Tra cứu Công Văn 151/2004/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 151/2004/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65126 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 151/CP-CN ngày 18/02/2003 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 8 - Xây lắp trạm bơm, thiết bị lược rác và thiết bị kiểm soát - Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh

151/CP-CN,Công văn 151 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/CP-CN V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 8-Xây lắp trạm bơm, thiết bị lược rác và thiết bị kiểm soát- Dự án Vệ sinh môi trường Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm

Ban hành: 18/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 151/TCHQ-PC năm 2023 trả lời vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp của Cục Hải quan tỉnh, thành phố năm 2022 do Tổng cục Hải quan ban hành

151/TCHQ-PC,Công văn 151 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 151 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 151 Tổng cục Hải quan ban hành 2023,CV 151 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,CV 151 Tổng cục Hải quan áp dụng 2023,CV 151 Tổng cục Hải quan mới nhất,CV số 151 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 151/TCHQ-PC ngày 11/01/2023,Công văn 151 Tổng cục Hải quan

Ban hành: 11/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

3

Công văn 151/HĐPH về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 do Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành

151/HDPH,Công văn 151 2021,Tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu,Phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua,Phổ biến nghị quyết mới được Quốc hội thông qua,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

4

Công văn 151/CTPN-KT năm 2022 thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Công tác phía Nam ban hành

151/CTPN-KT,Công văn 151 2022,Cục Công tác phía Nam,Cấp mẫu giấy chứng nhận xuất xứ cho các doanh nghiệp,Thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Đăng ký nhận mẫu chứng nhận xuất xứ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

5

Công văn 151/VPCP-NN năm 2022 về xử lý đề nghị của tỉnh Đồng Nai về thực hiện đầu tư dự án hồ La Ngà 3, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

151/VPCP-NN,Công văn 151 2022,Văn phòng Chính phủ,Đề nghị đầu tư dự án hồ La Ngà 3 Bình Thuận,Xử lý đề nghị đầu tư dự án hồ La Ngà 3,Xử lý đề nghị thực hiện dự án hồ La Ngà 3,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

6

Công văn 151/SYT-NVY năm 2022 về cập nhật "Hướng dẫn gói thuốc Chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.7) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

151/SYT-NVY,Công văn 151 2022,Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh,Gói thuốc sức khỏe tại nhà cho người F0 Hồ Chí Minh,Hướng dẫn gói thuốc sức khỏe tại nhà cho F0 Hồ Chí Minh,Gói thuốc Chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ -------

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

7

Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

151/UBDT-CSDT,Công văn 151 2021,Uỷ ban Dân tộc,Hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp,Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

8

Công văn 1750/BTC-QLCS năm 2023 lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

1750/BTC-QLCS,Công văn 1750 2023,Bộ Tài chính,Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật Quản lý sử dụng tài sản công,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2023

9

Công văn 41/CP-KTTH năm 2018 về đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/CP-KTTH V/v đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

10

Công văn 151/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

151/LDTBXH-TCCB,Công văn 151 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ công chức,Công nhân viên chức nghỉ hưu,Công chức viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

11

Công văn 151/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập do Tổng cục Thuế ban hành

151/TCT-CS,Công văn 151 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 151 năm 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 151 Tổng cục Thuế ban hành 2018,CV 151 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 151 Tổng cục Thuế áp dụng 2018,CV 151 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 151 năm 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 151/TCT-CS ngày 10/01/2018,Công văn 151 Tổng cục Thuế về Chính sách thuế 2018,CV 151 Tổng

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

12

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

13

Công văn 151/GSQL-GQ1 năm 2020 về mã văn bản pháp quy do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

151/GSQL-GQ1,Công văn 151 2020,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Mã văn bản pháp quy,Hướng dẫn về mã văn bản pháp quy,Khai báo mã văn bản pháp quy trên hệ thống VNACCS,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

14

Công văn 151/BXD-KTXD năm 2017 xác định máy, thiết bị thi công đặc chủng để xác định chi phí di chuyển máy, thiết bị, thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

151/BXD-KTXD,Công văn 151 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 151 năm 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 151 Bộ Xây dựng ban hành 2017,CV 151 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 151 Bộ Xây dựng áp dụng 2017,CV 151 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 151 năm 2017 Bộ Xây dựng,Công văn 151/BXD-KTXD ngày 24/01/2017,Công văn 151 Bộ Xây dựng về Thiết bị thi công 2017,CV 151 Bộ Xây dựng về

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

15

Công văn 151/CT-TTHT năm 2016 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

151/CT-TTHT,Công văn 151 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế nhà thầu,Thuế nhà thầu Cục thuế Hồ Chí Minh,Thuế nhà thầu Hồ Chí Minh,Quảng cáo sản phẩm hàng hóa,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2016

16

Công văn 151/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

151/TCT-CS,Công văn 151 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

17

Công văn 151/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình tại Sở Xây dựng Bến Tre

151/SXD-XD,Công văn 151,Tỉnh Bến Tre,Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,thẩm tra thiết kế xây dựng công trình ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

18

Công văn 151/TCT-KK năm 2014 khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

151/TCT-KK,Công văn 151,Tổng cục Thuế,Khôi phục mã số thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/TCT-KK V/v khôi phục mã số thuế Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

19

Công văn 151/VPCP-KTN năm 2014 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án của PVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

151/VPCP-KTN,Công văn 151,Văn phòng Chính phủ,Điều chỉnh Tổng mức đầu tư,điều chỉnh tổng mức đầu tư PVN,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/VPCP-KTN V/v điều

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

20

Công văn 151/BXD-QLN về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghi định 61/CP do Bộ Xây dựng ban hành

151/BXD-QLN,Công văn 151 2012,Bộ Xây dựng,Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 151/BXD-QLN V/v: Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghi định 61/CP

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!