Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 166/1999/Q������-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 166/1999/Q������-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4486 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-166:2014/BNNPTNT phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa

QCVN01-166:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-166:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 166 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI LÚA National technical regulation on surveillance method of Rice pests Lời nói đầu QCVN 01 - 166 : 2014/BNNPTNT do

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 166:2001 về thuật ngữ kỹ thuật lạnh, thông gió, sưởi ấm và điều hòa không khí do Bộ Thủy sản ban hành

28TCN166:2001,Tiêu chuẩn ngành 28TCN166:2001,Bộ Thuỷ sản,28TCN 166:2001 ,Thuật ngữ kỹ thuật lạnh,Thông gió sưởi ấm ,Bộ Thủy sản TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 28 TCN 166:2001 THUẬT NGỮ KĨ THUẬT LẠNH, THÔNG GIÓ, SƯỞI ẤM VÀ ÐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Terminology of refrigeration, ventilation, heating and air conditioning 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: 21/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-166:1997 về hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-166:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-166:1997,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Hệ thống điện thoại dùng thẻ,TCN 68-166:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-166:1997 HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI DÙNG THẺ YÊU CẦU KỸ THUẬT CARD PAYPHONE SYSTEMS TECHNICAL REQUIREMENT MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm

Ban hành: 30/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

QCVN06:2019/BTC,Quy chuẩn QCVN06:2019,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 06:2019/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5643:1999 về Gạo - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5643:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5643:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thuật ngữ và định nghĩa về gạo,TCVN 5643:1999,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5643 : 1999 GẠO – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Rice – Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 5643 : 1999 thay thế TCVN 5643 : 1992; TCVN

Ban hành: 10/12/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2244:1999 (ISO 286-1:1988) về hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – cơ sở của dung sai – sai lệch và lắp ghép

TCVN2244:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2244:1999,***,TCVN 2244:1999,Hệ thống ISO,Dung sai và lắp ghép,Cơ sở của dung sai ,Sai lệch và lắp ghép,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2244:1999 HỆ THỐNG ISO VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP – CƠ SỞ CỦA DUNG SAI, SAI LỆCH VÀ LẮP GHÉP ISO system of limits and fits – Bases of

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2273:1999 về than Mạo Khê - yêu cầu kỹ thuật

TCVN2273:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2273:1999,***,Than Mạo Khê ,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 2273:1999 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2273:1999 THAN MẠO KHÊ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Coal of Mao Khe – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cục và than cám thương

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2279:1999 về than Vàng Danh - nam mẫu - yêu cầu kỹ thuật

TCVN2279:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2279:1999,***,TCVN 2279:1999,Than Vàng Danh nam mẫu,Yêu cầu kỹ thuật,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2279:1999 THAN VÀNG DANH – NAM MẪU – YÊU CẦU KỸ THUẬT Coal of Vang Danh – Nam Mau - Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6476:1999 về gạch bê tông tự chèn

TCVN6476:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6476:1999,***,Gạch bê tông tự chèn ,TCVN 6476:1999 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6476:1999 GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN Interlocking concrete bricks 1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp bê tông

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6508:1999 (ISO 1211 : 1984 (E)) về sữa - xác định hàm lượng chất béo - phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6508:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6508:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6508:1999 ,Sữa xác định hàm lượng chất béo,Phương pháp khối lượng,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6508:1999 ISO 1211 : 1984 (E) SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO – PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6509:1999 (ISO 11869 : 1997 (E)) về sữa chua - xác định độ axit chuẩn độ - phương pháp điện thế do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6509:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6509:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6509:1999 ,Sữa chua xác định độ axit chuẩn độ ,Phương pháp điện thế ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6509:1999 SỮA CHUA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Yogurt  - Determination of titratable acidity -

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6510:1999 (ISO 1740 : 1991 (E)) về bơ và sản phẩm chất béo của sữa - xác định độ axit (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6510:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6510:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6510:1999 ,Bơ và sản phẩm chất béo của sữa,Xác định độ axit chuẩn độ,Sữa chua xác định độ axit chuẩn độ ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6510:1999 BƠ VÀ SẢN PHẨM CHẤT BÉO CỦA SỮA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6511:1999 (ISO 8156 : 1987 (E)) về sữa bột và các sản phẩm sữa bột - xác định chỉ số không hòa tan doBộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6511:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6511:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6511:1999 ,Sữa bột và các sản phẩm sữa bột ,Xác định chỉ số không hòa tan ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6511:1999 ISO 8156 : 1987 (E) SỮA BỘT VÀ CÁC SẢN PHẨM SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÔNG HÒA TAN Dried

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6528:1999 (ISO 612 : 1978) về phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6528:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6528:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,Kích thước phương tiện có động cơ ,Kích thước phương tiện được kéo,TCVN 6528:1999 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6528:1999 (ISO 612 : 1978) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÍCH THƯỚC PHƯƠNG

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6529:1999 (ISO 1176 : 1990) về phương tiện giao thông đường bộ - khối lượng - thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6529:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6529:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 6529:1999 ,Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6529:1999 (ISO l 1990) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHỐI LƯỢNG – THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ MÃ HIỆU Road

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6540:1999 (ISO 9526 : 1990) về rau, quả và các sản phẩm từ rau quả - xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6540:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6540:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6540:1999 ,Rau quả và các sản phẩm rau quả,Xác định hàm lượng sắt,Quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6540:1999 RAU, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6541:1999 (ISO 7952 : 1994) về rau, quả và các sản phẩm từ rau quả - xác định hàm lượng đồng - phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6541:1999,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6541:1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Rau quả và các sản phẩm rau quả,TCVN 6541:1999 ,Xác định hàm lượng đồng ,Quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6541:1999 RAU QUẢ VÀ NHỮNG SẢN PHẨM TỪ RAU QUẢ. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.62.64