Tra cứu 120/2002/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20608 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn do Bộ Tài Chính ban hành

120/2002/TT-BTC,Thông tư 120 2002,Bộ Tài chính,In hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Phát hành hóa đơn,Quản lý hóa đơn,Hướng dẫn,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/2002/TT-BTC

Ban hành: 30/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

2

Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/2021/TT-BTC,Thông tư 120 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Mức thu một số khoản phí hỗ

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2021

3

Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

120/2020/TT-BTC,Thông tư 120 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Giao dịch cổ phiếu được niêm

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

4

Thông tư 120/2018/TT-BTC quy định về mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài

120/2018/TT-BTC,Thông tư 120 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2018/TT-BTC ngày 10/12/2018,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Đường cao tốc 2018,TT 120 Bộ

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

5

Thông tư 120/2016/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/2016/TT-BTC,Thông tư 120 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2016/TT-BTC ngày 14/07/2016,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ban hành: 14/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

6

Thông tư 120/2015/TT-BTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/2015/TT-BTC,Thông tư 120 2015,Bộ Tài chính,Tờ khai hải quan,Tờ khai hải quan xuất nhập cảnh,Mẫu chế độ in phát hành,Quản lý sử dụng Tờ khai hải quan,Người xuất nhập cảnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

7

Thông tư 120/2013/TT-BTC sửa đổi mô tả hàng hóa nhóm 9825 thuộc Chương 98 quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

120/2013/TT-BTC,Thông tư 120 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2013,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2013,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2013 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2013/TT-BTC ngày 27/08/2013 BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

8

Thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/2012/TT-BTC,Thông tư 120 2012,Bộ Tài chính,Suất chi đào tạo,Lưu học sinh Lào Campuchia,Diện Hiệp định,Học tập tại Việt Nam,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

9

Thông tư 120/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

120/2011/TT-BTC,Thông tư 120 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2011,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2011,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2011/TT-BTC ngày 16/08/2011,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2011

10

Thông tư 120/2010/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng phân bón tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

120/2010/TT-BTC,Thông tư 120 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2010,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2010,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2010 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2010/TT-BTC ngày 11/08/2010,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Mức thuế suất thuế nhập khẩu

Ban hành: 11/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

11

Thông tư 120/2009/TT-BTC hướng dẫn Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

120/2009/TT-BTC,Thông tư 120 2009,Bộ Tài chính,Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế,Kinh doanh bán hàng miễn thuế,Kinh doanh hàng miễn thuế,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2009

12

Thông tư 120/2008/TT-BTC hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

120/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Xây

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

13

Thông tư 120/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

120/2007/TT-BTC,Thông tư 120 2007,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Quyết toán kinh phí,Kinh phí điều tra,Vốn sự nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 120/2007/TT-BTC

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

14

Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

120/2020/TT-BQP,Thông tư 120 2020 Bộ Quốc phòng,Thông tư 120 năm 2020 Bộ Quốc phòng,Thông tư 120 Bộ Quốc phòng ban hành 2020,TT 120 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 120 Bộ Quốc phòng áp dụng 2020,TT 120 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 120 năm 2020 Bộ Quốc phòng,Thông tư 120/2020/TT-BQP ngày 06/10/2020,Thông tư 120 Bộ Quốc phòng về Kỹ thuật phi công tổ

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

15

Thông tư 120/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

120/2005/TT-BTC,Thông tư 120 2005,Bộ Tài chính,Thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê mặt nước,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư 120/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Bộ Tài chính ban hành

120/2004/TT-BTC,Thông tư 120 2004,Bộ Tài chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực kế toán,Xử phạt hành chính,Lĩnh vực kế toán,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/2004/TT-BTC

Ban hành: 15/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

17

Thông tư 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

120/2003/TT-BTC,Thông tư 120 2003,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/2003/TT-BTC

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

18

Quyết định 120/QĐ-BTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/QD-BTC,Quyết định 120 2014,Bộ Tài chính,Phổ biến giáo dục pháp luật,Phổ biến giáo dục pháp luật 2004 ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/QĐ-BTC

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

19

Thông tư 120/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo Dinitrotoluen sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 04:2016/BQP)

120/2016/TT-BQP,Thông tư 120 2016 Bộ Quốc phòng,Thông tư 120 năm 2016 Bộ Quốc phòng,Thông tư 120 Bộ Quốc phòng ban hành 2016,TT 120 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 120 Bộ Quốc phòng áp dụng 2016,TT 120 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 120 năm 2016 Bộ Quốc phòng,Thông tư 120/2016/TT-BQP ngày 30/08/2016,Thông tư 120 Bộ Quốc phòng về Quy trình kiểm định

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

20

Thông tư 120/1999/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

120/1999/TT-BTC,Thông tư 120 1999,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Kế toán doanh nghiệp,Hướng dẫn,Bổ sung,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120/1999/TT-BTC

Ban hành: 07/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!