Tra cứu 135/2013/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 135/2013/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 272543 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

135/2013/ND-CP,Nghị định 135 2013 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 135/2013/ND-CP ngày 18/10/2013,Nghị định 135 Chính phủ về Thừa phát lại thí điểm Hồ Chí Minh 2013,NĐ 135

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

2

Quyết định 2954/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nghị định số 135/2013/NĐ-CP, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả việc thí điểm chế định Thừa phát lại theo chủ trương của Đảng và Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

3

Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 135/2013/NĐ-CP NGÀY 18/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Ngày 18 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

4

Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

135/2021/ND-CP,Nghị định 135 2021 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 135/2021/ND-CP ngày 31/12/2021,Nghị định 135 Chính phủ về Sử dụng dữ liệu thu được để phát hiện vi phạm hành

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

5

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

135/2020/ND-CP,Nghị định 135 2020 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 135/2020/ND-CP ngày 18/11/2020,Nghị định 135 Chính phủ về Thời điểm nghỉ hưu 2020,NĐ 135 Chính phủ về Thời

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

6

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

135/2018/ND-CP,Nghị định 135 2018 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 135/2018/ND-CP ngày 04/10/2018,Nghị định 135 Chính phủ về Đầu tư kinh doanh 2018,NĐ 135 Chính phủ về Đầu tư

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

135/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

8

Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

135/2015/ND-CP,Nghị định 135 2015 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 135/2015/ND-CP ngày 31/12/2015,Nghị định 135 Chính phủ về Ủy thác đầu tư 2015,NĐ 135 Chính phủ về Ủy thác đầu

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

9

Nghị quyết 135/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023 do Chính phủ ban hành

135/NQ-CP,Nghị quyết 135 2023 Chính phủ,Nghị quyết 135 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 135 Chính phủ ban hành 2023,NQ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 135 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 135 Chính phủ mới nhất,NQ số 135 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 135/NQ-CP ngày 30/08/2023,Nghị quyết 135 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023

Ban hành: 30/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2023

10

Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2022 về ký Hiệp định vận tải hàng không toàn diện giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu do Chính phủ ban hành

135/NQ-CP,Nghị quyết 135 2022 Chính phủ,Nghị quyết 135 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 135 Chính phủ ban hành 2022,NQ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 135 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 135 Chính phủ mới nhất,NQ số 135 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 135/NQ-CP ngày 14/10/2022,Nghị quyết 135 Chính phủ về Hiệp định hàng không Đông Nam Á và châu Âu 2022,NQ 135

Ban hành: 14/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2022

11

Báo cáo 135/BC-CP năm 2022 về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 1, thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

135/BC-CP,Báo cáo 135 2022 Chính phủ,Báo cáo 135 năm 2022 Chính phủ,Báo cáo 135 Chính phủ ban hành 2022,BC 135 Chính phủ còn hiệu lực,BC 135 Chính phủ áp dụng 2022,BC 135 Chính phủ mới nhất,BC số 135 năm 2022 Chính phủ,Báo cáo 135/BC-CP ngày 19/04/2022,Báo cáo 135 Chính phủ về Giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp Quốc hội 2022,BC 135 Chính

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2023

12

Nghị quyết 135/NQ-CP phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

135/NQ-CP,Nghị quyết 135 2021,Chính phủ,Phân bổ vốn năm tài khóa 2020,Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước,Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn viện trợ của Ai Len,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

13

Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

Số: 135/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ HOA LƯ VÀ PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU CHÍNH HOÀNG DIỆU TỈNH BÌNH PHƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

14

Nghị định 135/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

135/2007/ND-CP,Nghị định 135 2007 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 135/2007/ND-CP ngày 16/08/2007,Nghị định 135 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội 2007,NĐ 135 Chính phủ về Bảo hiểm

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2007

15

Nghị định 135/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

135/2006/ND-CP,Nghị định 135 2006 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 135/2006/ND-CP ngày 14/11/2006,Nghị định 135 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2006,NĐ 135 Chính

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

16

Nghị định 135/2005/NĐ-CP về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

135/2005/ND-CP,Nghị định 135 2005,Chính phủ,Giao khoán đất nông nghiệp,Giao khoán đất rừng sản xuất,Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản,Đất sản xuất của nông lâm trường,Nông lâm trường quốc doanh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định do Chính phủ ban hành

135/NQ-CP,Nghị quyết 135 2017,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Cơ chế sử dụng đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 135/NQ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

18

Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh

135/2004/ND-CP,Nghị định 135 2004 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 135/2004/ND-CP ngày 10/06/2004,Nghị định 135 Chính phủ về Hoạt động của cơ sở chữa bệnh 2004,NĐ 135 Chính phủ

Ban hành: 10/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

19

Nghị định 135/2003/NĐ-CP về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

135/2003/ND-CP,Nghị định 135 2003 Chính phủ,Nghị định 135 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 135 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 135 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 135 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 135 Chính phủ mới nhất, số 135 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 135/2003/ND-CP ngày 14/11/2003,Nghị định 135 Chính phủ về Cục Kiểm tra văn bản 2003,NĐ 135 Chính phủ về Cục

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

20

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

222/2013/ND-CP,Nghị định 222 2013 Chính phủ,Nghị định 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 222 Chính phủ còn hiệu lực, 222 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 222 Chính phủ mới nhất, số 222 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 222/2013/ND-CP ngày 31/12/2013,Nghị định 222 Chính phủ về Thanh toán bằng tiền mặt 2013,NĐ 222 Chính phủ về

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!