Tra cứu 166/1999/Q������-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 166/1999/Q������-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 91582 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 166/QĐ-BTC năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2016

166/QD-BTC,Quyết định 166 2017,Bộ Tài chính,Văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực toàn bộ,Quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166/QĐ-BTC

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

2

Quyết định 166/1999/QĐ-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

166/1999/QD-BTC,Quyết định 166 1999,Bộ Tài chính,Trích khấu hao tài sản cố định,Khấu hao tài sản cố định,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 166/1999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

3

Thông tư 166/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

166/2016/TT-BTC,Thông tư 166 2016,Bộ Tài chính,Mức thu chế độ thu nộp,Thu nộp quản lý sử dụng phí ,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

4

Thông tư 166/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh trong nước đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

166/2015/TT-BTC,Thông tư 166 2015,Bộ Tài chính,An toàn an ninh thông tin ,Quản lý sử dụng kinh phí đào tạo,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

5

Thông tư 166/2014/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

166/2014/TT-BTC,Thông tư 166 2014,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Hiệp định thương mại hàng hóa,Hiệp định thương mại hàng hóa Asean,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

6

Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

166/2013/TT-BTC,Thông tư 166 2013,Bộ Tài chính,Xử phạt vi phạm hành chính thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 166/2013/TT-BTC

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

7

Thông tư 166/2012/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

166/2012/TT-BTC,Thông tư 166 2012,Bộ Tài chính,Kinh phí cấp ấn phẩm báo tạp chí,Vùng đặc biệt khó khăn,Vùng dân tộc thiểu số miền núi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

8

Thông tư 166/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án; chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình

166/2011/TT-BTC,Thông tư 166 2011,Bộ Tài chính,Chi phí chuẩn bị dự án,Kinh phí hoạt động,Chỉ tiêu tài chính,Hợp đồng xây dựng chuyển giao,Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

9

Thông tư 166/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

166/2010/TT-BTC,Thông tư 166 2010,Bộ Tài chính,Phí thẩm định,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp giấy phép,Văn phòng đại diện,Tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2010

10

Thông tư 166/2009/TT-BTC hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số: 166/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Bộ luật Tố

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

11

Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

166/QD-TTg,Quyết định 166 2023,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học,Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam,Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2023

12

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

13

Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La kèm theo 695/QĐ-UBND

166/QD-UBND,Quyết định 166 2023,Tỉnh Sơn La,Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Sơn La,Quy chế phối hợp tiếp công dân Sơn La,Quy chế phối hợp tiếp công dân Sơn La 2023,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2023

14

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 về thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chính, chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2030

166/KH-UBND,Kế hoạch 166 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp,Quản lý sức khỏe cây trồng trên cây trồng chủ lực,Quản lý sức khỏe tổng hợp cây trồng chủ lực Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2022

15

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

166/KH-UBND,Kế hoạch 166 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Đảm bảo an toàn thông tin hoạt động các cơ quan,Đảm bảo an ninh thông tin cơ quan nhà nước,Đảm bảo an ninh thông tin cơ quan Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2022

16

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

166/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Ninh Bình,Nâng cao chất lượng nông thủy sản Ninh Bình,Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản Ninh Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2022

17

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

166/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP,Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số,Phát triển nhân lực dân tộc thiểu số Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2022

18

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

166/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thi đua Vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau,Vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau Tuyên Quang,Tổ chức thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2022

19

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 về tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026 do thành phố Cần Thơ ban hành

166/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Tinh giản người làm việc đơn vị sự nghiệp công,Tinh giản số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp,Tinh giản người làm việc đơn vị sự nghiệp Cần Thơ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

20

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch 72-KH/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

166/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện Kế hoạch 72-KH/TU địa chất Lạng Sơn,Định hướng chiến lược địa chất khoáng sản Lạng Sơn,Chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.62.64