Tra cứu Công Văn 13/2005/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 13/2005/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77050 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 13/CP-NC về việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con Khmer qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia do Chính phủ ban hành

13/CP-NC, Công văn 13, Chính phủ, Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/CP-NC   V/v giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con Khmer qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia Hà

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

3

Công văn 13/KTNN-CNV về cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán năm 2023 do Kiểm toán nhà nước ban hành

13/KTNN-CNV,Công văn 13 2023,Kiểm toán Nhà nước,Cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán,Cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán 2023,Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán 2023,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

4

Công văn 2005/BKHCN-TTKHCN năm 2023 thực hiện quy định về thông tin, thống kê Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 2005/BKHCN-TTKHCN V/v thực hiện các quy định về thông tin, thống kê KH&CN Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN; Thông tư số

Ban hành: 28/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2023

5

Công văn 13/BTTTT-VP năm 2023 về giải pháp quản lý sim rác của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

13/BTTTT-VP,Công văn 13 2023,Bộ Thông tin và Truyền thông,Giải pháp quản lý sim rác của nhà mạng,Quản lý sim rác của các nhà cung cấp mạng,Ngăn chặn xử lý tình trạng sim rác,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2023

6

Công văn 1705/TĐC-HCHQ năm 2022 vướng mắc khi triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

cục Tiêu chuẩn Đo lường c về Triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP 2022,CV 1705 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c về Triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP 2022,Công văn Triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c 2022,Công văn 1705 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c về Hướng dẫn Nghị định 13/2022/NĐ-CP 2022,CV 1705 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2022

7

Công văn 788/BKHCN-TĐC năm 2022 triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

788/BKHCN-TDC,Công văn 788 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP,Quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm,Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

8

Công văn 13/VPCP-KTTH năm 2022 về đề xuất thu tiền để đóng tiền niên liễm của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

13/VPCP-KTTH,Công văn 13 2022,Văn phòng Chính phủ,Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam,Đề xuất thu tiền để đóng tiền niên liễm,Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam thu tiền đóng niên liễm,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

9

Công văn 13/BCĐDTLCP năm 2019 về tái đàn trong chăn nuôi lợn do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

13/BCDDTLCP,Công văn 13 2019,Tái đàn trong chăn nuôi lợn,Hướng dẫn tái đàn trong chăn nuôi lợn,Hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn lợn BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

10

Công văn 13/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

13/BXD-HDXD,Công văn 13 2021 Bộ Xây dựng,Công văn 13 năm 2021 Bộ Xây dựng,Công văn 13 Bộ Xây dựng ban hành 2021,CV 13 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 13 Bộ Xây dựng áp dụng 2021,CV 13 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 13 năm 2021 Bộ Xây dựng,Công văn 13/BXD-HDXD ngày 04/01/2021,Công văn 13 Bộ Xây dựng về Hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình 2021,CV 13 Bộ

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

11

Công văn 13/TCT-CS năm 2021 về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

13/TCT-CS,Công văn 13 2021 Tổng cục Thuế,Công văn 13 năm 2021 Tổng cục Thuế,Công văn 13 Tổng cục Thuế ban hành 2021,CV 13 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 13 Tổng cục Thuế áp dụng 2021,CV 13 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 13 năm 2021 Tổng cục Thuế,Công văn 13/TCT-CS ngày 04/01/2021,Công văn 13 Tổng cục Thuế về Hóa đơn chứng từ 2021,CV 13 Tổng cục Thuế

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

12

Công văn 2005/BHXH-TST năm 2021 về đính chính Công văn 1988/BHXH-TST do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2005/BHXH-TST,Công văn 2005 2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 2005 năm 2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn 2005 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 2021,CV 2005 Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn hiệu lực,CV 2005 Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng 2021,CV 2005 Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới nhất,CV số 2005 năm 2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công văn

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

13

Công văn 13/TANDTC-PC năm 2020 hướng dẫn bố trí trang thiết bị cần thiết cho Tòa Gia đình và người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

13/TANDTC-PC,Công văn 13 2020 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 13 năm 2020 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 13 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2020,CV 13 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,CV 13 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2020,CV 13 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,CV số 13 năm 2020 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 13/TANDTC-PC ngày

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

14

Công văn 13/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

13/QLD-MP,Công văn 13 2020,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành,Sản phẩm mỹ phẩm,Thu hồi mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành,

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

15

Công văn 13/CT-TTHT năm 2020 về xin hủy cùi vé xe buýt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13/CT-TTHT,Công văn 13 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách thuế,Hóa đơn bán hàng hóa,Tài liệu kế toán,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

16

Công văn 13/TCHQ-TXNK năm 2020 về trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi do Tổng cục Hải quan ban hành

13/TCHQ-TXNK,Công văn 13 2020 Tổng cục Hải quan,Công văn 13 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Công văn 13 Tổng cục Hải quan ban hành 2020,CV 13 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,CV 13 Tổng cục Hải quan áp dụng 2020,CV 13 Tổng cục Hải quan mới nhất,CV số 13 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Công văn 13/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2020,Công văn 13 Tổng cục Hải quan về Đối

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

17

Công văn 13/BXD-TTr năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư trong quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

13/BXD-TTr,Công văn 13 2019,Bộ Xây dựng,Xử phạt vi phạm quyết toán dự án hoàn thành,Xử phạt chủ đầu tư trong quyết toán dự án hoàn thành,Xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

18

Công văn 2005/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng máy kéo nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa về việc đề nghị giải đáp vướng mắc thuế giá trị gia tăng máy kéo nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

19

Công văn 2005/BYT-VPB1 năm 2022 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc Hội Khóa XV do Bộ Y tế ban hành

2005/BYT-VPB1,Công văn 2005 2022,Bộ Y tế,Hạng mục thuốc bảo hiểm,Nguồn nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch,Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

20

Công văn 11827/BTC-TCHQ năm 2022 triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

chất lượng hàng hóa nhập khẩu 2022,CV 11827 Bộ Tài chính về Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 2022,Công văn Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Bộ Tài chính 2022,Công văn 11827 Bộ Tài chính về Miễn kiểm tra chất lượng theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP 2022,CV 11827 Bộ Tài chính về Miễn kiểm tra chất lượng theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!