Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1539/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143483 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Điều lệ Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa,Điều lệ sửa đổi Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa,Điều lệ bổ sung Hội Cựu Giáo chức Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2022

2

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ 01 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lĩnh vực doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục về doanh nghiệp Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

3

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2020,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

4

Kế hoạch 1539/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Hải Dương ban hành

1539/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP tỉnh Hải Dương,Nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Hải Dương,Giải pháp phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Hải Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

5

Quyết định 1539/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm tra,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

6

Kế hoạch 1539/KH-UBND năm 2018 về đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum do tỉnh Kon Tum ban hành

1539/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/KH-UBND Kon Tum, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

7

Quyết định 1539/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

8

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2017,Tỉnh Thái Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

9

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2016,Tỉnh Tuyên Quang,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29

Ban hành: 29/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

10

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

11

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2015,Tỉnh Nam Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Nam Định, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 12/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

12

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch phối hợp thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Thương mại,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Vĩnh Long,

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

13

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2013,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 11 tháng 9

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2013

14

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho tổ chức đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 16 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

15

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương báo cáo rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2013,Tỉnh Thái Bình,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

16

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2011,Tỉnh Bắc Kạn,Dạy và học ngoại ngữ,Đề án dạy và học ngoại ngữ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 23/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

17

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Chương trình “Phát triển ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020” do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2010,Tỉnh Phú Yên,Phát triển ngành công nghiệp,Áp dụng công nghệ cao ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1539/QĐ-UBND Tuy

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

18

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2009,Tỉnh Đắk Lắk,Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1539/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

19

Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1539/QD-TTg,Quyết định 1539 2021,Thủ tướng Chính phủ,Lập Quy hoạch bảo quản Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng,Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

20

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8