Tra cứu 134/2007/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 134/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 227650 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

134/2007/TT-BTC,Thông tư 134 2007,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******* Số: 134/2007/TT-BTC

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

2

Quyết định 62/2008/QĐ-BTC bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2007/NĐ-CP thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 62/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 8 MỤC III PHẦN C THÔNG TƯ SỐ 134/2007/TT-BTC NGÀY 23/11/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2008

3

Thông tư 134/2018/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2018/TT-BTC,Thông tư 134 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 134 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 134 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 134 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 134 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 134 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 134 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018,Thông tư 134 Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

4

Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2017/TT-BTC,Thông tư 134 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 134 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 134 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 134 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 134 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 134 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 134 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017,Thông tư 134 Bộ Tài chính về Giao dịch điện tử 2017,TT 134

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

5

Thông tư 134/2016/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2016/TT-BTC,Thông tư 134 2016,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Công ty mua bán nợ,Mua bán nợ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

6

Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt

134/2015/TT-BTC,Thông tư 134 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 134 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 134 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 134 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 134 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 134 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 134 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 134/2015/TT-BTC ngày 28/08/2015,Thông tư 134 Bộ Tài chính về Quyền sở hữu nhà ở 2015,TT 134

Ban hành: 28/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

7

Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2014/TT-BTC,Thông tư 134 2014,Bộ Tài chính,Điều chỉnh thời hạn nộp thuế ,Thời hạn nộp thuế,Gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu ,Gia hạn thời hạn nộp thuế ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

8

Thông tư 134/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí đường Quốc lộ 51 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

134/2012/TT-BTC,Thông tư 134 2012,Bộ Tài chính,Mức thu chế độ thu nộp,Quản lý và sử dụng ,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí đường Quốc lộ 51 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

9

Thông tư 134/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2011/TT-BTC,Thông tư 134 2011,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

10

Thông tư 134/2010/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

134/2010/TT-BTC,Thông tư 134 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 134 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 134 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 134 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 134 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 134 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 134 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 134/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010,Thông tư 134 Bộ Tài chính về Hỗ trợ lãi suất 2010,TT 134 Bộ

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

11

Thông tư 134/2021/TT-BQP về 03 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

134/2021/TT-BQP,Thông tư 134 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 134 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 134 Bộ Quốc phòng ban hành 2021,TT 134 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 134 Bộ Quốc phòng áp dụng 2021,TT 134 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 134 năm 2021 Bộ Quốc phòng,Thông tư 134/2021/TT-BQP ngày 16/10/2021,Thông tư 134 Bộ Quốc phòng về Quy trình kiểm định kỹ

Ban hành: 16/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2023

12

Thông tư 134/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại ủy ban chứng khoán nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

134/2009/TT-BTC,Thông tư 134 2009,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Phí lệ phí,Lĩnh vực chứng khoán,Ủy ban chứng khoán Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

13

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2008/TT-BTC,Thông tư 134 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 134 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 134 Bộ Tài chính ban hành 2008,TT 134 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 134 Bộ Tài chính áp dụng 2008,TT 134 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 134 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008,Thông tư 134 Bộ Tài chính về Nghĩa vụ thuế 2008,TT 134 Bộ

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

14

Thông tư 134/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng lệ phí áp dụng tại các cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

134/2004/TT-BTC,Thông tư 134 2004,Bộ Tài chính,Lệ phí lãnh sự,Thu lệ phí lãnh sự,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

15

Thông tư 134/2017/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

134/2017/TT-BQP,Thông tư 134 2017 Bộ Quốc phòng,Thông tư 134 năm 2017 Bộ Quốc phòng,Thông tư 134 Bộ Quốc phòng ban hành 2017,TT 134 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 134 Bộ Quốc phòng áp dụng 2017,TT 134 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 134 năm 2017 Bộ Quốc phòng,Thông tư 134/2017/TT-BQP ngày 25/05/2017,Thông tư 134 Bộ Quốc phòng về Tiêu chuẩn kỹ năng

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

16

Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

73/2020/TT-BTC,Thông tư 73 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 73 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 73 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 73 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 73 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 73 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 73 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020,Thông tư 73 Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC 2020,TT

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

17

Thông tư 134/1998/TT/BTC về cơ chế quản lý tài chính đối với dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

134/1998/TT/BTC,Thông tư 134 1998,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính dự án,Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

18

Quyết định 134/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

134/2007/QD-UBND,Quyết định 134 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Khu Công viên Lịch sử Văn hóa,Ủy ban nhân dân thành phố,Ban quản lý,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

19

Quyết định 134/2007/QĐ-UBND quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

134/2007/QD-UBND,Quyết định 134 2007,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

20

Quyết định 134/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

134/2007/QD-TTg,Quyết định 134 2007,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Khu du lịch thác Bản Giốc,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2007

Ban hành: 17/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!