Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 15/2013/N������-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14432 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 15:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN15:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN15:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 15: 2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÀY HOẶC ỦNG CÁCH ĐIỆN National technical regulation on safe work for dielectric foot-wear Lời nói đầu QCVN 15: 2013/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn,

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

TCVN5699-2-15:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-15:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-15:2013 IEC 60335-2-15:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-15: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐUN CHẤT LỎNG Household and similar electrical appliances - Safety - Part

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-15:2013 (ISO/IEC 29341-6-15:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-15: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ cảm biến nhiệt độ

TCVN10176-6-15:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-15:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-15:2013 ISO/IEC 29341-6-15:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 6-15: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - DỊCH VỤ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10069:2013 (EN 12868:1999) về Đồ dùng trẻ em - Phương pháp xác định sự giải phóng N-Nitrosamin và các chất có khả năng chuyển hóa thành N-Nitrosamin từ núm ty và ty giả làm bằng Elastome hoặc cao su

TCVN10069:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10069:2013,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10069:2013 EN 12868:1999 ĐỒ DÙNG TRẺ EM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ GIẢI PHÓNG N-NITROSAMIN VÀ CÁC CHẤT CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA THÀNH N-NITROSAMIN TỪ NÚM TY VÀ TY GIẢ LÀM BẰNG ELASTOME HOẶC CAO SU Child use and care

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2021/BCT về An toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Equipment protection by intrinsic safety "i" (Khí quyển nổ - Phần 11: Bảo vệ thiết bị bởi an toàn tia lửa "i"). 4.15. IEC 60079-17:2013 Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance (Khí quyển nổ - Phần 17: Kiểm tra và bảo dưỡng lắp đặt điện). 5. Các yêu cầu chung 5.1. Khởi động từ phòng nổ dùng trong

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2021

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-15:2021 về Phân bón - Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa

TCVN13263-15:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-15:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-15:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 15: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGỌN LỬA Fertilizers - Part 15: Determination of total sodium content by flame-emission spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-15:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira

TCVN8400-15:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-15 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 15: BỆNH XOẮN KHUẨN DO LEPTOSPIRA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 15 : Leptospirosis Lời nói đầu TCVN 8100-15:2019 được thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-15:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

TCVN7571-15:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-15:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-15:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 15: THÉP CHỮ I Hot-rolled steel sections - Part 15: I sections Lời nói đầu TCVN 7571-15:2019 thay thế TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15:1980). TCVN 7571-15:2019 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang di động dùng trong y tế

QCVN15:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN15:2018,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường QCVN 15:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG DI ĐỘNG DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on mobile radiographic equipment in medicine Lời nói đầu QCVN 15:2018/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

QCVN15:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN15:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 15 : 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ National technical regulation on technical safety requirements and environmental protection

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-15:2018 (ISO/IEC 29341-8-15:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị Internet gateway - Dịch vụ cấu hình giao diện chung mạng diện rộng

TCVN10176-8-15:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-15:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-15:2018 ISO/IEC 29341-8-15:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 8-15: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CẤU HÌNH GIAO DIỆN CHUNG MẠNG DIỆN RỘNG Information

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-15:2018 (ISO 603-15:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động

mài lắp trên trục (Kiểu ISO 52). - TCVN 11268-18:2018 (ISO 603-18:2013), Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tấm kính phẳng. SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 15: BÁNH MÀI DÙNG ĐỂ CẮT ĐỨT LẮP TRÊN MÁY CẮT ĐỨT TĨNH TẠI HOẶC DI ĐỘNG Bonded abrasive products - Dimensions - Part 15: Grinding wheels

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-15:2017 (ISO 15500-15:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 15: Hộp gom khí và ống mềm thông hơi

TCVN8606-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-15:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-15:2017 ISO 15500-15:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 15: HỘP GOM KHÍ VÀ ỐNG MỀM THÔNG HƠI Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-15:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 15: Hoè hoa chế

TCVN11776-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-15:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-15:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 15: HÒE HOA CHẾ Herbal medicine processing - Part 15: Flos Styphnolobii japonici Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-15:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-15:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 15: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do pasteurella multocida type D gây ra ở lợn

8g Kali clorua (KCl) 2g Natri hiđro photphat (Na2HPO4) 1,15 g Mono kali photphat (KH2PO4) 0,2 g Nước 1000 ml Chỉnh pH đến 7,2 bằng dung dịch NaOH 1N hoặc dung dịch HCl 1N. Hấp tiệt

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-15:2017 (IEC 60749-15:2010) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 15: Khả năng chịu nhiệt độ hàn đối với các linh kiện lắp xuyên qua lỗ

TCVN11344-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-15:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-15:2017 IEC 60749-15:2010 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 15: KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT ĐỘ HÀN ĐỐI VỚI CÁC LINH KIỆN LẮP XUYÊN QUA LỖ Semiconductor devices - Mechanical

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-15:2017 (ISO 16000-15:2008) về Không khí trong nhà - Phần 15: Cách thức lấy mẫu nitơ dioxit

HANGARTNER, M., BURRI, P. AND HUTER, C. Passivsammler für Stickstoffdioxid. Soz. Präv. med., 31, 1986, pp. 239-241 [34] ENGLERT, N., PRESCHER, K.-E. AND SEIFERT, B. Determination of exposure to nitrogen dioxide with passive samplers in studying respiratory diseases in young children. Environ. Int., 15, 1989, pp. 137-142 [35] TOMINGAS, R.,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8683-15:2017 về Giống vi sinh vật thú y - Phần 15: Quy trình giữ giống vi rút viêm gan vịt cường độc

TCVN8683-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8683-15:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8683-15:2017 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - PHẦN 15: QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VI RÚT VIÊM GAN VỊT CƯỜNG ĐỘC Master seed of microorganisms for veterinary use - Part 15: The procedure for preservation of virulent duck hepatitis virus

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-15:2016 (ISO 10545-15:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men

TCVN6415-15:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-15:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-15:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 15: XÁC ĐỊNH ĐỘ THÔI CHÌ VÀ CADIMI CỦA GẠCH PHỦ MEN Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.185