Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34092 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

-------------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CHI PHÍ CÁCH LY Y TẾ, KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

2

Nghị quyết 16/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

3

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2018 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2018,Chính phủ,Đơn giản hóa,Đơn giản hóa giấy tờ ,Quản lý dân cư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

4

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư giữa Việt Nam và Niu Di-lân sửa đổi Hiệp định về Vận chuyển hàng không do Chính phủ ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

5

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

6

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2012,Chính phủ,Chương trình hành động,Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ ,Nước công nghiệp theo hướng hiện đại ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/NQ-CP

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

7

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2011,Chính phủ,Danh sách đơn vị bầu cử,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/NQ-CP

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

8

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2010 bãi bỏ Nghị định 136/2005/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2010,Chính phủ,Bãi bỏ Nghị định,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 16/NQ-CP

Ban hành: 31/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

9

Nghị quyết 16/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh Cà Mau,Danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Cà Mau,Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 Cà Mau,Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2022

10

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh An Giang ban hành

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh An Giang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn An Giang,Bổ sung đầu tư công trung hạn An Giang,Phân bổ đầu tư công trung hạn An Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

11

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh Bình Dương,Danh mục lĩnh vực đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển,Lĩnh vực đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương,Danh mục lĩnh vực cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

12

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2022 về xác nhận kết quả giải quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với nhóm đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

13

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022-2025

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh Tiền Giang,Phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng,Phân bổ chi hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Tiền Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

14

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh Bình Thuận,Hoạt động chất vấn Bình Thuận,Hoạt động chất vấn Hội đồng nhân dân khóa XI,Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

15

Nghị quyết 16/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

16

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2022,Tỉnh Trà Vinh,Danh mục sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trà Vinh,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực giáo dục,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

17

Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

16/2022/ND-CP,Nghị định 16 2022,Chính phủ,Xử phạt hành chính về xây dựng,Xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng,Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

18

Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do đại dịch COVID 19,Hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt do đại dịch COVID 19 Hà Nội,Hỗ trợ tiền nước sạch do bị ảnh hưởng COVID 19 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2021

19

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Bình Phước,Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước,Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước,Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

20

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Hải Dương,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185