Tra cứu 158/TCT-CS

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 158/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1040 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 158 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,KH 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,KH 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 158 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày

Ban hành: 26/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2024

2

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Quyết định 178/2004/QĐ-TTg về Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2024 Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch 158 năm 2024 Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch 158 Tỉnh Kiên Giang ban hành 2024,KH 158 Tỉnh Kiên Giang còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Kiên Giang áp dụng 2024,KH 158 Tỉnh Kiên Giang mới nhất,KH số 158 năm 2024 Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 16/05/2024,Kế hoạch 158 Tỉnh Kiên Giang về Kết luận của

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2024

3

Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

158/TB-VPCP,Thông báo 158 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 158 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 158 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 158 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 158 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 158/TB-VPCP ngày 11/04/2024,Thông báo 158

Ban hành: 11/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

4

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

158/QD-UBND,Quyết định 158 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 158 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 158 Tỉnh Kon Tum ban hành 2024,QĐ 158 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,QĐ 158 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2024,QĐ 158 Tỉnh Kon Tum mới nhất,QĐ số 158 năm 2024 Tỉnh Kon Tum,Quyết định 158/QD-UBND ngày 28/03/2024,Quyết định 158 Tỉnh Kon Tum về Công bố thủ tục hành chính

Ban hành: 28/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2024

5

Quyết định 158/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

158/QD-TTg,Quyết định 158 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 158 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 158 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 158 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 158 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 158 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 158 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 158/QD-TTg ngày 06/02/2024,Quyết định

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2024

6

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

158/QD-UBND,Quyết định 158 2024 Tỉnh Bình Dương,Quyết định 158 năm 2024 Tỉnh Bình Dương,Quyết định 158 Tỉnh Bình Dương ban hành 2024,QĐ 158 Tỉnh Bình Dương còn hiệu lực,QĐ 158 Tỉnh Bình Dương áp dụng 2024,QĐ 158 Tỉnh Bình Dương mới nhất,QĐ số 158 năm 2024 Tỉnh Bình Dương,Quyết định 158/QD-UBND ngày 24/01/2024,Quyết định 158 Tỉnh Bình Dương về Cấp

Ban hành: 24/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2024

7

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

158/QD-UBND,Quyết định 158 2024 Tỉnh Nam Định,Quyết định 158 năm 2024 Tỉnh Nam Định,Quyết định 158 Tỉnh Nam Định ban hành 2024,QĐ 158 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,QĐ 158 Tỉnh Nam Định áp dụng 2024,QĐ 158 Tỉnh Nam Định mới nhất,QĐ số 158 năm 2024 Tỉnh Nam Định,Quyết định 158/QD-UBND ngày 19/01/2024,Quyết định 158 Tỉnh Nam Định về Công bố thủ tục hành

Ban hành: 19/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2024

8

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 về Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng chủ yếu áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

158/QD-UBND,Quyết định 158 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 158 năm 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 158 Tỉnh Quảng Trị ban hành 2024,QĐ 158 Tỉnh Quảng Trị còn hiệu lực,QĐ 158 Tỉnh Quảng Trị áp dụng 2024,QĐ 158 Tỉnh Quảng Trị mới nhất,QĐ số 158 năm 2024 Tỉnh Quảng Trị,Quyết định 158/QD-UBND ngày 19/01/2024,Quyết định 158 Tỉnh Quảng Trị về Quy trình kỹ

Ban hành: 19/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

9

Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

158/QD-UBND,Quyết định 158 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 158 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2024,QĐ 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,QĐ 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2024,QĐ 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,QĐ số 158 năm 2024 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyết định 158/QD-UBND ngày

Ban hành: 18/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

10

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Kiên Giang ban hành

158/NQ-HDND,Nghị quyết 158 2023 Tỉnh Kiên Giang,Nghị quyết 158 năm 2023 Tỉnh Kiên Giang,Nghị quyết 158 Tỉnh Kiên Giang ban hành 2023,NQ 158 Tỉnh Kiên Giang còn hiệu lực,NQ 158 Tỉnh Kiên Giang áp dụng 2023,NQ 158 Tỉnh Kiên Giang mới nhất,NQ số 158 năm 2023 Tỉnh Kiên Giang,Nghị quyết 158/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 158 Tỉnh Kiên Giang về dự

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2024

11

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Ninh Bình

158/NQ-HDND,Nghị quyết 158 2023 Tỉnh Ninh Bình,Nghị quyết 158 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Nghị quyết 158 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2023,NQ 158 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,NQ 158 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2023,NQ 158 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,NQ số 158 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Nghị quyết 158/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 158 Tỉnh Ninh Bình về Phát triển

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2024

12

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2023 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII

158/NQ-HDND,Nghị quyết 158 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 158 năm 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 158 Tỉnh Quảng Bình ban hành 2023,NQ 158 Tỉnh Quảng Bình còn hiệu lực,NQ 158 Tỉnh Quảng Bình áp dụng 2023,NQ 158 Tỉnh Quảng Bình mới nhất,NQ số 158 năm 2023 Tỉnh Quảng Bình,Nghị quyết 158/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 158 Tỉnh Quảng Bình về Tổ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2024

13

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 158 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 158 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2023,KH 158 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2023,KH 158 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,KH số 158 năm 2023 Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 26/10/2023,Kế hoạch 158 Tỉnh Ninh Bình về giám sát phát triển

Ban hành: 26/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2023

14

Kế hoạch 158/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 158 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 158 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,KH 158 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,KH 158 Tỉnh Bình Định mới nhất,KH số 158 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 21/09/2023,Kế hoạch 158 Tỉnh Bình Định về đo lường sự hài lòng

Ban hành: 21/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2023

15

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 227-KH/TU về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 158 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,KH 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,KH 158 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,KH số 158 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày

Ban hành: 08/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2023

16

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 do Thành phố Cần Thơ ban hành

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 158 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 158 Thành phố Cần Thơ ban hành 2023,KH 158 Thành phố Cần Thơ còn hiệu lực,KH 158 Thành phố Cần Thơ áp dụng 2023,KH 158 Thành phố Cần Thơ mới nhất,KH số 158 năm 2023 Thành phố Cần Thơ,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 24/07/2023,Kế hoạch 158 Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 24/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2023

17

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 tỉnh Lạng Sơn

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Kế hoạch 158 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Kế hoạch 158 Tỉnh Lạng Sơn ban hành 2023,KH 158 Tỉnh Lạng Sơn còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Lạng Sơn áp dụng 2023,KH 158 Tỉnh Lạng Sơn mới nhất,KH số 158 năm 2023 Tỉnh Lạng Sơn,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 19/07/2023,Kế hoạch 158 Tỉnh Lạng Sơn về Phát triển kinh tế tập thể năm

Ban hành: 19/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2023

18

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững do tỉnh Quảng Ninh ban hành

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch 158 năm 2023 Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch 158 Tỉnh Quảng Ninh ban hành 2023,KH 158 Tỉnh Quảng Ninh còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Quảng Ninh áp dụng 2023,KH 158 Tỉnh Quảng Ninh mới nhất,KH số 158 năm 2023 Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 15/06/2023,Kế hoạch 158 Tỉnh Quảng Ninh về giải pháp chủ

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2023

19

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU và Nghị quyết 37/NQ-CP do tỉnh Kiên Giang ban hành

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch 158 năm 2023 Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch 158 Tỉnh Kiên Giang ban hành 2023,KH 158 Tỉnh Kiên Giang còn hiệu lực,KH 158 Tỉnh Kiên Giang áp dụng 2023,KH 158 Tỉnh Kiên Giang mới nhất,KH số 158 năm 2023 Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 09/06/2023,Kế hoạch 158 Tỉnh Kiên Giang về thực hiện Nghị

Ban hành: 09/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2024

20

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2023 triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do thành phố Hà Nội ban hành

158/KH-UBND,Kế hoạch 158 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 158 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 158 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,KH 158 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 158 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,KH 158 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 158 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 29/05/2023,Kế hoạch 158 Thành phố Hà Nội về triển

Ban hành: 29/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!