Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1325/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105046 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1325/QD-TTg,Quyết định 1325 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 2030,Phê duyệt Đề án phát triển ngành muối 2021 2030,Phát triển ngành muối 2021 2030,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

2

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2016 về tổ chức lại Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1325/QD-TTg,Quyết định 1325 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình khoa học và công nghệ ,Tổ chức lại,Ban chỉ đạo chương trình quốc gia,Phát triển công nghệ cao,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

3

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2010 về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1325/QD-TTg,Quyết định 1325 2010,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1325/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

4

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1325/QD-TTg,Quyết định 1325 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Trà Vinh,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Thành viên Ủy ban nhân dân,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Kết quả miễn nhiệm thành viên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

5

Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2007 về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng chính phủ ban hành

1325/QD-TTg,Quyết định 1325 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bằng tổ quốc ghi công,Cấp bằng tổ quốc ghi công,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1325/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

6

Quyết định 1325/QĐ-CT năm 2022 công bố thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp huyện do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

1325/QD-CT,Quyết định 1325 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công bố thủ tục hành chính dinh dưỡng,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

7

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025”

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi,Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2022 2025,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi 2022 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

8

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục về Việc làm của Ủy ban cấp xã tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục lĩnh vực Việc làm của Ủy ban cấp xã tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

9

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

10

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục chuẩn hoá của Ủy ban cấp xã tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

11

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2020,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp Kon Tum,Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Kon Tum,Phát triển Nông nghiệp hữu cơ Kon Tum 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

12

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2020,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái,Thủ tục hành chính Người có công,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

13

Thông báo 1325/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Grapite nhân tạo các loại do Tổng cục Hải quan ban hành

1325/TB-TCHQ,Thông báo 1325 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại đối với Grapite nhân tạo các loại,Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2021

14

Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

1325/QD-BTC,Quyết định 1325 2019,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1325

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

15

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

16

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1325/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

17

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2018,Tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1325/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

18

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa cơ sở; Thư viện; Gia đình bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1325/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 30 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

19

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 1.0

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2018,Tỉnh Trà Vinh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1325/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 29 tháng 6 năm

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

20

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2018,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1325/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 23 tháng 4

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158