Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 161/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13940 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2021 công nhận Thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận Thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II,Thành phố Tuyên Quang đô thị loại II,Thành phố Tuyên Quang là đô thị thuộc Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2021

2

Quyết định 161/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cung cấp gạo,Trợ cấp gạo ,Gạo dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

3

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2016,Thủ tướng Chính phủ,Cộng đồng văn hóa xã hội ,Hợp tác ASEAN,Hội nhập ASEAN,Xây dựng cộng đồng hóa nhập,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

4

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2015,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng an ninh,Trung tâm giáo dục quốc phòng,Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Công tác giáo dục quốc phòng,Quy hoạch trung tâm quốc phòng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

5

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2009 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2009,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án,Soạn thảo dự án luật,Soạn thảo Pháp lệnh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 161/QĐ-TTg

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

6

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Quảng Ngãi,Nhiệm kỳ 2004 2009,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 161/QĐ-TTg

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2008

8

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2007 Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/QD-TTg,Quyết định 161 2007,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển sản xuất muối,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 161/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm

Ban hành: 05/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2007

9

Quyết định 161/2008/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/2008/QD-TTg,Quyết định 161 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tiêu chuẩn,Định mức,Quản lý,Sử dụng,Xe ô tô,Cơ quan,Đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 161/2008/QĐ-TTg

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

10

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2022-2025"

161/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng,Hỗ trợ trẻ em sáng tạo trên môi trường mạng,Kế hoạch bảo vệ trẻ em trên mạng Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

11

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

161/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch giảm nghèo bền vững Tuyên Quang,Đề án giảm nghèo bền vững Tuyên Quang,Thực hiện giảm nghèo bền vững Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2022

12

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 triển khai Nghị quyết 54/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

161/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Triển khai Nghị quyết 54/NQ-CP,Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế Cà Mau,Cơ cấu lại nền kinh tế Cà Mau 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2022

13

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

161/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Tư vấn nghề nghiệp việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp,Triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp việc làm Lạng Sơn,Triển khai công tác tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp Lạng Sơn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

14

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2023

161/NQ-HDND,Nghị quyết 161 2022,Tỉnh Hòa Bình,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Chương trình giám sát Hội đồng Hòa Bình 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

15

Kế hoạch 161/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022

161/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng,Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng Đồng Nai,Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

16

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết về “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”

161/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội miền núi Hà Giang,Chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

17

Thông báo 161/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

161/TB-VPCP,Thông báo 161 2022,Văn phòng Chính phủ,Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế,Hoàn thiện phân bổ nguồn vốn phục hồi lĩnh vực y tế,Phân bổ vốn chương trình phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

18

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

161/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Tăng cường công tác phòng chống tội phạm Hà Tĩnh,Công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ,Phòng chống vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

19

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2022 triển khai Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

161/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Triển khai Thỏa thuận chuyển đổi số Lào Cai,Thỏa thuận chuyển đổi số với VIETTEL,Thỏa thuận chuyển đổi số VIETTEL và Lào Cai,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

20

Quyết định 161/2007/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/2007/QD-TTg,Quyết định 161 2007,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng trụ sở làm việc,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 161/2007/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 19/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.90.95