Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2002/Q��-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13308 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 13/2002/CT.UB về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất do tỉnh Lào Cai ban hành

13/2002/CT.UB,Chỉ thị 13 2002,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2002/CT.UB Lào Cai, ngày 01

Ban hành: 01/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

2

Chỉ thị 13/2002/CT-UB về tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư và xây dựng do tỉnh Bến Tre ban hành

13/2002/CT-UB,Chỉ thị 13 2002,Tỉnh Bến Tre,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2002/CT-UB Bến Tre, ngày 09 tháng 7 năm

Ban hành: 09/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

3

Chỉ thị 13/2002/CT-UB triển khai Chỉ thị 10/2002/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 08/NG-TW về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

13/2002/CT-UB,Chỉ thị 13 2002,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2002/CT-UB Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2002

Ban hành: 07/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

4

Chỉ thị 13/2002/CT-UB về việc hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 - 15/5/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

13/2002/CT-UB,Chỉ thị 13 2002,Thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG '' THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ

Ban hành: 29/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Quyết định 13/2002/QĐ-UB về Quy định tạm thời việc “Quản lý và thực hiện công tác đăng ký trình tự xây dựng, xét duyệt, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước”

13/2002/QD-UB,Quyết định 13 2002,Tỉnh Bình Phước,Xét duyệt triển khai đề tài khoa học ,Tỉnh Bình Phước,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2002/QĐ-UB

Ban hành: 25/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

6

Quyết định 13/2002/QĐ-UB ban hành quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Công nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành

13/2002/QD-UB,Quyết định 13 2002,Tỉnh Quảng Bình,Cơ sở công nghiệp,Sở Công nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2002/QĐ-UB Đồng Hới, ngày

Ban hành: 08/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

7

Quyết định 13/2002/UB-QĐ về mức thu phí vệ sinh môi trường do tỉnh Lạng Sơn ban hành

13/2002/UB-QD,Quyết định 13 2002,Tỉnh Lạng Sơn,Mức thu phí,Phí vệ sinh môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

8

Quyết định 13/2002/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13/2002/QD-UB,Quyết định 13 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Phòng chống lụt bão,Năm 2002,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

9

Quyết định 13/2002/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

13/2002/QD-UB,Quyết định 13 2002,Thành phố Hà Nội,Ủy ban Dân số Gia đình trẻ em,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:13/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

10

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

11

Chỉ thị 13/CT-UB năm 2005 tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách đối với các đơn vị xây dựng cơ bản ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế

13/CT-UB,Chỉ thị 13 2005,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kiểm tra chống thất thu ngân sách,Xây dựng cơ bản,Đơn vị xây dựng cơ bản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

12

Nghị quyết số 13/2002/QH11 về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La do Quốc hội ban hành

13/2002/QH11,Nghị quyết 13 2002,Quốc hội,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/QH11 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002 NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Thông tư 13/2002/TT-BYT hướng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

13/2002/TT-BYT,Thông tư 13 2002,Bộ Y tế,Kinh doanh trang thiết bị y tế,Điều kiện kinh doanh,Trang thiết bị y tế,Doanh nghiệp,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002

Ban hành: 13/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

14

Chỉ thị 13/2002/CT.UBNDT về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/2002/CT.UBNDT,Chỉ thị 13 2002,Tỉnh Sóc Trăng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2002/CT.UBNDT Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

15

Quyết định 13/2002/QĐ-BNV về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

13/2002/QD-BNV,Quyết định 13 2002,Bộ Nội vụ,Tổ dân phố,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 06/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

16

Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành

13/2002/NQ-CP,Nghị quyết 13 2002,Chính phủ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002 NGHỊ QUYẾT CỦA

Ban hành: 19/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2011

17

Thông tư 13/2002/BLĐTBXH-TT bổ sung TTLT 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP hướng dẫn thi hành NĐ 23/1999/NĐ-CP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ di chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và... do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

13/2002/BLDTBXH-TT,Thông tư 13 2002,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ quân nhân,Quân nhân đi chiến trường B C K,Cán bộ đi chiến trường B C K,Chống Mỹ cứu nước,Cán bộ không có thân nhân,Quân nhân không có thân nhân,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG

Ban hành: 10/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

18

Chỉ thị 13/2002/CT-TTg thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 57/2002/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2002/CT-TTg,Chỉ thị 13 2002,Thủ tướng Chính phủ,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2002

Ban hành: 11/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Lệnh công bố Pháp lệnh bưu chính, viễn thông năm 2002

13/2002/L/CTN,Lệnh 13 2002,Chủ tịch nước,Pháp lệnh Bưu chính viễn thông,Lệnh công bố Pháp lệnh,Bưu chính viễn thông,Công nghệ thông tin CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 13/2002/L/CTN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2007

20

Quyết định 13/2002/QÐ-BTS ban hành các văn bản về kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở làm sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống, cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản của Bộ trưởng Bộ Thủy sản

13/2002/QD-BTS,Quyết định 13 2002,Bộ Thuỷ sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống,An toàn vệ sinh,An toàn vệ sinh thực phẩm,Điều kiện bảo đảm vệ sinh,Cơ sở làm sạch nhuyễn thể,Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.49