Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 146/2017/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62265 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 146/TTg-NN năm 2022 về báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/TTg-NN,Công văn 146 2022,Thủ tướng Chính phủ,Kết quả thống kê diện tích đất đai 2020,Báo cáo thống kê diện tích đất đai 2020,Báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai 2020,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

2

Công văn 146/BYT-TCDS năm 2022 hướng dẫn đối tượng sử dụng gói dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh miễn phí theo quy định tại Quyết định 1999/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

146/BYT-TCDS,Công văn 146 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc trước sinh,Đối tượng sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh,Dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

3

Công văn 146/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/TTg-NN,Công văn 146 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Thực hiện dự án,Tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/TTg-NN V/v chuyển

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

4

Công văn 146/BXD-QLN năm 2018 về chuyển nhượng nhà ở xã hội và chuyển đổi dự án nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

146/BXD-QLN,Công văn 146 2018,Bộ Xây dựng,Chính sách nhà ở xã hội ,Đề án nhà ở xã hội,Nhà ở xã hội,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/BXD-QLN V/v trả lời văn bản số 5381/VPCP-ĐMDN

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

5

Công văn 4525/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

4525/CHHVN-VTDVHH,Công văn 4525 2020,Cục Hàng hải Việt Nam,Thực hiện niêm yết giá theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP,Niêm yết giá giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công te nơ,Vận chuyển hàng hóa công te nơ bằng đường biển,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM -------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

6

Công văn 146/TXNK-CST năm 2018 về hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

146/TXNK-CST,Công văn 146 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hồ sơ hoàn thuế,Hoàn thuế hàng nhập khẩu ,Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

7

Công văn 434/BXD-KHCN năm 2017 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

434/BXD-KHCN,Công văn 434 2017,Bộ Xây dựng,Phòng cháy chữa cháy,Thang bộ thoát nạn N1,An toàn cháy,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 434/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

8

Công văn 435/BXD-KHCN năm 2017 về giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

435/BXD-KHCN,Công văn 435 2017,Bộ Xây dựng,Phòng cháy chữa cháy,Thang bộ thoát nạn N1,Quy chuẩn kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 435/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

9

Công văn 146/TANDTC-PC năm 2017 viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

146/TANDTC-PC,Công văn 146,Tòa án nhân dân tối cao,Áp dụng án lệ,Viện dẫn án lệ,Phát triển án lệ ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

10

Công văn 327/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Liên doanh Công ty CP & PT Vân Phong và Công ty CP ĐT & PT DL Khánh Hòa Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 35-2017/CV ngày 05/6/2017 của Liên doanh Công ty CP & PT Vân Phong và Công ty CP

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

11

Công văn 330/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần Thái Hòa Thịnh Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 19/CV/2017 ngày 30/5/2017 của Công ty Cổ phần Thái Hòa Thịnh về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

12

Công văn 314/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

314/BXD-KHCN,Công văn 314 2017,Bộ Xây dựng,Phòng cháy chữa cháy,Giải pháp phòng cháy bổ sung,Thang bộ thoát nạn N2,Thang bộ thoát nạn N1,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

13

Công văn 167/BXD-KHCN năm 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 do Bộ Xây dựng ban hành

V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Liên danh nhà đầu tư Thành Long Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 06/CV-KT ngày 27/3/2017 của Liên danh nhà đầu tư Thành Long (đại diện là Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng) về giải pháp bổ

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

14

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

15

Công văn 146/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

146/BXD-KTXD,Công văn 146 2017,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng công trình ,Lập chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

16

Công văn 146/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

146/TCT-CS,Công văn 146 2017,Tổng cục Thuế,Khấu trừ tiền bồi thường,Chính sách khấu trừ tiền bồi thường,Bồi thường giải phóng mặt bằng,Tiền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

17

Công văn 146/BTC-TCHQ năm 2017 áp dụng công văn 11613/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông do Bộ Tài chính ban hành

146/BTC-TCHQ,Công văn 146 2017,Bộ Tài chính,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế,Thuế giá trị gia tăng,Mặt hàng bông ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

18

Công văn 146/UBDT-VP135 năm 2019 thực hiện Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

146/UBDT-VP135,Công văn 146 2019,Uỷ ban Dân tộc,Chương trình 135,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/UBDT-VP135 V/v thực hiện

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

19

Công văn 4996/BHXH-CSYT năm 2018 thực hiện nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4996/BHXH-CSYT V/v Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

20

Công văn 146/BCA-C66 năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

146/BCA-C66,Công văn 146 2017,Bộ Công An,Phòng cháy chữa cháy,Công tác phòng cháy chữa cháy,Tăng cường công tác,Cứu nạn cứu hộ BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/BCA-C66 V/v tăng cường

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74