Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147548 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ do thành phố Cần Thơ ban hành

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Thành phố Cần Thơ,Bãi bỏ Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Cần Thơ,Bãi bỏ Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Quy chế công tác văn thư lưu trữ Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

2

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phương tiện miễn đăng ký giải trí dưới nước,Đăng ký phương tiện miễn đăng ký vui chơi dưới nước,Quản lý phương tiện được miễn đăng ký,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

3

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường,Dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn,Chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

4

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh,Quản lý nhà nước về môi trường trong Khu công nghiệp,Phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

5

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng thiết bị y tế,Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc y tế,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị y tế Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

6

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Yên Bái,Quản lý đầu tư tỉnh Yên Bái,Quản lý xây dựng tỉnh Yên Bái,Quản lý đầu tư và xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

7

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Điện Biên,Sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên,Chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động Điện Biên,Sửa đổi chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

8

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Hòa Bình,Bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Hòa Bình,Chuyển giao thẩm quyền chứng thực Hòa Bình,Tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

9

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y ấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Cà Mau,Chi trả phụ cấp đối với nhân viên y ấp tỉnh Cà Mau,Xét chọn đơn vị chi trả phụ cấp đối với nhân viên y ấp,Xét chọn đơn vị quản lý phụ cấp đối với nhân viên y ấp,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

10

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về sửa đổi "Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Sửa đổi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Tuyên Quang,Sửa đổi Quy định quản lý hoạt động thoát nước,Sửa đổi Quy định hoạt động xử lý nước thải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

11

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2011/QĐ-UBND quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và ban hành văn bản hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 25/2011/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Bãi bỏ quy định kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,Bãi bỏ quy định thể thức trình bày văn bản hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

12

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định việc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Kiên Giang,Chi phí dịch vụ công ích đô thị tỉnh Kiên Giang,Quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị,Xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

13

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hệ số điều chỉnh giá đất Bà Rịa Vũng Tàu,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất Bà Rịa Vũng Tàu,Hệ số điều chỉnh giá đất Vũng Tàu 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

14

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bồi thường hỗ trợ tái định cư Cao Bằng,Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà đất,Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cao Bằng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

15

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

16

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai do tỉnh Phú Thọ ban hành

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Phú Thọ,Hướng dẫn Luật đất đai Phú Thọ,Hướng dẫn nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP về đất đai,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

17

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Thái Bình,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Phó Trưởng phòng,Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

18

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Thành phố Hà Nội,Tài sản giá trị lớn sử dụng để kinh doanh,Tài sản giá trị lớn sử dụng để cho thuê,Quy định tài sản có giá trị lớn Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

19

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Trà Vinh,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền,Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền Trà Vinh,Giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

20

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Phú Yên,Giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Phú Yên,Quy định Giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Phú Yên,Biểu giá dịch vụ xe ra vào bến ô tô Phú Yên,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.4.127