Tra cứu 1454/Q��-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1454/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14323 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1454/QD-TTg,Quyết định 1454 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1454 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1454 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,QĐ 1454 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 1454 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,QĐ 1454 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 1454 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 1454/QD-TTg ngày

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

2

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2020 quy định về cơ chế đặc thù của Trường Đại học Việt Nhật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1454/QD-TTg,Quyết định 1454 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế đặc thù của Trường Đại học Việt Nhật,Quy định cơ chế đặc thù của Trường Việt Nhật,Quy định cơ chế Trường Đại học Việt Nhật,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

3

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1454/QD-TTg,Quyết định 1454 2012,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ địa phương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1454/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

4

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2010 bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1454/QD-TTg,Quyết định 1454 2010,Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm,Hội đồng thành viên,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Tổng công ty Cà phê Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

5

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2008 về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1454/QD-TTg,Quyết định 1454 2008,Thủ tướng Chính phủ,Hợp tác kinh tế quốc tế,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1454/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

6

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và cung cấp thông tin trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2023 Tỉnh Điện Biên,Quyết định 1454 năm 2023 Tỉnh Điện Biên,Quyết định 1454 Tỉnh Điện Biên ban hành 2023,QĐ 1454 Tỉnh Điện Biên còn hiệu lực,QĐ 1454 Tỉnh Điện Biên áp dụng 2023,QĐ 1454 Tỉnh Điện Biên mới nhất,QĐ số 1454 năm 2023 Tỉnh Điện Biên,Quyết định 1454/QD-UBND ngày 08/09/2023,Quyết định 1454 Tỉnh Điện Biên về

Ban hành: 08/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2023

7

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2023 công bố cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức - Cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2023 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 1454 năm 2023 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 1454 Tỉnh Cà Mau ban hành 2023,QĐ 1454 Tỉnh Cà Mau còn hiệu lực,QĐ 1454 Tỉnh Cà Mau áp dụng 2023,QĐ 1454 Tỉnh Cà Mau mới nhất,QĐ số 1454 năm 2023 Tỉnh Cà Mau,Quyết định 1454/QD-UBND ngày 16/08/2023,Quyết định 1454 Tỉnh Cà Mau về công bố cắt giảm thủ tục

Ban hành: 16/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2023

8

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 05/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn) Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm

Ban hành: 11/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

9

Kế hoạch 1454/KH-UBND năm 2023 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kỳ 2019-2023

1454/KH-UBND,Kế hoạch 1454 2023,Tỉnh Khánh Hòa,Hệ thống hóa văn bản quy phạm Khánh Hòa,Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2023

10

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2030

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài liệu lưu trữ xây dựng kinh tế xã hội Quảng Ngãi,Tài liệu lưu trữ phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi,Tài liệu lưu trữ bảo vệ chủ quyền đất nước Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2023

11

Quyết định 1454/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022”

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2022,Tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng Nai,Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp Đồng Nai,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

12

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2021,Tỉnh Hà Nam,Thủ tục hành chính của ngành giáo dục tỉnh Hà Nam,Công bố thủ tục hành chính của ngành giáo dục tỉnh Hà Nam,Danh mục thủ tục hành chính ngành giáo dục tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

13

Quyết định 1454/QĐ-BGTVT năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

1454/QD-BGTVT,Quyết định 1454 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII,Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2021

14

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục lĩnh vực việc làm cấp tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm cấp tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục về việc làm cấp tỉnh Lâm Đồng 2021,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

15

Kế hoạch 1454/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1454/KH-UBND Tây Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2021 KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHẤM DỨT DỊCH BỆNH AIDS VÀO NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

16

Quyết định 1454/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực pháp y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

1454/QD-UBND-HC,Quyết định 1454 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực pháp y,Thủ tục hành chính lĩnh vực pháp y thuộc Sở Y tế,Thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2023

17

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2020,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học ,Công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

18

Quyết định 1454/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huỳnh Thuận Liêm do Chủ tịch nước ban hành

1454/QD-CTN,Quyết định 1454 2020 Chủ tịch nước,Quyết định 1454 năm 2020 Chủ tịch nước,Quyết định 1454 Chủ tịch nước ban hành 2020,QĐ 1454 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 1454 Chủ tịch nước áp dụng 2020,QĐ 1454 Chủ tịch nước mới nhất,QĐ số 1454 năm 2020 Chủ tịch nước,Quyết định 1454/QD-CTN ngày 19/08/2020,Quyết định 1454 Chủ tịch nước về Cho nhập

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

19

Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

1454/QD-UBND,Quyết định 1454 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi,Công bố Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

20

Quyết định 1454/QĐ-BTTTT năm 2019 về điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1454/QD-BTTTT,Quyết định 1454 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cục Tin học hóa ,Vụ Công nghệ Thông tin,Chuyển đổi,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!