Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2020/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36604 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

16/2020/ND-CP,Nghị định 16 2020,Chính phủ,Luật Quốc tịch,Hướng dẫn luật,Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2020/NĐ-CP Hà

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

2

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Hải Dương,Chính sách đối với huấn luyện viên tỉnh Hải Dương,Chính sách đối với vận động viên tỉnh Hải Dương,Chi tiêu tài chính đối với giải thể thao Hải Dương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Mức chi giải thưởng Giải báo chí Lạng Sơn,Quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí 2020,Lạng Sơn quy định mức chi giải thưởng Giải báo chí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

4

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Chính sách hỗ trợ công tác Dân số,Hỗ trợ công tác Dân số và phát triển,Hỗ trợ công tác Dân số tỉnh Vĩnh Phúc,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

5

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được hưởng lương từ ngân sách địa phương do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ cán bộ đang công tác huyện Côn Đảo Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ cán bộ công tác trên huyện Côn Đảo,Hỗ trợ công chức công tác trên huyện Côn Đảo Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

6

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về tổ chức lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Đắk Nông,Chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ,Chế độ chính sách Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã,Chế độ chính sách Thôn đội trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

7

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Ninh

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Mức hỗ trợ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ người chữa trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy,Hỗ trợ người cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

8

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Vĩnh Long,Phân bổ vốn đầu tư công ngân sách Vĩnh Long 2021 2025,Tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

9

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm tỉnh Ninh Thuận,Phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

10

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bình Dương,Mức chuẩn trợ cấp xã hội tỉnh Bình Dương,Mức chuẩn trợ giúp xã hội tỉnh Bình Dương,Mức chuẩn trợ cấp trợ giúp xã hội,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

11

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Trà Vinh,Trà Vinh sửa đổi chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư,Trà Vinh sửa đổi Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND,Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư tỉnh Trà Vinh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

12

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Phú Yên,Nội dung mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở Phú Yên,Mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Nội dung chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

13

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Phú Thọ,Sửa đổi Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Phú Thọ,Hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn,Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

14

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Kéo dài Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND Đắk Lắk,Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Đắk Lắk,Phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk 2016 2020,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

15

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Bạc Liêu,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

16

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Hà Nam,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

17

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh An Giang,An Giang sửa đổi Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND,Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang,Danh mục dự án có có sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

18

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phát triển thể thao thành tích cao Thừa Thiên Huế,Phát triển thể thao thành tích cao 2021 2025,Phát triển thể thao thành tích cao định hướng đến 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

19

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Khánh Hòa hỗ trợ giá thuê mặt bằng 2021 2025,Giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

20

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Lào Cai,Phạm vi vành đai biên giới Lào Cai,Vị trí cắm biển báo khu vực biên giới Lào Cai,Vành đai biên giới trên đất liền Lào Cai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193