Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 134/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201839 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

134/2007/TT-BTC,Thông tư 134 2007,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******* Số: 134/2007/TT-BTC

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

2

Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 8 MỤC III PHẦN C THÔNG TƯ SỐ 134/2007/TT-BTC NGÀY 23/11/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2008

3

Thông tư 134/2018/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2018/TT-BTC,Thông tư 134 2018,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dự trữ quốc gia ,Tàu cao tốc tuyến vận tải đường thủy,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

4

Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2017/TT-BTC,Thông tư 134 2017,Bộ Tài chính,Giao dịch điện tử,Hướng dẫn Giao dịch điện tử ,Thị trường chứng khoán,Chứng khoán,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2017/TT-BTC

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

5

Thông tư 134/2016/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2016/TT-BTC,Thông tư 134 2016,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Công ty mua bán nợ,Mua bán nợ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

6

Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt

134/2015/TT-BTC,Thông tư 134 2015,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg,Miễn giảm tiền sử dụng đất,Công nhận quyền sử dụng đất ở,Quyền sở hữu nhà ở,Tài sản khác gắn liền với đất ,Biên giới hải đảo ,Đất giao không đúng thẩm quyền ,Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước

Ban hành: 28/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

7

Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2014/TT-BTC,Thông tư 134 2014,Bộ Tài chính,Điều chỉnh thời hạn nộp thuế ,Thời hạn nộp thuế,Gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu ,Gia hạn thời hạn nộp thuế ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

8

Thông tư 134/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí đường Quốc lộ 51 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2012/TT-BTC,Thông tư 134 2012,Bộ Tài chính,Mức thu chế độ thu nộp,Quản lý và sử dụng ,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí đường Quốc lộ 51 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

9

Thông tư 134/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2011/TT-BTC,Thông tư 134 2011,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

10

Thông tư 134/2010/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

134/2010/TT-BTC,Thông tư 134 2010,Bộ Tài chính,Hỗ trợ lãi suất,Mua tạm trữ lúa gạo hè thu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 134/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 9

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

11

Thông tư 134/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại ủy ban chứng khoán nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

134/2009/TT-BTC,Thông tư 134 2009,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Phí lệ phí,Lĩnh vực chứng khoán,Ủy ban chứng khoán Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

12

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2008/TT-BTC,Thông tư 134 2008,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế của cá nhân nước ngoài,Nghĩa vụ thuế của tổ chức nước ngoài,Nghĩa vụ thuế,Kinh doanh tại Việt Nam,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

13

Thông tư 134/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

134/2004/TT-BTC,Thông tư 134 2004,Bộ Tài chính,Lệ phí lãnh sự,Thu lệ phí lãnh sự,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

14

Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

73/2020/TT-BTC,Thông tư 73 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư giao dịch điện tử chứng khoán,Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán,Chứng khoán,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

15

Thông tư 134/2017/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

134/2017/TT-BQP,Thông tư 134 2017,Bộ Quốc phòng,Tiêu chuẩn kỹ năng nghề,Công nhân quốc phòng,Ngành kỹ thuật đặc công ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2017/TT

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

16

Thông tư 134/1998/TT/BTC về cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

134/1998/TT/BTC,Thông tư 134 1998,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính dự án,Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

17

Thông tư 164/2007/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

164/2007/TT-BTC,Thông tư 164 2007,Bộ Tài chính,Quản lý quỹ,Sử dụng quỹ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 164/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2008

18

Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định 234/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

161/2007/TT-BTC,Thông tư 161 2007,Bộ Tài chính,16 chuẩn mực kế toán,Chuẩn mực kế toán,Hướng dẫn,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 161/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

19

Thông tư 162/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang do Bộ Tài chính ban hành

162/2007/TT-BTC,Thông tư 162 2007,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 162/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

20

Thông tư 163/2007/TT-BTC hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

163/2007/TT-BTC,Thông tư 163 2007,Bộ Tài chính,Khen thưởng thi đua,Công trường xây dựng,Nhà máy thủy điện Sơn La,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ******* Số: 163/2007/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214