Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 131/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13914 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2022,Thủ tướng Chính phủ,Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục,Chuyển đổi số trong giáo dục,Đề án chuyển đổi số trong giáo dục,Công nghệ thông tin,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

2

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Khoáng sản,Vật liệu xây dựng,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

3

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xã đặc biệt khó khăn,Xác định xã đặc biệt khó khăn,Danh sách xã đặc biệt khó khăn,Vùng bãi ngang ven biển,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2017

4

Quyết định 131/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2015,Thủ tướng Chính phủ,Vốn trái phiếu Chính phủ,Nguồn vốn trái phiếu chính phủ,Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ,Đề án xây dựng nông thôn mới ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

5

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2011 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Đắk Nông,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

6

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2009,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ lãi suất vay vốn,Hỗ trợ lãi suất,Vốn sản xuất kinh doanh,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 131/QĐ-TTg

Ban hành: 23/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2009

7

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

8

Quyết định 131/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/QD-TTg,Quyết định 131 2008,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo,Ban chỉ đạo Quốc gia,Năm Quốc tế Hành tinh Trái đất ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 131/QĐ-TTg

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

9

Quyết định 131/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/2009/QD-TTg,Quyết định 131 2009,Thủ tướng Chính phủ,Công trình cấp nước sạch nông thôn,Chính sách ưu đãi,Khuyến khích đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 02/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

10

Quyết định 131/2008/QĐ-TTg về điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

131/2008/QD-TTg,Quyết định 131 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 131/2008/QĐ-TTg

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

11

Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 kèm theo Nghị quyết 173/NQ-HĐND

131/NQ-HDND,Nghị quyết 131 2022,Tỉnh Sơn La,Bổ sung Nghị quyết 173/NQ-HĐND Sơn La,Bổ sung Bảng giá đất Sơn La 2020 2024,Điều chỉnh Bảng giá đất Sơn La 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2022

12

Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

131/NQ-CP,Nghị quyết 131 2022,Chính phủ,Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo,Hiện đại hóa phương thức điều hành,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2022

13

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác đối ngoại năm 2022-2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định

131/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Công tác đối ngoại Bình Định,Kế hoạch công tác đối ngoại Bình Định,Công tác đối ngoại Bình Định 2022 2023,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2022

14

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

131/KH-UBND,Kế hoạch 131 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thái Nguyên,Kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân,Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2022

15

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 về Điều tra, khảo sát “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2022-2025

131/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đo lường sự hài lòng của người dân đối với giáo dục công,Đo lường sự hài lòng của người dân giáo dục công Vũng Tàu,Đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2022

16

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 về phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" giai đoạn 2022-2025

131/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư Hưng Yên,Thi đua thu hút nguồn lực đầu tư Hưng Yên,Thi đua sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

17

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 về triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

131/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy,Truyền thông phòng chống sốt xuất huyết,Truyền thông phòng bệnh Zika Đà Nẵng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2022

18

Kế hoạch 131/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số: 131/KH-UBND Đắk Lắk, ngày 30 tháng 06 năm 2022 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2022 Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2022

19

Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

131/NQ-HDND,Nghị quyết 131 2022,Tỉnh Hòa Bình,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách,Phát triển nguồn ngân sách nhà nước Hòa Bình,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

20

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án thí điểm khuyến khích, thu hút đội ngũ luật sư tham gia vào các hoạt động của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2023

131/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Đề án khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia hoạt động,Thí điểm thu hút đội ngũ luật sư tham gia hoạt động,Kế hoạch thu hút đội ngũ luật sư tham gia hoạt động Cần Thơ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240