Tra cứu 13/2005/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2005/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 274626 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2023,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023,Nghị quyết 13 Chính phủ về Xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023,NQ 13 Chính phủ về

Ban hành: 07/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2023

2

Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2022,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 30/01/2022,Nghị quyết 13 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2022,NQ 13 Chính phủ về

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

3

Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

13/2023/ND-CP,Nghị định 13 2023 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 13/2023/ND-CP ngày 17/04/2023,Nghị định 13 Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023,NĐ 13 Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu

Ban hành: 17/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

4

Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2005 do Chính phủ ban hành

13/2005/NQ-CP,Nghị quyết 13 2005,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2005/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 02/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2021,Chính phủ,Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW,Chương trình thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW,Chương trình xây dựng và phát triển Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

6

Nghị định 13/2005/NĐ-CP sửa đổi Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 2013

13/2005/ND-CP,Nghị định 13 2005,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Hiệp định CEPT,2005 2013,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

7

Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường

13/2022/ND-CP,Nghị định 13 2022 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 13/2022/ND-CP ngày 21/01/2022,Nghị định 13 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP 74/2018/NĐ-CP 2022,NĐ 13

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

8

Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

13/2021/ND-CP,Nghị định 13 2021 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 13/2021/ND-CP ngày 01/03/2021,Nghị định 13 Chính phủ về Đối thoại với thanh niên 2021,NĐ 13 Chính phủ về Đối thoại

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

9

Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2018,Chính phủ,Chuẩn bị phiên họp ,Phiên họp ,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

10

Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

13/2020/ND-CP,Nghị định 13 2020 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 13/2020/ND-CP ngày 21/01/2020,Nghị định 13 Chính phủ về Giống vật nuôi 2020,NĐ 13 Chính phủ về Giống vật nuôi

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2020

11

Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

13/2019/ND-CP,Nghị định 13 2019 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 13/2019/ND-CP ngày 01/02/2019,Nghị định 13 Chính phủ về Thành lập doanh nghiệp 2019,NĐ 13 Chính phủ về Thành lập

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

12

Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

13/2018/ND-CP,Nghị định 13 2018 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 13/2018/ND-CP ngày 23/01/2018,Nghị định 13 Chính phủ về Cung cấp thông tin 2018,NĐ 13 Chính phủ về Cung cấp thông tin

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

13

Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

13/2017/ND-CP,Nghị định 13 2017 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 13/2017/ND-CP ngày 10/02/2017,Nghị định 13 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức 2017,NĐ 13 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

14

Nghị quyết 15n/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

15n/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 15n 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phí vệ sinh,Chế độ thu quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

15

Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 14 ban hành

khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, đối tượng khách được mời cơm, mức chi mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

16

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 ,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Cao Bằng,Quy hoạch sử dụng đất Cao Bằng,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

17

Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

13/2016/ND-CP,Nghị định 13 2016 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 13/2016/ND-CP ngày 19/02/2016,Nghị định 13 Chính phủ về Quân nhân dự bị 2016,NĐ 13 Chính phủ về Quân nhân dự bị

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

18

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2012,Chính phủ,Sản xuất kinh doanh,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

19

Hướng dẫn 620/SXD.QLKT&N về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Sở xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy

Ban hành: 12/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

20

Nghị định 13/2015/NĐ-CP sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

13/2015/ND-CP,Nghị định 13 2015 Chính phủ,Nghị định 13 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 13 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 13 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 13 Chính phủ mới nhất,NĐ số 13 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 13/2015/ND-CP ngày 12/02/2015,Nghị định 13 Chính phủ về Cảnh sát biển Việt Nam 2015,NĐ 13 Chính phủ về Cảnh sát biển

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!