Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145753 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

2

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 về phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Thi đua xây dựng và phát triển Khánh Hòa,Phát động thi đua xây dựng tỉnh Khánh Hòa,Phát động thi đua phát triển Khánh Hòa,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

3

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Tăng cường công tác phòng chống thiên tai,Công tác tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Long,Thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2022

4

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em,Phòng chống đuối nước trẻ em Vĩnh Phúc,Công tác phòng chống đuối nước trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

5

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Vĩnh Long phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước giai đoạn 2022-2030

14/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Vĩnh Long,Tài liệu lưu trữ lịch sử phục vụ xây dựng kinh tế xã hội,Tài liệu lưu trữ lịch sử phục vụ phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

6

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg và 21/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025

14/KH-UBND,Tỉnh Trà Vinh,An toàn thông tin Trà Vinh 2022 2025,Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin,Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

7

Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Thái Bình,Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn về tài chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

8

Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 do tỉnh Đồng Nai ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý công tác bồi thường nhà nước,Quản lý nhà nước về công tác bồi thường,Quản lý công tác bồi thường tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

9

Chương trình 14/CTr-UBND triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

14/CTr-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2022,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh,Triển khai phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2022

10

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 về Ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Ứng dụng công nghệ sinh học,Kế hoạch ứng dụng công nghệ sinh học,Ứng dụng công nghệ sinh học Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

11

Kế hoạch 14/KH-UBND về công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành

14/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Công tác quản lý hộ tịch quốc tịch,Quản lý nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

12

Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai nhiệm vụ theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng năm 2022

14/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Theo dõi thí điểm mô hình chính quyền đô thị,Đánh giá thí điểm mô hình chính quyền đô thị,Thí điểm mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

13

Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022

14/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2022,Công tác hòa giải ở cơ sở 2022,Xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

14

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Quyết định 1970/QĐ-TTg về công tác Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

14/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ,Thực hiện Quyết định 1970/QĐ-TTg,Công tác Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

15

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thi đấu các môn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA GAMES 31) tại Bắc Ninh

14/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch tổ chức SEA GAMES 31,Tổ chức Đại hội SEA GAMES 31 Bắc Ninh,Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 31,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

16

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

14/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Thực hiện Nghị quyết chính sách xã hội Đắk Nông,Nghị quyết chính sách xã hội Đắk Nông đến 2025,Tiếp tục thực hiện Nghị quyết chính sách xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

17

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, An toàn thực phẩm, Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên

14/QD-UBND,Quyết định 14 2022,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính Lưu thông hàng hóa trong nước,Thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh khí,Thủ tục hành chính lĩnh vực thực phẩm,Thương mại,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

18

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2022 công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

14/QD-UBND,Quyết định 14 2022,Tỉnh Quảng Nam,Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước,Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Quảng Nam,Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

19

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

14/QD-UBND,Quyết định 14 2022,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

20

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2021,Tỉnh Gia Lai,Đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính,Đổi mới dân vận của cơ quan hành chính nhà nước,Công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198