Tra cứu 13/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 269939 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2023,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023,Nghị quyết 13 Chính phủ về Xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023,NQ 13 Chính phủ về

Ban hành: 07/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2023

2

Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13 Chính phủ ban hành 2022,NQ 13 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 13 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 13 Chính phủ mới nhất,NQ số 13 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 30/01/2022,Nghị quyết 13 Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2022,NQ 13 Chính phủ về

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

3

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 58-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

4

Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2018,Chính phủ,Chuẩn bị phiên họp ,Phiên họp ,Phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

5

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

-------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH CAO BẰNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

6

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2012,Chính phủ,Sản xuất kinh doanh,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

7

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2011 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

8

Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2010 phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Chính phủ ban hành

Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2004 – 2011 CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

9

Nghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2009,Chính phủ,Đầu tư CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊNH HƯỚNG,

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

10

Quyết định 2999/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2999/QD-UBND,Quyết định 2999 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Chương trình thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến 2030,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

11

Kế hoạch 5736/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/CP về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

5736/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/CP Lâm Đồng,Phát triển công nghiệp Lâm Đồng đến 2025,Phát triển tiểu thủ công nghiệp đến 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

12

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg và Nghị quyết 13/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

13

Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2012 về phổ biến giải pháp thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

355/KH-UBND,Kế hoạch 355 2012,Quận Phú Nhuận,Thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ,Tháo gỡ khó khăn kinh doanh sản xuất,Giải pháp thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2022

14

Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg, Nghị Quyết 13/NQ-CP và 02/NQ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành

07 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, NGHỊ QUYẾT 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 VÀ NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

15

Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Quyết định 2093/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

1683/QD-UBND,Quyết định 1683 2012,Tỉnh Yên Bái,Giảm tiền thuê đất,Miễn giảm tiền thuê đất ,Nghị quyết 13/NQ-CP ,Mức giảm tiền thuê đất ,Quyết định 2093/QĐ-TTg ,Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2012 ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

16

Báo cáo 149/BC-UBND năm 2012 về sơ kết 4 tháng thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

149/BC-UBND,Báo cáo 149 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Sơ kết thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP Hồ Chí Minh,Sơ kết 4 tháng thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP,Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2022

17

Thông báo 1077/TB-VPUB kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

1077/TB-VPUB,Thông báo 1077 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Kết luận Chủ tịch Ủy ban nhân dân ,Triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP UBND TỈNH NINH THUẬN VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1077/TB-VPUB

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

18

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2012 thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do thành phố Hải Phòng ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Để triển khai thực hiện kịp thời, có

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

19

Kế hoạch 85/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

85/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ,Sản xuất kinh doanh,Giải pháp tháo gỡ khó khăn ,Hỗ trợ thị trường ,Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

20

Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Cà Mau, ngày 29 tháng 05 năm 2012 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/12/2011 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh,

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122