Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 150/2005/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 227961 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) do Chính phủ ban hành

150/NQ-CP,Nghị quyết 150 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định CBTP,Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN vận tải khách đường bộ,Phê duyệt Hiệp định vận tải hành khách qua biên giới,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

2

Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018 do Chính phủ ban hành

150/NQ-CP,Nghị quyết 150 2018,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/NQ-CP

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2018

3

Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

150/2020/ND-CP,Nghị định 150 2020,Chính phủ,Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty,Chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần,Định giá tài sản khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

4

Nghị định 150/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

150/2005/ND-CP,Nghị định 150 2005,Chính phủ,An toàn xã hội,Trật tự an toàn xã hội,Vi phạm trật tự an toàn xã hội,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Nghị định 150/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

150/2018/ND-CP,Nghị định 150 2018,Chính phủ,Đầu tư kinh doanh,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Lĩnh vực thông tin truyền thông,Doanh nghiệp,Thương mại,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

6

Nghị định 150/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

150/2017/ND-CP,Nghị định 150 2017,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu,Áp dụng Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

7

Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

150/2016/ND-CP,Nghị định 150 2016,Chính phủ,Văn phòng Chính phủ,Đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

8

Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức

150/2013/ND-CP,Nghị định 150 2013,Chính phủ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 150/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

9

Tờ trình số 150/TTR-CP về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới do Chính phủ ban hành

150/TTR-CP,Văn bản WTO 150 2006,Chính phủ,Thương mại CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 150/TTr-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006 TỜ TRÌNH VỀ KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN GIA

Ban hành: 15/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

10

Quyết định 150/2005/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

150/2005/QD-UBND,Quyết định 150 2005,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm

Ban hành: 17/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

11

Quyết định 150/2005/QĐ-UBND điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Giao thông Công chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

150/2005/QD-UBND,Quyết định 150 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Giao thông công chính,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Quản lý hành chính,Điều chỉnh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2005

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 150/2005/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

150/2005/QD-TTg,Quyết định 150 2005,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đổi cơ cấu sản xuất,Cơ cấu sản xuất,Nông lâm thủy sản,Ngành nông lâm thủy sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2005

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 150/2005/QĐ-CT hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức các huyện, thị xã tham gia chương trình đào tạo tin học của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ, năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

150/2005/QD-CT,Quyết định 150 2005,Tỉnh Thanh Hóa,Đề án 112,Hỗ trợ kinh phí,Ban điều hành Đề án 112,Chương trình đào tạo tin học,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2005/QĐ-CT Thanh Hóa,

Ban hành: 03/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Nghị định 150/2007/NĐ-CP về việc huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

150/2007/ND-CP,Nghị định 150 2007,Chính phủ,Quân nhân dự bị hạng hai,Huấn luyện quân nhân dự bị,Quân nhân dự bị,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 150/2007/NĐ-CP

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2007

15

Kế hoạch 150/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Số: 150/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 08 tháng 8 năm 2022 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022 Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

16

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2022 về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

150/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Phát triển nhân lực an toàn thông tin Kiên Giang,Đào tạo nhân lực an toàn thông tin Kiên Giang,Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

17

Nghị định 150/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh

Số: 150/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH ­CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005; Theo đề

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

18

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2022 thực hiện nội dung hợp tác toàn diện hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La giai đoạn 2022-2025

150/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Hợp tác toàn diện Hưng Yên và Sơn La,Thực hiện hợp tác Hưng Yên và Sơn La,Kế hoạch hợp tác Hưng Yên và Sơn La,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

19

Kế hoạch 150/KH-UBND về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

150/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy,Kế hoạch phối hợp kiểm soát hoạt động về ma túy,Công tác phòng chống và kiểm soát ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2022

20

Kế hoạch 150/KH-UBND triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn 2357/BYT-DP)

150/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 mũi 4,Kế hoạch tiêm chủng vắc xin Quảng Ninh,Tiêm vắc xin phòng COVID19 mũi 4 Quảng Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106