Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 113/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 167670 văn bản

141

Thông tư 65/2011/TT-BTC về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản của Bộ Tài chính ban hành

65/2011/TT-BTC,Thông tư 65 2011,Bộ Tài chính,Hỗ trợ lãi suất vay vốn,Giảm tổn thất sau thu hoạch ,Cấp bù chênh lệch lãi suất,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2011

142

Thông tư 64/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2011/QĐ-TTg về thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

64/2011/TT-BTC,Thông tư 64 2011,Bộ Tài chính,Tiếp nhận bản khai hàng hóa chứng từ ,Thông quan điện tử ,Tàu biển nhập cảnh xuất cảnh ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2011

143

Thông tư 63/2011/TT-BTC quy định về áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ Tài chính ban hành

63/2011/TT-BTC,Thông tư 63 2011,Bộ Tài chính,Quản lý nhà nước về hải quan,Doanh nghiệp đủ điều kiện,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2011/TT-BTC

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

144

Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 10/2005/NĐ-CP qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC,Thông tư 61 2011,Bộ Tài chính,Cờ truyền thống hải quan,Cờ hiệu,Biểu tượng,Giấy chứng minh hải quan,Giấy chứng minh hải quan ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

145

Thông tư 59/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Tài chính ban hành

59/2011/TT-BTC,Thông tư 59 2011,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý biên chế,Tổng cục Thuế,Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 12/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

146

Thông tư 58/2011/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Bộ Tài chính ban hành

58/2011/TT-BTC,Thông tư 58 2011,Bộ Tài chính,Công tác điều tra thống kê,Quản lý sử dụng,Quyết toán kinh phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2011/TT-BTC

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2011

147

Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

57/2011/TT-BTC,Thông tư 57 2011,Bộ Tài chính,Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm

Ban hành: 05/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

148

Thông tư 56/2011/TT-BTC về hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

56/2011/TT-BTC,Thông tư 56 2011,Bộ Tài chính,Quản lý nợ công,Quản lý nợ nước ngoài,Giám sát nợ công ,Phương pháp tính toán chỉ tiêu giám sát,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

149

Thông tư 55/2011/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

55/2011/TT-BTC,Thông tư 55 2011,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo,Giá thị trường hàng hóa dịch vụ ,Giá hàng hóa nhập khẩu ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

150

Thông tư 54/2011/TT-BTC về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định 23/2011/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng

54/2011/TT-BTC,Thông tư 54 2011,Bộ Tài chính,Phương thức chi,Nhu cầu chi,Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung,Điều chỉnh trợ cấp,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

151

Thông tư 53/2011/TT-BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

53/2011/TT-BTC,Thông tư 53 2011,Bộ Tài chính,Mẫu biểu báo cáo,Công khai thông tin về nợ công ,Công khai thông tin về nợ nước ngoài ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2011/TT-BTC

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2011

152

Thông tư 51/2011/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

51/2011/TT-BTC,Thông tư 51 2011,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Mức thu phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

153

Thông tư 52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 21/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

52/2011/TT-BTC,Thông tư 52 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Gia hạn nộp thuế,Thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

154

Thông tư 50/2011/TT-BTC Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

50/2011/TT-BTC,Thông tư 50 2011,Bộ Tài chính,Vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Nguồn vốn ngân sách nhà nước,Biểu mẫu báo cáo,Chế độ báo cáo,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

155

Thông tư 49/2011/TT-BTC về sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BTC và Quyết định 122/2008/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành

49/2011/TT-BTC,Thông tư 49 2011,Bộ Tài chính,Quy trình tiếp công dân,Quy chế tiếp công dân,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

156

Thông tư 48/2011/TT-BTC về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn do Bộ Tài chính ban hành

48/2011/TT-BTC,Thông tư 48 2011,Bộ Tài chính,Phương thức chi,Trợ cấp khó khăn,Lực lượng vũ trang,Người hưởng lương hưu ,Hộ nghèo đời sống khó khăn ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

157

Thông tư 47/2011/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện do Bộ Tài chính ban hành

47/2011/TT-BTC,Thông tư 47 2011,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn ,Hoạt động sản xuất kinh doanh điện ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2011/TT-BTC

Ban hành: 07/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

158

Thông tư 46/2011/TT-BTC về quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

46/2011/TT-BTC,Thông tư 46 2011,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Mặt hàng dừa quả ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/2011/TT-BTC

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2011

159

Thông tư 45/2011/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

45/2011/TT-BTC,Thông tư 45 2011,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa vận tải đa phương thức,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 45/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

160

Thông tư 44/2011/TT-BTC về hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

44/2011/TT-BTC,Thông tư 44 2011,Bộ Tài chính,Công tác chống hàng giả ,Lĩnh vực hải quan,Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17