Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 136/2006/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 136/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5365 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 136:2006 về tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái

04TCN136:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN136:2006,***,Hạt giống dầu rái,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật hạt giống dầu rái,04TCN 136:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 136:2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HẠT GIỐNG DẦU RÁI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục đích, yêu cầu Tiêu chuẩn này quy định những nội dung và

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 136:2007 (ISO 296 : 1991) về Máy công cụ – Côn kẹp chặt chuôi dụng cụ

TCVN136:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN136:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 136 : 2007 ISO 296 : 1991 MÁY CÔNG CỤ – CÔN KẸP CHẶT CHUÔI DỤNG CỤ Machine tools – Self-holding tapers for tool shanks Lời nói đầu TCVN 136 : 2007 thay thế TCVN 136 : 1970. TCVN 136 : 2007 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 136:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất cát và đất sỏi sạn (đất rời) trong phòng thí nghiệm

14TCN136:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN136:2005,***,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Khối lượng thể tích khô lớn nhất ,Khối lượng thể tích khô nhỏ nhất ,Đất cát và đất sỏi sạn ,14 TCN 136:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 136 - 2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 136:1999 về cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Thủy sản ban hành

28TCN136:1999,Tiêu chuẩn ngành 28TCN136:1999,Bộ Thuỷ sản,28TCN 136:1999 ,Cơ sở sản xuất,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 136:1999 CƠ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ - ÐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Bivalve mollusc enterprise - Conditions for food

Ban hành: 30/09/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-136:1995 về tổng đài điện tử pabx - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-136:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-136:1995,Tổng cục Bưu điện,Tổng đài điện tử pabx ,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-136:1995 LỜI NÓI ĐẦU TCN 68-136:1995 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của CCITT, và tiêu chuẩn ngành TCN-125-88. TCN 68-136:1995 thay thế cho tiêu chuẩn TCN-125-88.

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 136:1985 về thủy tinh - cát để sản xuất thủy tinh – phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - quy định chung

TCXD136:1985,Tiêu chuẩn XDVN TCXD136:1985,***,TCXD 136:1985 ,Thủy tinh,Cát để sản xuất thủy tinh,Phương pháp chuẩn bị mẫu ,Phòng thí nghiệm,Phân tích hóa học,Quy định chung,Xây dựng,Hóa chất TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 136 : 1985 THỦY TINH - CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ PHÂN TÍCH

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 136:1990 về thóc

10TCN136:1990,Tiêu chuẩn ngành 10TCN136:1990,***,Thóc,10TCN 136:1990,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 136:1990 THÓC Tiêu chuẩn này thay thế 26 TCN 09-86 và 26 TCN 10-86, quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thóc được sản xuất và tiêu dùng trong cả nước. 1. ĐỊNH NGHĨA:

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 136:1970 về Côn của dụng cụ - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN136:1970,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN136:1970,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Côn của dụng cụ ,Kích thước côn của dụng cụ ,TCVN 136:1970 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 136 – 70 CÔN CỦA DỤNG CỤ KÍCH THƯỚC TCVN 136-70 được ban hành để thay thế TCVN 136-63. 1. CÔN NGOÀI CÓ ĐUÔI DẸT Bảng 1

Ban hành: Năm 1970

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 136:1963 về Côn của dụng cụ - Kích thước

TCVN136:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN136:1963,***,Côn của dụng cụ ,Kích thước côn của dụng cụ , Côn ,TCVN 136:1963 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 136 – 63 CÔN CỦA DỤNG CỤ KÍCH THƯỚC I. CÔN NGOÀI CÓ MÁ ĐUÔI   Hình 1 Bảng 1 mm Ký hiệu côn D

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7567:2006 về Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Quy tắc giao nhận

điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - QUY TẮC GIAO NHẬN Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Handling Principles, Measurement and Calculation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7584:2006 (ISO 54:1996) về Bánh răng trụ trong công nghiệp và công nghiệp nặng - Mô đun

khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. BÁNH RĂNG TRỤ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG - MÔ ĐUN Cylindrical gear for general engineering and for

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7585:2006 (ISO 53:1998) về Bánh răng trụ trong công nghiệp và công nghiệp nặng - Prôfin răng tiêu chuẩn của thanh răng cơ sở

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. BÁNH RĂNG TRỤ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG - PRÔFIN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7593:2006 (ISO 15473:2002) về Chất lượng đất - Hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm đối với quá trình phân huỷ sinh học của các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện yếm khí

đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Các

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7594:2006 (ISO 11271 : 2002) về Chất lượng đất - Xác định thế oxy hoá khử - Phương pháp đồng ruộng

quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Thế oxy hóa - khử là một thông số hóa lý đặc trưng cho trạng thái thoáng khí của đất theo

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371: 2006 về nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN371:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN371:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 371: 2006 ,Nghiệm thu chất lượng thi công,Công trình xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 371: 2006 NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Acceptance of constructional quality of building works Hà Nội -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2006 (IEC 60921 : 2004) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6479:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6479:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ba lát dùng cho bóng đèn huỳnh quang,Yêu cầu về tính năng,Bóng đèn huỳnh quang dạng ống ,TCVN 6479:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6479 : 2006 IEC 60921 : 2004 BALÁT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG – YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7591:2006 (IEC 61199 : 1999) về Bóng đèn huỳnh quang một đầu – Quy định về an toàn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7591:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7591:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy định về an toàn ,Bóng đèn huỳnh quang một đầu,TCVN 7591:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7591 : 2006 IEC 61199 : 1999 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU – QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN Single-capped fluorescent lamps – Safety specifications

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7592:2006 (IEC 60064 : 2005) về Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự - Yêu cầu chung về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7592:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7592:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bóng đèn có sợi đốt bằng Vonfram,Chiếu sáng thông dụng ,Yêu cầu chung về tính năng ,TCVN 7592:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7592 : 2006 IEC 60064 : 2005 BÓNG ĐÈN CÓ SỢI ĐỐT BẰNG VONFRAM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2006 (ISO 37 : 2005) về Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định các tính chất ứng suất – giãn dài khi kéo chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5363:2006 (ISO 4649 : 2002) về Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5363:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5363:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Xác định độ chịu mài mòn,Sử dụng thiết bị trống quay hình trụ,TCVN 5363:2006, Cao su lưu hoá ,Cao su,Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo,TCVN 5363:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5363 : 2006 ISO 4649 : 2002 CAO SU, LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO – XÁC

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122