Tra cứu 152/2006/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 152/2006/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2811 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Số: 152/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

2

Nghị định 152/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

152/2005/ND-CP,Nghị định 152 2005,Chính phủ,Xử phạt hành chính giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông đường bộ,Giao thông đường bộ,Vi phạm an toàn giao thông đường bộ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Nghị định 152/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 164/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

152/2004/ND-CP,Nghị định 152 2004,Chính phủ,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

4

Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

152/2003/ND-CP,Nghị định 152 2003 Chính phủ,Nghị định 152 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 152 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 152 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 152 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 152 Chính phủ mới nhất, số 152 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 152/2003/ND-CP ngày 09/12/2003,Nghị định 152 Chính phủ về Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2003,NĐ 152 Chính phủ về

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Nghị định 152/1999/NĐ-CP quy định việc người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

152/1999/ND-CP,Nghị định 152 1999,Chính phủ,Chuyên gia Việt Nam,Người lao động Việt Nam,Chuyên gia làm việc ở nước ngoài,Người lao động làm việc ở nước ngoài,Người lao động làm việc có thời hạn,Làm việc có thời hạn ở nước ngoài,Lao động có thời hạn ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ********

Ban hành: 20/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

163/2006/ND-CP,Nghị định 163 2006 Chính phủ,Nghị định 163 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 163 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 163 Chính phủ còn hiệu lực, 163 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 163 Chính phủ mới nhất, số 163 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 163/2006/ND-CP ngày 29/12/2006,Nghị định 163 Chính phủ về Giao dịch bảo đảm 2006,NĐ 163 Chính phủ về Giao

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

7

Nghị định 161/2006/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt

161/2006/ND-CP,Nghị định 161 2006 Chính phủ,Nghị định 161 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 161 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 161 Chính phủ còn hiệu lực, 161 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 161 Chính phủ mới nhất, số 161 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 161/2006/ND-CP ngày 28/12/2006,Nghị định 161 Chính phủ về Thanh toán bằng tiền 2006,NĐ 161 Chính phủ về Thanh

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

8

Nghị định 160/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối

160/2006/ND-CP,Nghị định 160 2006 Chính phủ,Nghị định 160 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 160 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 160 Chính phủ còn hiệu lực, 160 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 160 Chính phủ mới nhất, số 160 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 160/2006/ND-CP ngày 28/12/2006,Nghị định 160 Chính phủ về Hướng dẫn 2006,NĐ 160 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

9

Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

162/2006/ND-CP,Nghị định 162 2006,Chính phủ,Kiểm toán viên nhà nước,Chế độ tiền lương,Chế độ trang phục,Kiểm toán Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

10

Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

158/2006/ND-CP,Nghị định 158 2006 Chính phủ,Nghị định 158 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 158 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 158 Chính phủ còn hiệu lực, 158 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 158 Chính phủ mới nhất, số 158 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 158/2006/ND-CP ngày 28/12/2006,Nghị định 158 Chính phủ về Hướng dẫn 2006,NĐ 158 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

11

Nghị định 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

159/2006/ND-CP,Nghị định 159 2006 Chính phủ,Nghị định 159 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 159 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 159 Chính phủ còn hiệu lực, 159 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 159 Chính phủ mới nhất, số 159 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 159/2006/ND-CP ngày 28/12/2006,Nghị định 159 Chính phủ về Chế độ hưu trí 2006,NĐ 159 Chính phủ về Chế độ hưu

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

12

Nghị định 157/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

157/2006/ND-CP,Nghị định 157 2006 Chính phủ,Nghị định 157 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 157 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 157 Chính phủ còn hiệu lực, 157 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 157 Chính phủ mới nhất, số 157 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 157/2006/ND-CP ngày 27/12/2006,Nghị định 157 Chính phủ về Bộ Ngoại giao 2006,NĐ 157 Chính phủ về Bộ Ngoại

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2007

13

Nghị định 156/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu

156/2006/ND-CP,Nghị định 156 2006 Chính phủ,Nghị định 156 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 156 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 156 Chính phủ còn hiệu lực, 156 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 156 Chính phủ mới nhất, số 156 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 156/2006/ND-CP ngày 27/12/2006,Nghị định 156 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2006,NĐ 156 Chính

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

14

Nghị định 155/2006/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây

155/2006/ND-CP,Nghị định 155 2006 Chính phủ,Nghị định 155 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 155 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 155 Chính phủ còn hiệu lực, 155 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 155 Chính phủ mới nhất, số 155 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 155/2006/ND-CP ngày 27/12/2006,Nghị định 155 Chính phủ về Tỉnh Hà Tây 2006,NĐ 155 Chính phủ về Tỉnh Hà Tây

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

15

Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

154/2006/ND-CP,Nghị định 154 2006 Chính phủ,Nghị định 154 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 154 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 154 Chính phủ còn hiệu lực, 154 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 154 Chính phủ mới nhất, số 154 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 154/2006/ND-CP ngày 25/12/2006,Nghị định 154 Chính phủ về Bổ sung 2006,NĐ 154 Chính phủ về Bổ sung 2006

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

16

Nghị định 153/2006/NĐ-CP về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

153/2006/ND-CP,Nghị định 153 2006 Chính phủ,Nghị định 153 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 153 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 153 Chính phủ còn hiệu lực, 153 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 153 Chính phủ mới nhất, số 153 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 153/2006/ND-CP ngày 22/12/2006,Nghị định 153 Chính phủ về Khám chữa bệnh 2006,NĐ 153 Chính phủ về Khám chữa

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

17

Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

151/2006/ND-CP,Nghị định 151 2006 Chính phủ,Nghị định 151 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 151 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 151 Chính phủ còn hiệu lực, 151 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 151 Chính phủ mới nhất, số 151 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 151/2006/ND-CP ngày 20/12/2006,Nghị định 151 Chính phủ về Tín dụng đầu tư 2006,NĐ 151 Chính phủ về Tín dụng

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

18

Nghị định 150/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh

150/2006/ND-CP,Nghị định 150 2006 Chính phủ,Nghị định 150 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 150 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 150 Chính phủ còn hiệu lực, 150 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 150 Chính phủ mới nhất, số 150 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 150/2006/ND-CP ngày 12/12/2006,Nghị định 150 Chính phủ về Cựu chiến binh 2006,NĐ 150 Chính phủ về Cựu chiến

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

19

Nghị định 149/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

149/2006/ND-CP,Nghị định 149 2006 Chính phủ,Nghị định 149 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 149 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 149 Chính phủ còn hiệu lực, 149 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 149 Chính phủ mới nhất, số 149 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 149/2006/ND-CP ngày 11/12/2006,Nghị định 149 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2006,NĐ 149 Chính

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

20

Nghị định 148/2006/NĐ-CP về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý

148/2006/ND-CP,Nghị định 148 2006 Chính phủ,Nghị định 148 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 148 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 148 Chính phủ còn hiệu lực, 148 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 148 Chính phủ mới nhất, số 148 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 148/2006/ND-CP ngày 04/12/2006,Nghị định 148 Chính phủ về Vật liệu nổ 2006,NĐ 148 Chính phủ về Vật liệu nổ

Ban hành: 04/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!