Tra cứu Công Văn 123/2008/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 123/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 69376 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 123/BNN-TCLN năm 2023 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

123/BNN-TCLN,Công văn 123 2023,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tăng cường biện pháp bảo vệ rừng,Ngăn chặn tình trạng phá rừng,Ngăn chặn khai thác rừng trái pháp luật,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2023

2

Công văn 123/BTTTT-VP năm 2022 về sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để đầu tư phủ sóng viễn thông đối với các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

123/BTTTT-VP,Công văn 123 2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phủ sóng viễn thông khu vực miền núi,Phủ sóng viễn thông vùng sâu vùng xa,Sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2022

3

Công văn 123/UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh trước, trong và sau Tết Ngyên đán năm 2019

123/UBND,Công văn 123 2019,Quận Bình Tân,Phòng chống dịch bệnh gia súc quận Bình Tân,Phòng dịch bệnh gia súc gia cầm trong Tết 2019,Phòng bệnh gia súc gia cầm trong và sau Tết 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2022

4

Công văn 17831/CTHN-TTHT năm 2023 về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

17831/CTHN-TTHT,Công văn 17831 2023,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hóa đơn điện tử Hà Nội,Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2023

5

Công văn 40742/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

40742/CTHN-TTHT,Công văn 40742 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử,Áp dụng hóa đơn điện tử 123/2020/NĐ-CP,Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2022

6

Công văn 39060/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

39060/CTHN-TTHT,Công văn 39060 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử Hà Nội,Lập hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2022

7

Công văn 123/TTg-KGVX năm 2020 về gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định 371/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

123/TTg-KGVX,Công văn 123 2020,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn,Chương trình,Nghề trọng điểm,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/TTg-KGVX V/v gia hạn thực hiện

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

8

Công văn 30591/CTHN-TTHT năm 2022 về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

30591/CTHN-TTHT,Công văn 30591 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử theo 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn hóa đơn điện tử ,Hướng dẫn nội dung hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

9

Công văn 6525/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6525/CTTPHCM-TTHT,Công văn 6525 2022,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn điện tử theo 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử,Thời điểm lập hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2022

10

Công văn 6276/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về việc lập hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6276/CTTPHCM-TTHT,Công văn 6276 2022,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2022

11

Công văn 6276/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6276/CTTPHCM-TTHT,Công văn 6276 2022,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn lập hóa đơn Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2022

12

Công văn 17157/CTHN-TTHT năm 2022 về hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

17157/CTHN-TTHT,Công văn 17157 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn điện tử theo 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử,Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

13

Công văn 10585/CT-TTHT năm 2022 về vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

10585/CT-TTHT,Công văn 10585 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử,Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử,Áp dụng hóa đơn theo123/2020/NĐ-CP,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

14

Công văn 8876/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

8876/CTHN-TTHT,Công văn 8876 2022,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn điện tử,Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

15

Công văn 123/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương tiếp tục phối hợp với các Nhà đầu tư BOT, Nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác điều tiết giao thông; xử phạt nghiêm theo quy định của Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

16

Công văn 458/CTHN-TTHT năm 2022 về đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 458/CTHN-TTHT V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022 Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Đ/c: Số 170 La Thành, quận Đống Đa, TP Hà Nội - MST: 0101337659) Trả

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

17

Công văn 16409/BTC-CST tổng hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 124/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện NĐ 123/2008/NĐ-CP và NĐ 124/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Hội tư vấn thuế Việt Nam Qua 2 năm thực hiện Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn đã phát sinh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để có cơ sở

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

18

Công văn 123/TTg-CN năm 2019 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

123/TTg-CN,Công văn 123 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Quản lý quy hoạch xây dựng,Đại học quốc gia Hà Nội,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

19

Công văn 123/TCLN-KL năm 2019 về vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

123/TCLN-KL,Công văn 123 2019 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 123 năm 2019 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 123 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành 2019,CV 123 Tổng cục Lâm nghiệp còn hiệu lực,CV 123 Tổng cục Lâm nghiệp áp dụng 2019,CV 123 Tổng cục Lâm nghiệp mới nhất,CV số 123 năm 2019 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 123/TCLN-KL ngày 25/01/2019,Công văn 123 Tổng

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

20

Công văn 123/ATTP-NĐTT năm 2019 về trả lời kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển do Cục An toàn thực phẩm ban hành

123/ATTP-NDTT,Công văn 123 2019 Cục an toàn thực phẩm,Công văn 123 năm 2019 Cục an toàn thực phẩm,Công văn 123 Cục an toàn thực phẩm ban hành 2019,CV 123 Cục an toàn thực phẩm còn hiệu lực,CV 123 Cục an toàn thực phẩm áp dụng 2019,CV 123 Cục an toàn thực phẩm mới nhất,CV số 123 năm 2019 Cục an toàn thực phẩm,Công văn 123/ATTP-NDTT ngày

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!