Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 146/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13902 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia,Phát triển nhân lực chuyển đổi số quốc gia,Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

2

Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công tác thống kê,Khu vực kinh tế tư nhân,Phân loại khu vực kinh tế,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/QĐ-TTg

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

3

Quyết định 146/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cung cấp gạo,Quy chế trợ cấp gạo,Trợ cấp gạo ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

4

Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2016,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng Chiến lược Hội nhập Quốc tế,Bảo hiểm xã hội,Hội nhập quốc tế ,Hội nhập quốc tế về bảo hiểm,Bảo hiểm,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

5

Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2011 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Bắc Ninh,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

6

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Quyết định 146/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/QD-TTg,Quyết định 146 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Thái Bình,Nhiệm kỳ 2004 2009,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 146/QĐ-TTg

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2008

8

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án 09-ĐA/TU về giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

146/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Giáo dục thông minh Cần Thơ,Đề án học tập suốt đời,Ưu tiên việc dạy và học ngoại ngữ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

9

Kế hoạch 146/KH-UBND về phát động phong trào thi đua kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022

146/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Ngăn chặn kinh doanh tôm có tạp chất,Thi đua ngăn chặn sản xuất tôm có tạp chất,Ngăn chặn đưa tạp chất vào tôm Kiên Giang,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

10

Kế hoạch 146/KH-UBND triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

146/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác văn hóa văn nghệ,Triển khai hoạt động văn hóa văn nghệ Đồng Nai,Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

11

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2022 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số: 146/KH-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê

Ban hành: 26/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

12

Kế hoạch 146/KH-UBND thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

146/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện,Kế hoạch thực hiện cai nghiện ma túy Quảng Ninh,Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

13

Kế hoạch 146/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

--------------- Số: 146/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thực hiện Quyết định số 112/2021/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

14

Quyết định 146/2007/QĐ-TTg về Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/2007/QD-TTg,Quyết định 146 2007,Thủ tướng Chính phủ,Nguồn phóng xạ,Nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 146/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 04/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

15

Quyết định 146/QĐ-BTC năm 2022 về giao quản trị, vận hành dự án Trung tâm dịch vụ tài chính - Bộ Tài chính

146/QD-BTC,Quyết định 146 2022,Bộ Tài chính,Giao vận hành dự án Trung tâm dịch vụ tài chính,Giao quản trị dự án Trung tâm dịch vụ tài chính,Quản trị vận hành Trung tâm dịch vụ tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

16

Quyết định 146/QĐ-BYT năm 2022 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

146/QD-BYT,Quyết định 146 2022,Bộ Y tế,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Y tế,Công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ của Bộ Y tế,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

17

Quyết định 146/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành

146/QD-UBND,Quyết định 146 2022,Tỉnh Bình Định,Chương trình công tác trọng tâm 2022,Chương trình công tác trọng tâm Bình Định 2022,Chương trình công tác trọng tâm Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

18

Nghị quyết 146/NQ-CP năm 2021 về mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

146/NQ-CP,Nghị quyết 146 2021,Chính phủ,Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương tỉnh An Giang,Hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương,Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

19

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2021 quy định về hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ vùng dịch thuộc các địa phương khác trong nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải cách ly y tế tập trung do tỉnh Quảng Trị ban hành

146/NQ-HDND,Nghị quyết 146 2021,Tỉnh Quảng Trị,Hỗ trợ tiền ăn người dân khó khăn phải cách ly Quảng Trị,Hỗ trợ người dân khó khăn phải cách ly y tế tỉnh Quảng Trị,Hỗ trợ tiền ăn người dân có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2021

20

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2021 quy định về hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ vùng dịch thuộc các địa phương khác trong nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải cách ly y tế tập trung do tỉnh Quảng Trị ban hành

146/NQ-HDND,Nghị quyết 146 2021,Tỉnh Quảng Trị,Hỗ trợ tiền ăn cho người dân trở về từ vùng dịch Quảng Trị,Hỗ trợ tiền ăn cho người khó khăn phải cách ly y tế tập trung,Hỗ trợ tiền ăn cho người khó khăn phải cách ly y tế Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198