Tra cứu 113/2011/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 113/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 243154 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2009/TT-BTC, Thông tư 02/2010/TT-BTC và Thông tư 12/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

113/2011/TT-BTC,Thông tư 113 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2011,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2011,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Thuế thu nhập cá nhân 2011,TT

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2011

2

Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2021/TT-BTC,Thông tư 113 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Sửa đổi Thông tư

Ban hành: 15/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

3

Thông tư 113/2020/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2020/TT-BTC,Thông tư 113 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Kinh phí chi hoạt động giao

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

4

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2018/TT-BTC,Thông tư 113 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Đơn giá 2018,TT 113 Bộ Tài

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

5

Thông tư 113/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2017/TT-BTC,Thông tư 113 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Lệ phí đăng ký giao dịch bảo

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

6

Thông tư 113/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2015/TT-BTC,Thông tư 113 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2015/TT-BTC ngày 07/08/2015,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Công tác thú y 2015,TT 113 Bộ

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

7

Thông tư 113/2014/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC về mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2014/TT-BTC,Thông tư 113 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2014,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Thu phí qua cầu 2014,TT 113 Bộ

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

8

Thông tư 113/2012/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 nãm 2008; Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 113/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chi tiết hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2012

9

Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

113/2009/TT-BTC,Thông tư 113 2009,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp hộ chiếu,Thu lệ phí cấp hộ chiếu,Lệ phí cấp thị thực,Lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh,Lệ phí quá cảnh,Lệ phí cư trú,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

10

Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

113/2008/TT-BTC,Thông tư 113 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 113 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 113 Bộ Tài chính ban hành 2008,TT 113 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 113 Bộ Tài chính áp dụng 2008,TT 113 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 113 năm 2008 Bộ Tài chính,Thông tư 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008,Thông tư 113 Bộ Tài chính về Chi ngân sách qua Kho bạc Nhà

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

11

Thông tư 113/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

113/2007/TT-BTC,Thông tư 113 2007,Bộ Tài chính,Tự chủ tổ chức bộ máy,Tự chủ biên chế,Tự chủ tài chính,Tự chịu trách nhiệm về biên chế,Tự chịu trách nhiệm về tài chính,Đơn vị sự nghiệp công lập,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

12

Thông tư 113/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 66/2006/NĐ-CP về một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

113/2006/TT-BTC,Thông tư 113 2006,Bộ Tài chính,Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Phát triển ngành nghề nông thôn,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2006/TT-BTC

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

13

Thông tư 113/2005/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2005/TT-BTC,Thông tư 113 2005,Bộ Tài chính,Luật thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 113/2005/TT-BTC

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 113/2004/TT-BTC hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Tài chính ban hành

113/2004/TT-BTC,Thông tư 113 2004,Bộ Tài chính,Khóa sổ kế toán,Khóa sổ kế toán cuối năm,Báo cáo quyết toán ngân sách,Lập quyết toán ngân sách Nhà nước,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

15

Thông tư 113/2003/TT-BTC bổ sung Thông tư 98/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

113/2003/TT-BTC,Thông tư 113 2003,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế,Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư,Hướng dẫn,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

16

Thông tư 113/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

113/2002/TT-BTC,Thông tư 113 2002,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Bổ sung,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 16/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

17

Thông tư 113/2000/TT-BTC hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ tài chính ban hành

113/2000/TT-BTC,Thông tư 113 2000,Bộ Tài chính,Mức chi thí điểm,Dự án phát triển Giáo dục THCS,Chương trình Trung học cơ sở,Sách giáo khoa Trung học cơ sở,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

113/2016/TT-BQP,Thông tư 113 2016 Bộ Quốc phòng,Thông tư 113 năm 2016 Bộ Quốc phòng,Thông tư 113 Bộ Quốc phòng ban hành 2016,TT 113 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 113 Bộ Quốc phòng áp dụng 2016,TT 113 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 113 năm 2016 Bộ Quốc phòng,Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/08/2016,Thông tư 113 Bộ Quốc phòng về Quân nhân chuyên

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

19

Quyết định 2011/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2011/QD-BTC,Quyết định 2011 2022,Bộ Tài chính,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP,Phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ,Đảm bảo an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2022

20

Thông tư 113/2015/TT-BQP về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

113/2015/TT-BQP,Thông tư 113 2015 Bộ Quốc phòng,Thông tư 113 năm 2015 Bộ Quốc phòng,Thông tư 113 Bộ Quốc phòng ban hành 2015,TT 113 Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TT 113 Bộ Quốc phòng áp dụng 2015,TT 113 Bộ Quốc phòng mới nhất,TT số 113 năm 2015 Bộ Quốc phòng,Thông tư 113/2015/TT-BQP ngày 28/09/2015,Thông tư 113 Bộ Quốc phòng về Viện kiểm sát quân sự

Ban hành: 28/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!