Tra cứu 13/2014/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2014/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 309389 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 13/2014/QĐ-TTg quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương do Thủ tướng Chính phủ ban

13/2014/QD-TTg,Quyết định 13 2014 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2014,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2014,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2014/QD-TTg ngày 08/02/2014,Quyết định

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

2

Quyết định 13/2023/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2023/QD-TTg,Quyết định 13 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2023/QD-TTg ngày 22/05/2023,Quyết định

Ban hành: 22/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2023

3

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2022/QD-TTg,Quyết định 13 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2022,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2022,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2022/QD-TTg ngày 09/05/2022,Quyết định

Ban hành: 09/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

4

Quyết định 2014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2014/QD-TTg,Quyết định 2014 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 2030,Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

5

Quyết định 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 39/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2021/QD-TTg,Quyết định 13 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2021/QD-TTg ngày 25/03/2021,Quyết định

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

6

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2020/QD-TTg,Quyết định 13 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2020/QD-TTg ngày 06/04/2020,Quyết định

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

7

Quyết định 13/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/QD-TTg,Quyết định 13 2017,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách pháp luật ,Xây dựng kinh tế quốc phòng,Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật,Quốc phòng an ninh,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

8

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2024 tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 02/05/2024,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 02/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2024

9

Công điện 13/CĐ-TTg năm 2024 tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản do Thủ tướng Chính phủ điện

13/CD-TTg,Công điện 13 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 13 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CĐ số 13 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 13/CD-TTg ngày 06/02/2024,Công điện 13 Thủ tướng

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2024

10

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2019/QD-TTg,Quyết định 13 2019 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2019/QD-TTg ngày 27/02/2019,Quyết định

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

11

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2023 về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 19/05/2023,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 19/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2023

12

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/2018/QD-TTg,Quyết định 13 2018 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2018,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2018,QĐ 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 13 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 13/2018/QD-TTg ngày 06/03/2018,Quyết định

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

13

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014,Thành phố Cần Thơ,Quy chế quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2014/QĐ-UBND Cần Thơ,

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

14

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014,Tỉnh Phú Thọ,Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

15

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe chuyên dùng trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014 Tỉnh Hưng Yên,Quyết định 13 năm 2014 Tỉnh Hưng Yên,Quyết định 13 Tỉnh Hưng Yên ban hành 2014,QĐ 13 Tỉnh Hưng Yên còn hiệu lực,QĐ 13 Tỉnh Hưng Yên áp dụng 2014,QĐ 13 Tỉnh Hưng Yên mới nhất, số 13 năm 2014 Tỉnh Hưng Yên,Quyết định 13/2014/QD-UBND ngày 07/10/2014,Quyết định 13 Tỉnh Hưng Yên về Quy chế Quản lý sử

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

16

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương do tỉnh Thái Bình ban hành

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014,Tỉnh Thái Bình,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2014/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 15

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

17

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014,Tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2014/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

18

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014,Tỉnh Yên Bái,Chương trình xúc tiến thương mại,Quản lý chương trình xúc tiến thương mại,Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

19

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng thiết chế nhà văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2014/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

20

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

13/2014/QD-UBND,Quyết định 13 2014 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 13 năm 2014 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 13 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2014,QĐ 13 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,QĐ 13 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2014,QĐ 13 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất, số 13 năm 2014 Tỉnh Tuyên Quang,Quyết định 13/2014/QD-UBND ngày 14/08/2014,Quyết định 13 Tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!