Tra cứu 16/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30374 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 16 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 16 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 16 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 16 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/05/2023,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 27/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

2

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2022 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2022,CT 16 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 16 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2022,CT 16 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 16 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/09/2022,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 20/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2022

3

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, NÂNG CAO MỨC SỐNG, CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều chuyển biến tích

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

4

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,CT 16 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 16 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,CT 16 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 16 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

5

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

6

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình sách giáo khoa,Đổi mới sách giáo khoa phổ thông,Sách giáo khoa,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

7

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý -

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

8

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua được cấp ủy, chính quyền quan tâm,

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

9

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

10

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2014 tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển ngành cơ khí,Chiến lược phát triển,Ngành Cơ khí Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

11

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2013,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

12

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2012,CT 16 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 16 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2012,CT 16 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 16 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 22/05/2012,Chỉ thị 16 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

13

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản do tỉnh Thái Bình ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2023 Tỉnh Thái Bình,Chỉ thị 16 năm 2023 Tỉnh Thái Bình,Chỉ thị 16 Tỉnh Thái Bình ban hành 2023,CT 16 Tỉnh Thái Bình còn hiệu lực,CT 16 Tỉnh Thái Bình áp dụng 2023,CT 16 Tỉnh Thái Bình mới nhất,CT số 16 năm 2023 Tỉnh Thái Bình,Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 24/11/2023,Chỉ thị 16 Tỉnh Thái Bình về tăng cường phòng ngừa tội phạm khai

Ban hành: 24/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2023

14

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2023 Tỉnh Tiền Giang,Chỉ thị 16 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Chỉ thị 16 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2023,CT 16 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,CT 16 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2023,CT 16 Tỉnh Tiền Giang mới nhất,CT số 16 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 30/10/2023,Chỉ thị 16 Tỉnh Tiền Giang về phòng chống hạn xâm nhập mặn

Ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2023

15

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc do tỉnh Nam Định ban hành

trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 21/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2023

16

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chỉ thị 16 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chỉ thị 16 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,CT 16 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,CT 16 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,CT 16 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,CT số 16 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 11/07/2023,Chỉ thị 16 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 11/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2023

17

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết 53/NQ-CP

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ thị 16 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ thị 16 Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 2023,CT 16 Tỉnh Vĩnh Phúc còn hiệu lực,CT 16 Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng 2023,CT 16 Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất,CT số 16 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Phúc,Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 15/06/2023,Chỉ thị 16 Tỉnh Vĩnh Phúc về đẩy mạnh thực hiện chính sách thực

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2023

18

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ thị 16 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ thị 16 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2023,CT 16 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,CT 16 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2023,CT 16 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,CT số 16 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 19/05/2023,Chỉ thị 16 Tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu

Ban hành: 19/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2023

19

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2022 về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do tỉnh Tiền Giang ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2022,Tỉnh Tiền Giang,Tổ chức Tết Nguyên đán Tiền Giang 2023,Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023,Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão Tiền Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2023

20

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2022 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do tỉnh Yên Bái ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2022,Tỉnh Yên Bái,Bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi,Bảo đảm đón Tết Quý Mão lành mạnh,Bảo đảm đón Tết 2023 lành mạnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!