Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/Q��-BGD��T "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9084 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

2

Quyết định 2294/2006/QĐ-BGD&ĐT phê duyệt mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2294/2006/QD-BGD&DT,Quyết định 2294 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Mẫu thiết bị dạy học,Lớp 5,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 2294/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

3

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

11/2006/QD-BGD&DT,Quyết định 11 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 09/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Bộ tiêu chuẩn Ngành của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

09/2006/QD-BGD&DT,Quyết định 09 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp,Bộ tiêu chuẩn Ngành,Giáo dục GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 09/2006/QĐ-BGD&ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 28 tháng 3

Ban hành: 28/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

5

Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Quyết định 07/2005/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/2006/QD-BGD&DT,Quyết định 05 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh đại học,Quy chế tuyển sinh cao đẳng,Cao đẳng hệ chính quy,Hệ chính quy,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

03/2006/QD-BGD&DT,Quyết định 03 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Vùng dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 02/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

02/2006/QD-BGD&DT,Quyết định 02 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đào tạo giáo viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Số: 02/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành

01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo,Cơ sở giáo dục công lập,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 16/2002/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

16/2002/QD-BGD&DT,Quyết định 16 2002,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi,Quy chế tuyển sinh,Quy chế tuyển sinh đại học,Quy chế tuyển sinh cao đẳng,Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

10

Quyết định 16/2001/QĐ-BGD&ĐT về Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V-2001 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2001/QD-BGD&DT,Quyết định 16 2001,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội thao Điền kinh,Thể thao Quốc phòng,Chuyên nghiệp toàn quốc,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2001/QĐ-BGD

Ban hành: 18/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

358/QD-VKSTC-T1,Quyết định 358 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác thanh tra,Biểu mẫu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại,Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

12

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

183/QD-VKSTC-T1,Quyết định 183 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Xử lý kỷ luật,Ngành Kiểm sát nhân dân ,Xử lý kỷ luật cán bộ công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

13

Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

161/QD-VKSTC-T1,Quyết định 161 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Viện kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

14

Kế hoạch 175/KH-UBND.TrT năm 2016 về triển khai mở rộng hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các Sở và huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

175/KH-UBND.TrT,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/KH-UBND.TrT Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

15

Thông tư 16-BNgT/PC/HQ-1984 hướng dẫn gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ của các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ Ngoại Thương ban hành

16-BNgT/PC/HQ,Thông tư 16-BNgT 1984,Bộ Ngoại thương,Gửi nhận hàng phi mậu dịch,Thân nhân định cư nước ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ NGOẠI THƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-BNgT/PC/HQ Hà

Ban hành: 21/02/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

16

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

59/QD-VKSTC-T1,Quyết định 59 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thanh tra,Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,Báo cáo tổng kết công tác thanh tra,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

17

Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

16/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 16/2006/NQ-HĐND Quận 5, ngày 20 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

18

Chỉ thị 16/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi thành phố Cần Thơ

16/2006/CT-UBND,Chỉ thị 16 2006,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/CT-UBND Cần Thơ,

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

19

Lệnh công bố Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2006

16/2006/L-CTN,Lệnh 16 2006,Chủ tịch nước,Nghị định thư gia nhập WTO,Nghị quyết phê chuẩn nghị định thư,Tổ chức Thương mại Thế giới WTO,WTO,Thương mại CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 16/2006

Ban hành: 06/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2007

20

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Điện Biên,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Cung ứng vật liệu nổ công nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 07/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s251

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26