Tra cứu 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 219638 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

2

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc Phòng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối

13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 13 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 13 năm 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 13 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

3

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng ban hành

20/2016/TTLT-BGDDT-BQP,Thông tư liên tịch 20 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 20 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng ban hành 2016,TTLT 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TTLT 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng áp dụng 2016,TTLT

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

4

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 123 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 123 năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 123 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2015,TTLT 123 Bộ Giáo

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

5

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

13/2016/TTLT-BYT-BGDDT,Thông tư liên tịch 13 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 13 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 13 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế ban hành 2016,TTLT 13 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế còn hiệu lực,TTLT 13 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế áp dụng 2016,TTLT 13 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

6

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành

13/2016/TTLT-BGDDT-BVHTTDL-BLDTBXH-BCA,Thông tư liên tịch 13 2016,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Văn hóa thể thao và du lịch,Giáo dục chuyển đổi hành vi,Truyền thông chuyển đổi hành vi,Phòng chống bạo lực gia đình,Xây dựng gia đình ,Cơ sở giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

7

Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

265/2013/TTLT-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 265 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 265 năm 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 265 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng ban hành 2013,TTLT 265 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TTLT 265 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng áp dụng 2013,TTLT 265 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng mới nhất,TTLT số 265 năm

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

8

Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành

212/2013/TTLT-BTC-BQP,Thông tư liên tịch 212 2013 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 212 năm 2013 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 212 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp ban hành 2013,TTLT 212 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 212 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp áp dụng 2013,TTLT 212 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 212 năm

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

9

Thông tư liên tịch 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định 46/2009/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG NÒNG CỐT QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2009

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

10

Thông tư liên tịch 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 12 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ lao động,Giáo dục phạm nhân,Lao động phạm nhân,Chế độ học nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

11

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng ban hành

28/2013/TTLT-BLDTBXH-BQP,Thông tư liên tịch 28 2013,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

12

Thông tư liên tịch 182/2013/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

182/2013/TTLT-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 182 2013,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

13

Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 2 Điều 10 Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi tại Nghị định 100/2012/NĐ-CP về thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ

14/2013/TTLT-BLDTBXH-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 14 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

14

Thông tư 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 81 2013,Bộ Công An,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

15

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiếm sát nhân dân tối cao ban hành

04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 04 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

16

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 02 năm 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

17

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 10 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư liên tịch 10 năm 2013 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư liên tịch 10 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2013,TTLT 10 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Thông tin và Truyền thông còn

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

18

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng ban hành

01/2013/TTLT-BNV-BQP,Thông tư liên tịch 01 2013 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 01 năm 2013 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng ban hành 2013,TTLT 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TTLT 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng áp dụng 2013,TTLT 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng mới nhất,TTLT số 01 năm 2013 Bộ Nội

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

19

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

04/2013/TTLT-BTP-BQP,Thông tư liên tịch 04 2013 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 04 năm 2013 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 04 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp ban hành 2013,TTLT 04 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 04 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp áp dụng 2013,TTLT 04 Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 04 năm 2013 Bộ

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

20

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDDT,Thông tư liên tịch 02 2012 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 02 năm 2012 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp ban hành 2012,TTLT 02 Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!