Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/2008/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 255712 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2022,Bộ Tài chính,Nghị định sắp xếp lại xử lý tài sản công,Quy định sắp xếp lại xử lý tài sản công,Nghị định xử lý các loại tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

2

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2021,Bộ Tài chính,Thông tư quản lý số tiền thu được từ phí cho vay lại,Thông tư sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại,Thông tư quản lý sử dụng phần trích phí bảo lãnh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/10/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

3

Quyết định 12/2008/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2008/QD-BTC,Quyết định 12 2008,Bộ Tài chính,Giá bán xăng dầu,Giá xăng,Giá xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2008

4

Quyết định 12/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

12/QD-BTC,Quyết định 12 2021,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán,Công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Tài chính,Công bố thủ tục mới lĩnh vực chứng khoán,Chứng khoán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

5

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn luật,Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi ,Luật Kinh doanh bảo hiểm,Thương mại,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-BTC

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

6

Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2022/TT-BTC,Thông tư 12 2022,Bộ Tài chính,Mức chi nhiệm vụ xúc tiến quảng bá phát triển du lịch,Mức chi nhiệm vụ xúc tiến hỗ trợ phát triển du lịch,Mức chi hỗ trợ phát triển của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

7

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2019,Bộ Tài chính,Kinh doanh xổ số kiến thiết,Kinh doanh xổ số,Nguồn thu xổ số,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/VBHN-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

8

Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt do Bộ Tài chính ban hành

12/2021/TT-BTC,Thông tư 12 2021,Bộ Tài chính,Nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt,Khai phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt,Mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2021

9

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 18. Hiệu lực thi hành[12] Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính. Điều 19. Trách nhiệm thi hành 1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nội dung Thông tư này tới người nộp thuế

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

10

Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

12/2008/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 12 2008,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

11

Thông tư 12/2020/TT-BTC sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2020/TT-BTC,Thông tư 12 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động điện lực,Biểu mức thu phí,Cấp phép hoạt động điện lực ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2020/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

12

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) có căn cứ ban hành như sau: “Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HĐND Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2016,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Thông tư,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Sử dụng phí sử dụng đường bộ ,Thu phí sử dụng đường bộ,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/08/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

15

Thông tư 12/2019/TT-BTC quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2019/TT-BTC,Thông tư 12 2019,Bộ Tài chính,Ngân sách Nhà nước,Sử dụng ngân quỹ nhà nước,Quản lý ngân quỹ nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/TT-BTC

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

16

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 12 2015,Bộ Tài chính,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015,Văn bản hợp nhất 2015,Tính thuế thu nhập doanh nghiệp ,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất Nghị định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 26/05/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

17

Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2018/TT-BTC,Thông tư 12 2018,Bộ Tài chính,Giám sát tài chính,Đầu tư vốn nhà nước,Tổ chức tín dụng,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2018/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

18

Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

12/2017/TT-BTC,Thông tư 12 2017,Bộ Tài chính,Hỗ trợ vốn đầu tư,Bảo vệ môi trường,Sáng chế giải pháp hữu ích,Sự nghiệp môi trường,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

19

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Bộ Tài chính ban hành

theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 09 tháng 12 năm 2012. Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 văn bản nêu trên. 2 Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên

Ban hành: 27/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

20

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

12/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH1 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có

Ban hành: 30/10/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: