Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 168/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31060 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 168/NQ-CP năm 2021 về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

168/NQ-CP,Nghị quyết 168 2021,Chính phủ,Chính sách phòng chống dịch COVID19,Cơ chế phòng chống dịch COVID19,Chính sách đặc biệt phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

2

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2021 thông qua đề án Đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2021,Tỉnh Quảng Trị,Đề án xây dựng phòng ở công vụ giáo viên,Đầu tư phòng ở công vụ giáo viên vùng khó khăn,Phòng ở công vụ cho giáo viên vùng khó khăn,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2022

3

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2020,Tỉnh Quảng Bình,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

4

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2019,Tỉnh Trà Vinh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

5

Nghị quyết 168/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

168/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2021,Tỉnh Hưng Yên,Hỗ trợ đào tạo sau đại học Hưng Yên,Chính sách thưởng khuyến khích tài năng Hưng Yên,Chính sách hỗ trợ sau đại học Hưng Yên,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

6

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2019,Tỉnh Phú Yên,Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã,Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên,Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Phú Yên,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

7

Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

168/2018/ND-CP,Nghị định 168 2018,Chính phủ,Công tác quốc phòng,Công tác quân sự quốc phòng,Quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

8

Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch

168/2017/ND-CP,Nghị định 168 2017,Chính phủ,Luật du lịch,Nghị định hướng dẫn Luật Du lịch,Pháp luật du lịch,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

9

Nghị quyết 168/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

168/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 2020,Kế hoạch phát triển xã hội tỉnh Hà Tĩnh 2020,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 2020,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

10

Nghị quyết 168/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

168/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2019,Tỉnh Hòa Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2019/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 14 tháng 8

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

11

Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

168/2016/ND-CP,Nghị định 168 2016,Chính phủ,Giao khoán rừng ,Giao khoán rừng phòng hộ,Nhận khoán rừng ,Giao khoán vườn cây ,Sử dụng mặt nước,Ban quản lý rừng đặc dụng,Ban quản lý rừng phòng hộ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

12

Nghị quyết 168/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

168/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2018,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2018/NQ-HĐND Đồng

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

13

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2014 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2014,Tỉnh Hà Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

14

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai

168/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2015,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2015/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 16

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

15

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

168/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2015,Tỉnh Nghệ An HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2015/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

16

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

168/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2015,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168 /2015/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

17

Nghị quyết 15h/NQ-HĐND năm 2010 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15h/NQ-HDND,Nghị quyết 15h 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Năm 2009,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15h/NQ-HĐND Huế,

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

18

Nghị quyết 14h/NQ-HĐND năm 2010 về tổng biên chế hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

14h/NQ-HDND,Nghị quyết 14h 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14h/NQ-HĐND Huế, ngày 23

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

19

Nghị định 168/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

168/2007/ND-CP,Nghị định 168 2007,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Người lao động Việt Nam,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,Tổ chức nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

20

Nghị quyết 168/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình

168/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2010,Tỉnh Hòa Bình,Chế độ công tác phí hội nghị,Chế độ công tác phí,Quy định chế độ công tác phí,Tổ chức hội nghị đối với cơ quan,Tổ chức hội nghị đối với tổ chức,Tổ chức hội nghị đối với đơn vị,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84