Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1362/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 108741 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1362/QD-TTg,Quyết định 1362 2019,Thủ tướng Chính phủ,Khu vực tư nhân,Doanh nghiệp tư nhân,Phát triển bền vững,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/QĐ-TTg

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

2

Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2013 bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1362/QD-TTg,Quyết định 1362 2013,Thủ tướng Chính phủ,Bàn giao đường giao thông,Bàn giao trường học,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

3

Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1362/QD-TTg,Quyết định 1362 2007,Thủ tướng Chính phủ,Chiến sĩ cách mạng,Tặng kỷ niệm chương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1362/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

4

Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2006 về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1362/QD-TTg,Quyết định 1362 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1362/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI

Ban hành: 18/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

5

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục hành chính công viên chức,Thủ tục hành chính lĩnh vực công viên chức,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2022

6

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2022,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2022

7

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2022,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực luật sư,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hòa Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2022

8

Kế hoạch 1362/KH-UBND năm 2022 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2025

1362/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục vị thành niên,Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên Cao Bằng,Chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục thanh niên,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2022

9

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2022,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch giảm nghèo bền vững 2022 2025,Thực hiện giảm nghèo bền vững Hà Nội,Kế hoạch giảm nghèo bền vững Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

10

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2021,Tỉnh Lai Châu,Giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Lai Châu,Giải quyết thủ tục đất đai của Sở Tài nguyên tỉnh Lai Châu,Thủ tục lĩnh vực đất đai của Sở Tài nguyên tỉnh Lai Châu,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

11

Quyết định 1362/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII do Kiểm toán nhà nước ban hành

1362/QD-KTNN,Quyết định 1362 2020,Kiểm toán Nhà nước,Tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII,Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII,Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

12

Quyết định 1362/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Phương Thảo do Chủ tịch nước ban hành

1362/QD-CTN,Quyết định 1362 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Đinh Phương Thảo,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

13

Kế hoạch 1362/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Gia Lai ban hành

Số: 1362/KH-UBND Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020-2025" CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

14

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

15

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

16

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

17

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 1430/QĐ-UBND quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2018,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

18

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2735/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2018,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

19

Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2018 quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020

1362/QD-UBND,Quyết định 1362 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

20

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14