Tra cứu 124/2008/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 124/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 256128 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2023 Chính phủ,Nghị quyết 124 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 124 Chính phủ ban hành 2023,NQ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 124 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 124 Chính phủ mới nhất,NQ số 124 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/08/2023,Nghị quyết 124 Chính phủ về Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 2023,NQ 124 Chính

Ban hành: 07/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2023

2

Nghị quyết 124/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 do Chính phủ ban hành

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2022,Chính phủ,Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2022,Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2022,Đầu tư,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

3

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất do Chính phủ ban hành

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2021,Chính phủ,Gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không,Thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

4

Nghị định 124/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022-2028

124/2022/ND-CP,Nghị định 124 2022 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 124/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 124 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Việt Nam Nhật Bản

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

5

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2020,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW,Phát triển công nghiệp quốc gia đến 2030,Chính sách Phát triển công nghiệp quốc gia,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/NQ-CP

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

6

Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

124/2008/ND-CP,Nghị định 124 2008,Chính phủ,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp,Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Khai thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

7

Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

124/2021/ND-CP,Nghị định 124 2021 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021,Nghị định 124 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP 2021,NĐ 124 Chính

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

8

Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2018 Chính phủ,Nghị quyết 124 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 124 Chính phủ ban hành 2018,NQ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 124 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 124 Chính phủ mới nhất,NQ số 124 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 06/10/2018,Nghị quyết 124 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2018,NQ 124 Chính phủ về

Ban hành: 06/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

9

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

124/2020/ND-CP,Nghị định 124 2020 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 124/2020/ND-CP ngày 19/10/2020,Nghị định 124 Chính phủ về Hướng dẫn Luật khiếu nại 2020,NĐ 124 Chính phủ về

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

10

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2017 về bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử do Chính phủ ban hành

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2017,Chính phủ,Miễn thị thực,Cấp thị thực,Thị thực,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

11

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại

124/2018/ND-CP,Nghị định 124 2018 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 124/2018/ND-CP ngày 19/09/2018,Nghị định 124 Chính phủ về Trọng tài Thương mại 2018,NĐ 124 Chính phủ về Trọng

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

12

Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

124/2017/ND-CP,Nghị định 124 2017 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 124/2017/ND-CP ngày 15/11/2017,Nghị định 124 Chính phủ về Hoạt động dầu khí 2017,NĐ 124 Chính phủ về Hoạt

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

14

Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào

124/2016/ND-CP,Nghị định 124 2016 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 124/2016/ND-CP ngày 01/09/2016,Nghị định 124 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2016,NĐ 124 Chính phủ về

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

15

Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

124/2015/ND-CP,Nghị định 124 2015 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 124/2015/ND-CP ngày 19/11/2015,Nghị định 124 Chính phủ về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2015,NĐ 124 Chính

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

16

Nghị định 124/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

124/2014/ND-CP,Nghị định 124 2014 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 124/2014/ND-CP ngày 29/12/2014,Nghị định 124 Chính phủ về Lĩnh vực giáo dục đào tạo 2014,NĐ 124 Chính phủ về

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

17

Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

124/2013/ND-CP,Nghị định 124 2013 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 124/2013/ND-CP ngày 14/10/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

18

Nghị định 124/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

124/2011/ND-CP,Nghị định 124 2011 Chính phủ,Nghị định 124 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 124 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 124 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 124 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 124 Chính phủ mới nhất,NĐ số 124 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 124/2011/ND-CP ngày 28/12/2011,Nghị định 124 Chính phủ về Tiêu thụ nước sạch 2011,NĐ 124 Chính phủ về Tiêu

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

19

Quyết định 124/2008/QĐ-BNN về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124/2008/QD-BNN,Quyết định 124 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giống cây trồng được sản xuất kinh doanh,Danh mục giống cây trồng,Bổ sung BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2009

20

Quyết định 124/2008/QĐ-BTC về quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2008/QD-BTC,Quyết định 124 2008,Bộ Tài chính,Văn phòng đại diện,Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài,Quy chế thành lập,Hoạt động,Chứng khoán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!