Tra cứu 117/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 117/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39030 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do Chính phủ ban hành

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2023 Chính phủ,Nghị quyết 117 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 117 Chính phủ ban hành 2023,NQ 117 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 117 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 117 Chính phủ mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/07/2023,Nghị quyết 117 Chính phủ về Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện 2023,NQ

Ban hành: 30/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2023

2

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 117/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi,

Ban hành: 25/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

3

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2020 xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp do Chính phủ ban hành

Số: 117/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

4

Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2019 Chính phủ,Nghị quyết 117 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 117 Chính phủ ban hành 2019,NQ 117 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 117 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 117 Chính phủ mới nhất,NQ số 117 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019,Nghị quyết 117 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2019,NQ 117 Chính phủ về

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

5

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/NQ-CP

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

6

Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2017 Chính phủ,Nghị quyết 117 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 117 Chính phủ ban hành 2017,NQ 117 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 117 Chính phủ áp dụng 2017,NQ 117 Chính phủ mới nhất,NQ số 117 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017,Nghị quyết 117 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2017,NQ 117 Chính phủ về

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

7

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2013,Chính phủ,Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam ,Tình hình kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

8

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2023 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 117 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Khánh Hòa về Danh mục dự

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2024

9

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2023 công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 117 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Sóc Trăng về công tác

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2023

10

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2023 về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 117 Tỉnh Quảng Trị ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Quảng Trị còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Quảng Trị áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Quảng Trị mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Quảng Trị,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 07/12/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Quảng Trị về hệ số điều

Ban hành: 07/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2024

11

Nghị quyết 117/NQ-HĐND về chấp thuận điều chỉnh danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đấ trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 117 Tỉnh Nam Định ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Nam Định áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Nam Định mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 03/11/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Nam Định về dự án chuyển mục

Ban hành: 03/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2023

12

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Tây Ninh,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Nghị quyết 117 Tỉnh Tây Ninh ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Tây Ninh còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Tây Ninh áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Tây Ninh mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Tây Ninh,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 02/10/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Tây Ninh về thông qua Quy hoạch

Ban hành: 02/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2023

13

Nghị quyết 117/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 117 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 14/07/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Hà Tĩnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế

Ban hành: 14/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2023

14

Nghị quyết 117/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 90/NQ-HĐND thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 117 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 15/06/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi Nghị

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2023

15

Nghị định 117/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022-2027

117/2022/ND-CP,Nghị định 117 2022 Chính phủ,Nghị định 117 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 117 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 117 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 117 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 117 Chính phủ mới nhất,NĐ số 117 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 117/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 117 Chính phủ về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu Việt Nam Vương quốc Anh

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

16

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch đầu tư phát triển 2022,Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

17

Nghị quyết 117/2023/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

117/2023/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 117 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 117 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,NQ 117 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,NQ 117 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất,NQ số 117 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 117/2023/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 117 Tỉnh Hà Tĩnh về chính sách hỗ trợ

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2023

18

Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

117/2021/ND-CP,Nghị định 117 2021 Chính phủ,Nghị định 117 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 117 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 117 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 117 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 117 Chính phủ mới nhất,NĐ số 117 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 117/2021/ND-CP ngày 22/12/2021,Nghị định 117 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP 2021,NĐ 117 Chính

Ban hành: 22/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

19

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2020 Tỉnh Long An,Nghị quyết 117 năm 2020 Tỉnh Long An,Nghị quyết 117 Tỉnh Long An ban hành 2020,NQ 117 Tỉnh Long An còn hiệu lực,NQ 117 Tỉnh Long An áp dụng 2020,NQ 117 Tỉnh Long An mới nhất,NQ số 117 năm 2020 Tỉnh Long An,Nghị quyết 117/NQ-HDND ngày 08/12/2020,Nghị quyết 117 Tỉnh Long An về Kế hoạch tài chính 5 năm

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2024

20

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

117/NQ-HDND,Nghị quyết 117 2020,Tỉnh Quảng Bình,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng rừng tỉnh Quảng Bình,Chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!