Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/CĐBVN-QLPTNL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31866 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 120/KH-UBND triển khai thực hiện chuyển đổi số xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

120/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Chuyển đổi số xã phường thị trấn,Thực hiện chuyển đổi số xã phường thị trấn,Kế hoạch chuyển đổi số Yên Bái,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2022

2

Kế hoạch 120/KH-UBND về phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022

120/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Phục hồi triển du lịch Lào Cai 2022,Phát triển du lịch Lào Cai 2022,Phục hồi và phát triển du lịch 2022,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2022

3

Chương trình hành động 120/CTr-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

120/CTr-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU Thừa Thiên Huế,Chuyển đổi số Thừa Thiên Huế đến 2025,Chuyển đổi số Huế định hướng đến 2030,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

4

Kế hoạch 120/KH-UBND về thu và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

120/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước Bắc Kạn,Kế hoạch thu ngân sách nhà nước Bắc Kạn,Thực hiện thu ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

5

Quyết định 120/QĐ-BHXH về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

120/QD-BHXH,Quyết định 120 2022,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Chương trình tiết kiệm chống lãng phí 2022,Chương trình chống lãng phí của Bảo hiểm xã hội,Tài chính nhà nước BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2022

6

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2021

120/QD-UBND,Quyết định 120 2022,Tỉnh Ninh Bình,Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Ninh Bình 2021,Công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực tỉnh Ninh Bình,Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực tỉnh Ninh Bình 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

7

Quyết định 120/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 27 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

120/QD-CTN,Quyết định 120 2022,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch 27 công dân tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch 27 công dân cư trú tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 27 công dân tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

8

Quyết định 120/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

120/QD-BGTVT,Quyết định 120 2022,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ,Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh,Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

9

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch Dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

120/QD-UBND,Quyết định 120 2022,Tỉnh Tây Ninh,Kế hoạch Dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh,Kế hoạch Dân tộc thiểu số thuộc dự án quản lý đất,Dự án quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Tây Ninh,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2022

10

Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

120/NQ-HDND,Nghị quyết 120 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2020,Tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán ngân sách Thừa Thiên Huế 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

11

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 điều chỉnh Phụ lục 01 và Phụ lục 02 của Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

120/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Điều chỉnh Kế hoạch 92/KH-UBND Bình Định,Tổ chức biên soạn nội dung Giáo dục địa phương,Triển khai nội dung Giáo dục địa phương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

12

Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2021 quy định về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, trong năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do ảnh hưởng của dịch Covid-19

120/NQ-HDND,Nghị quyết 120 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ học phí đối với học sinh phổ thông công lập Khánh Hòa,Hỗ trợ học phí do ảnh hưởng dịch Covid19 tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

13

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định

120/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID19,Thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả COVID19,Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

14

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

120/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS tỉnh Thái Bình,Chấm dứt dịch bệnh AIDS tỉnh Thái Bình vào 2030,Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2021

15

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

120/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Giám sát hành vi lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước,Xử lý vi phạm trong doanh nghiệp nhà nước Quảng Ngãi,Xử lý tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước Quảng Ngãi,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

16

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 về thiết lập và bảo vệ "Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

120/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Thiết lập và bảo vệ Vùng xanh tỉnh Bạc Liêu,Thiết lập Vùng xanh trong phòng chống COVID19 Bạc Liêu,Bảo vệ Vùng xanh trong phòng chống COVID19 tỉnh Bạc Liêu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

17

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 về vận chuyển vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

120/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Vận chuyển vắc xin phòng chống Covid19 Bà Rịa Vũng Tàu,Vận chuyển vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng Vũng Tàu,Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid19 Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

18

Kế hoạch 120/KH-UBND triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

120/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Tuyên Quang,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công mức độ 4 trong cơ quan nhà nước Tuyên Quang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

19

Kế hoạch 120/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

120/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Hậu Giang,Triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 tỉnh Hậu Giang,Dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 Hậu Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

20

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 về tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

120/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Tăng cường năng lực quản lý chuyên ngành thú y Kiên Giang,Quản lý chuyên ngành thú y các cấp tỉnh Kiên Giang,Hệ thống cơ quan quản lý thú y các cấp tỉnh Kiên Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74