Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183935 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2006/QD-BGDDT,Quyết định 16 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

2

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2006/QD-BGDDT,Quyết định 16 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục thiết bị dạy học,Lớp 5,Giáo dục GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

3

Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2022/TT-BGDDT,Thông tư 16 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non,Thông tư về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông,Tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2022

4

Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2021/TT-BGDDT,Thông tư 16 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh,Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non,Sửa đổi Quy chế tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

5

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2020/TT-BGDDT,Thông tư 16 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm,Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm,Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

6

Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2019/TT-BGDDT,Thông tư 16 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Lĩnh vực giáo dục,Định mức sử dụng máy móc,Định mức sử dụng máy móc thiết bị,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

7

Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2006/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 16 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chế độ ưu đãi,Con người có công cách mạng,Người có công cách mạng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

8

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2018/TT-BGDDT,Thông tư 16 2018,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Tài trợ cho cơ sở giáo dục ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2018/TT-BGDĐT

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

9

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2008/QD-BGDDT,Quyết định 16 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đạo đức nhà giáo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2008

10

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

16/QD-UBND,Quyết định 16 2023,Tỉnh Lai Châu,Thủ tục hành chính Đăng ký biện pháp bảo đảm,Công bố thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên Lai Châu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2023

11

Quyết định 16/2007/QĐ-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục Đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non thuộc khối ngành sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

16/2007/QD-BGDDT,Quyết định 16 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Khối ngành sư phạm,Khung giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 05

Ban hành: 15/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

12

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2017/TT-BGDDT,Thông tư 16 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Vị trí việc làm ,Danh mục vị trí việc làm ,Định mức số lượng người làm việc,Số lượng người làm việc ,Cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

13

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 16 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Thông tư,Trình độ thạc sĩ,Trình độ thạc sĩ tiến sĩ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

14

Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn Quyết định 72/2014/-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2014/-TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

15

Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2005/QD-BGDDT,Quyết định 16 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9,Danh mục thiết bị dạy học,Lớp 9,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

16

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

16/QD-UBND,Quyết định 16 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án kiện toàn hệ thống thư viện công cộng,Củng cố hệ thống thư viện công cộng,Đề án củng cố hệ thống thư viện công cộng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

17

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Long

16/QD-UBND,Quyết định 16 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin,Nâng cấp công nghệ trong các cơ quan Đảng,Đầu tư công nghệ trong cơ quan Đảng Vĩnh Long,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

18

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình

16/QD-UBND,Quyết định 16 2022,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính thuộc Ban Dân tộc,Thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ủy ban cấp huyện xã,Thủ tục hành chính thuộc Ban Dân tộc Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

19

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Điện Biên,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Cung ứng vật liệu nổ công nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 07/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

20

Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

16/2006/QD-BTNMT,Quyết định 16 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch,Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất,Lập kế hoạch sử dụng đất,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.28