư 17 Bộ Tài chính về Cảng vụ hàng hải 2017,TT 17 Bộ Tài chính

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

9

Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 17 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 17 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 17 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 17 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 17 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

10

Thông tư 17/2014/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

17/2014/TT-BTTTT,Thông tư 17 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 17 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2014,TT 17 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 17 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2014,TT 17 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

11

Thông tư 17/2014/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

17/2014/TT-BNV,Thông tư 17 2014 Bộ Nội vụ,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Nội vụ,Thông tư 17 Bộ Nội vụ ban hành 2014,TT 17 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,TT 17 Bộ Nội vụ áp dụng 2014,TT 17 Bộ Nội vụ mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Nội vụ,Thông tư 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014,Thông tư 17 Bộ Nội vụ về Lưu trữ lịch sử các cấp 2014,TT 17 Bộ Nội vụ về Lưu trữ lịch sử

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

12

Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD và 18/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

17/2014/TT-BXD,Thông tư 17 2014 Bộ Xây dựng,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Xây dựng,Thông tư 17 Bộ Xây dựng ban hành 2014,TT 17 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,TT 17 Bộ Xây dựng áp dụng 2014,TT 17 Bộ Xây dựng mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Xây dựng,Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014,Thông tư 17 Bộ Xây dựng về Hỗ trợ nhà ở 2014,TT 17 Bộ Xây dựng về Hỗ trợ

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

13

Thông tư 17/2014/TT-BTP về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

17/2014/TT-BTP,Thông tư 17 2014 Bộ Tư pháp,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Tư pháp,Thông tư 17 Bộ Tư pháp ban hành 2014,TT 17 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TT 17 Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TT 17 Bộ Tư pháp mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Tư pháp,Thông tư 17/2014/TT-BTP ngày 13/08/2014,Thông tư 17 Bộ Tư pháp về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2014,TT 17 Bộ Tư

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

14

Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

17/2014/TT-NHNN,Thông tư 17 2014 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 17 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 17 Ngân hàng Nhà nước ban hành 2014,TT 17 Ngân hàng Nhà nước còn hiệu lực,TT 17 Ngân hàng Nhà nước áp dụng 2014,TT 17 Ngân hàng Nhà nước mới nhất,TT số 17 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 17/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014,Thông tư 17 Ngân hàng

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2014

15

Thông tư 17/2014/TT-BNNPTNT về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/2014/TT-BNNPTNT,Thông tư 17 2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2014,TT 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2014,TT 17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Nông

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

16

Thông tư 17/2014/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

17/2014/TT-BKHCN,Thông tư 17 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 17 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2014,TT 17 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 17 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2014,TT 17 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

17

Thông tư 17/2014/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 23/2012/TT-BCT về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

17/2014/TT-BCT,Thông tư 17 2014 Bộ Công thương,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Công thương,Thông tư 17 Bộ Công thương ban hành 2014,TT 17 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 17 Bộ Công thương áp dụng 2014,TT 17 Bộ Công thương mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Công thương,Thông tư 17/2014/TT-BCT ngày 16/06/2014,Thông tư 17 Bộ Công thương về Nhập khẩu tự động

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

18

Thông tư 17/2014/TT-BYT về việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

17/2014/TT-BYT,Thông tư 17 2014 Bộ Y tế,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Y tế,Thông tư 17 Bộ Y tế ban hành 2014,TT 17 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 17 Bộ Y tế áp dụng 2014,TT 17 Bộ Y tế mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Y tế,Thông tư 17/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014,Thông tư 17 Bộ Y tế về Hội Chữ thập đỏ 2014,TT 17 Bộ Y tế về Hội Chữ thập đỏ 2014,Thông tư Hội Chữ thập

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

19

Thông tư 17/2014/TT-BGTVT về tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

17/2014/TT-BGTVT,Thông tư 17 2014 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 17 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2014,TT 17 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 17 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2014,TT 17 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 17/2014/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

20

Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2014/TT-BGDDT,Thông tư 17 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 17 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2014,TT 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,TT 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2014,TT 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,TT số 17 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 17/2014/TT-BGDDT ngày

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!