Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/KSĐT-HS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 157903 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch số 02/KSĐT-AN về việc công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn xã hội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/KSDT-AN,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Văn hóa - Xã hội VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 02/KSĐT-AN Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1996 KẾ

Ban hành: 25/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

2

Quyết định 13/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố mã HS đối với danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

13/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ MÃ HS ĐỐI VỚI CÁC DANH MỤC QUẢN LÝ HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

3

Nghị quyết 13/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 53/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Bình Dương,Sửa đổi Nghị quyết 53/NQ-HĐND Bình Dương,Sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất Bình Dương,Sửa đổi dự án chuyển sử dụng đất Bình Dương,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

4

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công tác phát triển thanh niên,Thực hiện phát triển thanh niên,Phát triển thanh niên Tiền Giang,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

5

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Bình Thuận,Danh mục sử dụng ngân sách thông tin truyền thông,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bình Thuận,Danh mục dịch vụ sử dụng ngân sách Bình Thuận,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

6

Nghị quyết 13/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố do thành phố Hà Nội ban hành

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Hà Nội,Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố,Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố Hà Nội,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

7

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Tuyên Quang,Chương trình giám sát 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

8

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2022 về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh Vĩnh Long,Tăng cường cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh,Biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

9

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

13/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 13 2022,Bộ Tài chính,Thông tư phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình,Lệ phí chứng nhận cung cấp chương trình nước ngoài,Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/06/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2022

10

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Trà Vinh,Danh mục sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực thông tin,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trà Vinh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

11

Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc,Tăng cường tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Phúc,Đảm bảo an toàn thủy lợi đê điều Vĩnh Phúc,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

12

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Quảng Nam,Phát triển thanh niên Quảng Nam,Thực hiện phát triển thanh niên Quảng Nam,Phát triển thanh niên Quảng Nam 2022 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

13

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 13 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu,Thông tư đánh giá khí hậu quốc gia,Thông tư đánh giá biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

14

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội,Danh mục dự án thu hồi đất vì lợi ích quốc gia,Danh mục dự án thu hồi đất vì lợi ích công cộng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

15

Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 01 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

16

Kế hoạch 13/KH-UBND về tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân tại tỉnh Bình Định năm 2022

13/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 2022,Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 2022,Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

17

Kế hoạch 13/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 do tỉnh Nam Định ban hành

13/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,Trợ giúp pháp lý người khuyết tật khó khăn tài chính,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tỉnh Nam Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

18

Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2022 triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa,Chiến lược Ngoại giao văn hóa Yên Bái,Kế hoạch Ngoại giao văn hóa Yên Bái đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

19

Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1660/QĐ-TTg về Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT,Chương trình sức khỏe học đường Đồng Nai,Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

20

Kế hoạch 13/KH-UBND về phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

13/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Phát triển chăn nuôi tỉnh Cần Thơ,Phòng chống bệnh gia súc gia cầm Cần Thơ,Phòng chống bệnh thủy sản Cần Thơ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196