Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1472/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13712 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2020 triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1472/QD-TTg,Quyết định 1472 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14,Pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em,Chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

2

Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2007 về việc xuất bán muối dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1472/QD-TTg,Quyết định 1472 2007,Thủ tướng Chính phủ,Dự trữ Quốc gia,Xuất bán muối THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1472/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007 QUYẾT

Ban hành: 06/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

3

Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2006 về nhân sự Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1472/QD-TTg,Quyết định 1472 2006,Thủ tướng Chính phủ,Trưởng Ban quản lý KCN,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1472/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NHÂN SỰ

Ban hành: 08/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

4

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2022 quy định về đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2022,Tỉnh Quảng Bình,Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Quảng Bình,Đối tượng cần bảo vệ tại cộng đồng Quảng Bình,Đối tượng cần bảo vệ chăm sóc tại cơ sở xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2022

5

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính,Thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

6

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Bắc Kạn đến 2025,Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Bắc Kạn,Triển khai Chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

7

Kế hoạch 1472/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 1472/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 30 tháng 3 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030 Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

8

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính về an toàn lao động,Thủ tục hành chính về vệ sinh lao động,Thủ tục vệ sinh lao động Sở Lao động Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

9

Quyết định 1472/QĐ-BTP năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

1472/QD-BTP,Quyết định 1472 2020,Bộ Tư pháp,Thủ tục hành chính phổ biến giáo dục pháp luật,Danh mục thủ tục hành chính giáo dục pháp luật,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

10

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2020,Tỉnh Nam Định,Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Nam Định,Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp,Phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

11

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung mã định danh cấp 2 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2020,Tỉnh Thái Bình,Bổ sung mã định danh cấp 2,Bổ sung mã định danh của Sở Ngoại vụ,Bổ sung mã định danh tỉnh Thái Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

12

Kế hoạch 1472/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1472/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/KH-UBND Quảng Bình, ngày 9 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

13

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2019,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 04

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

14

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

15

Quyết định 1472/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Ngọc Quỳnh do Chủ tịch nước ban hành

1472/QD-CTN,Quyết định 1472 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

16

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

17

Quyết định 1472/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2018,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 11

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

18

Quyết định 1472/QĐ-UBND phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2017

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1472/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

19

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 -2020

định số 1472/QĐ-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh) I. Tình hình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 1. Kết quả: Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015, hoạt động

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

20

Quyết định 1472/QĐ-BGTVT năm 2017 hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1472/QD-BGTVT,Quyết định 1472 2017,Bộ Giao thông vận tải,Mặt đường bê tông,Mặt đường bê tông nhựa ,Sửa chữa mặt đường bê tông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198