Tra cứu 13/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41503 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2024 trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2024 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2024,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 12/01/2024,Nghị quyết 13 Chính phủ về dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù các chương trình quốc gia

Ban hành: 12/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2024

2

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2023,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023,Nghị quyết 13 Chính phủ về Xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023,NQ 13 Chính phủ về

Ban hành: 07/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2023

3

Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2022,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 30/01/2022,Nghị quyết 13 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2022,NQ 13 Chính phủ về

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

4

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 58-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

5

Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2018,Chính phủ,Chuẩn bị phiên họp ,Phiên họp ,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

6

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH CAO BẰNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

7

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2012,Chính phủ,Sản xuất kinh doanh,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

8

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2011 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

9

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2010 phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Chính phủ ban hành

Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2011 CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

10

Nghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2009,Chính phủ,Đầu tư CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH HƯỚNG,

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

11

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2024 thông qua dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 do tỉnh Bình Phước ban hành

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2024 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 13 năm 2024 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 13 Tỉnh Bình Phước ban hành 2024,NQ 13 Tỉnh Bình Phước còn hiệu lực,NQ 13 Tỉnh Bình Phước áp dụng 2024,NQ 13 Tỉnh Bình Phước mới nhất,NQ số 13 năm 2024 Tỉnh Bình Phước,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 04/07/2024,Nghị quyết 13 Tỉnh Bình Phước về dự kiến kế

Ban hành: 04/07/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2024

12

Nghị quyết 13/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2024 (đợt 2)

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2024 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 13 năm 2024 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 13 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2024,NQ 13 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,NQ 13 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2024,NQ 13 Tỉnh Trà Vinh mới nhất,NQ số 13 năm 2024 Tỉnh Trà Vinh,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 12/04/2024,Nghị quyết 13 Tỉnh Trà Vinh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư

Ban hành: 12/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2024

13

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; - Phòng Công tác HĐND, TTDN; - Lưu: VT, PC. CHỦ TỊCH Vũ Xuân Cường PHỤ LỤC I NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN PHÂN CẤP SAU KHI CÓ NGHỊ QUYẾT SỐ 04/NQ-CP (Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Ban hành: 29/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2024

14

Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng

13/2024/ND-CP,Nghị định 13 2024 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 13/2024/ND-CP ngày 05/02/2024,Nghị định 13 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 104/2016/NĐ-CP tiêm chủng 2024,NĐ 13 Chính

Ban hành: 05/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

15

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2023 về chấp thuận hủy bỏ Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Thay thế dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất có thay đổi về diện tích, địa điểm thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 13 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 13 Tỉnh Hà Giang ban hành 2023,NQ 13 Tỉnh Hà Giang còn hiệu lực,NQ 13 Tỉnh Hà Giang áp dụng 2023,NQ 13 Tỉnh Hà Giang mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 15/07/2023,Nghị quyết 13 Tỉnh Hà Giang về chấp thuận hủy bỏ Danh mục

Ban hành: 15/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2023

16

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2023 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2024

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 13 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 13 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2023,NQ 13 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,NQ 13 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2023,NQ 13 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 14/07/2023,Nghị quyết 13 Tỉnh Đắk Lắk về Chương trình giám sát Hội đồng nhân

Ban hành: 14/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2023

17

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2023 kết quả giám sát công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 13 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 13 Tỉnh Tiền Giang ban hành 2023,NQ 13 Tỉnh Tiền Giang còn hiệu lực,NQ 13 Tỉnh Tiền Giang áp dụng 2023,NQ 13 Tỉnh Tiền Giang mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Tỉnh Tiền Giang,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 13/07/2023,Nghị quyết 13 Tỉnh Tiền Giang về Chính sách hỗ

Ban hành: 13/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2023

18

Nghị quyết 13/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm năm 2024 của thành phố Hà Nội

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 13 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 13 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,NQ 13 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,NQ 13 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,NQ 13 Thành phố Hà Nội mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 04/07/2023,Nghị quyết 13 Thành phố Hà Nội về điều

Ban hành: 04/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2023

19

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Nghị quyết 91/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025

2023,Nghị quyết sửa đổi Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững Tỉnh Đồng Tháp 2023,Nghị quyết 13 Tỉnh Đồng Tháp về Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP 2023,NQ 13 Tỉnh Đồng Tháp về Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP 2023,Nghị quyết Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP Tỉnh Đồng Tháp 2023 HỘI

Ban hành: 28/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2023

20

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND về quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2023 Tỉnh Ninh Thuận,Nghị quyết 13 năm 2023 Tỉnh Ninh Thuận,Nghị quyết 13 Tỉnh Ninh Thuận ban hành 2023,NQ 13 Tỉnh Ninh Thuận còn hiệu lực,NQ 13 Tỉnh Ninh Thuận áp dụng 2023,NQ 13 Tỉnh Ninh Thuận mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Tỉnh Ninh Thuận,Nghị quyết 13/NQ-HDND ngày 12/05/2023,Nghị quyết 13 Tỉnh Ninh Thuận về sửa đổi Nghị

Ban hành: 12/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!