Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 150/2005/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62722 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 150/CP-CN ngày 12/02/2003 của Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chính dự án xi măng Hoàng Thạch 3

150/CP-CN, Công văn 150, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/CP-CN V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chính dự án xi măng Hoàng Thạch 3 Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ: Kế

Ban hành: 12/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 150/TANDTC-TH năm 2022 quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

150/TANDTC-TH,Công văn 150 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án,Thực hiện công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân,Quán triệt hực hiện lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

3

Công văn 150/TCQLTT-CSPC năm 2022 về quản lý, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành

150/TCQLTT-CSPC,Công văn 150 2022,Tổng cục Quản lý thị trường,Giám sát tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ,Kiểm tra tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ,Quản lý tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

4

Công văn 150/VPCP-NN năm 2022 về tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân do Văn phòng Chính phủ ban hành

150/VPCP-NN,Công văn 150 2022,Văn phòng Chính phủ,Phòng chống hạn hán thiếu nước vụ Đông Xuân,Phòng chống hạn hán vụ Đông Xuân,Đảm bảo nguồn nước sản xuất vụ Đông Xuân,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

5

Công văn 150/QLD-MP năm 2021 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

150/QLD-MP,Công văn 150 2021,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

6

Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số: 150/BCT-TTTN V/v điều hành kinh doanh xăng dầu Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP); Căn cứ

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

7

Công văn 150/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

150/BHXH-CSYT,Công văn 150 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chi phí khám chữa bệnh,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh ,Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

8

Công văn 150/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

150/TCHQ-TXNK,Công văn 150 2019,Tổng cục Hải quan,Thuế xuất khẩu,Xử lý thuế xuất khẩu,Chính sách thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

9

Công văn 3732/VPCP-TCCB năm 2021 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 150/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3732/VPCP-TCCB,Công văn 3732 2021,Văn phòng Chính phủ,Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 150/2016/NĐ-CP,Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

10

Công văn 150/TTg-CN năm 2018 về quy hoạch và đầu tư Cảng hàng không Vũng Tàu tại Gò Găng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/TTg-CN,Công văn 150 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cảng hàng không,Quy hoạch Cảng hàng không,Đầu tư Dự án Cảng hàng không,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

11

Công văn 150/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

150/TCT-CS,Công văn 150 2018,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Công văn hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

12

Công văn 150/HTQTCT-CT năm 2017 về xác định “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” trong việc cấp bản chính giấy tờ, văn bản do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

150/HTQTCT-CT,Công văn 150 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Cơ quan tổ chức ,Bản chính văn bản,Bản sao giấy tờ văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

13

Công văn 150/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

150/TCT-CS,Công văn 150 2017,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 12 tháng 01

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

14

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

15

Công văn 150/GSQL-GQ2 năm 2018 về vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

150/GSQL-GQ2,Công văn 150 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục hải quan,Vướng mắc thủ tục hải quan ,Thực hiện thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

16

Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

150/GSQL-TH,Công văn 150 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,giám sát hàng hóa xuất Cao Bằng,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

17

Công văn 150/TCT-CS năm 2014 hóa đơn trả hàng đi mượn do Tổng cục Thuế ban hành

150/TCT-CS,Công văn 150,Tổng cục Thuế,hóa đơn trả hàng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/TCT-CS V/v hóa đơn trả hàng đi mượn Hà Nội,

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

18

Công văn 150/VPCP-KTTH năm 2014 về lùi thời gian trình Đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

150/VPCP-KTTH,Công văn 150,Văn phòng Chính phủ,lùi thời gian trình Đề án,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/VPCP-KTTH V/v lùi thời gian

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

19

Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành

150/SXD-XDCB,Công văn 150,Tỉnh Quảng Trị,dự toán công trình theo mức LTT mới,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

20

Công văn 150/BXD-KTXD hướng dẫn chi phí lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 do Bộ Xây dựng ban hành

150/BXD-KTXD,Công văn 150 2012,Bộ Xây dựng,Chi phí lập đồ án,Quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198