Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 113/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 167613 văn bản

101

Thông tư 110/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông tư 22 TC/KBNN hướng dẫn Quyết định 17/TTg về trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho đối tượng đã xử lý do Bộ Tài chính ban hành

110/2011/TT-BTC,Thông tư 110 2011,Bộ Tài chính,Trả lại vàng bạc tư trang tạm giữ,Đối tượng đã xử lý ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2011/TT-BTC

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2011

102

Thông tư 108/2011/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

108/2011/TT-BTC,Thông tư 108 2011,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Sửa đổi thuế xuất khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

103

Thông tư 107/2011/TT-BTC sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư 40/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 108/2007/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

107/2011/TT-BTC,Thông tư 107 2011,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Dự án hỗ trợ phát triển chính thức ,Vốn ODA,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 107/2011/TT-BTC

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2011

104

Thông tư 106/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Tài chính ban hành

106/2011/TT-BTC,Thông tư 106 2011,Bộ Tài chính,Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

105

Thông tư 105/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/2011/TT-BTC quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ Tài chính ban hành

105/2011/TT-BTC,Thông tư 105 2011,Bộ Tài chính,Quản lý nhà nước về hải quan,Doanh nghiệp đủ điều kiện,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2011/TT-BTC

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

106

Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

104/2011/TT-BTC,Thông tư 104 2011,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

107

Thông tư 103/2011/TT-BTC sửa đổi khoản 75 mục II Phụ lục III Thông tư 184/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

103/2011/TT-BTC,Thông tư 103 2011,Bộ Tài chính,Mặt hàng thép hợp kim ,Mức thuế suất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 103/2011/TT-BTC

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

108

Thông tư 102/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

102/2011/TT-BTC,Thông tư 102 2011,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Hạt đào lộn hột chưa bóc vỏ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/2011/TT-BTC

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

109

Thông tư 100/2011/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành

100/2011/TT-BTC,Thông tư 100 2011,Bộ Tài chính,Lệ phí xuất nhập cảnh,Phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam,Sản xuất hộ chiếu điện tử Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

110

Thông tư 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

99/2011/TT-BTC,Thông tư 99 2011,Bộ Tài chính,Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ,Quản lý tài chính,Xuất nhập khẩu,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 99/2011/TT-BTC

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2011

111

Thông tư 98/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2004/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành

98/2011/TT-BTC,Thông tư 98 2011,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2011

112

Thông tư 97/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập, xuất, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

97/2011/TT-BTC,Thông tư 97 2011,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp hộ chiếu,Lệ phí cấp thị thực,Lệ phí giấy tờ nhập xuất cảnh,Lệ phí quá cảnh,Lệ phí cư trú,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2011

113

Thông tư 95/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

95/2011/TT-BTC,Thông tư 95 2011,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Mặt hàng sắt thép phế liệu,Mặt hàng sắt thép phế thải ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

114

Thông tư 96/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành

96/2011/TT-BTC,Thông tư 96 2011,Bộ Tài chính,Chính sách tài chính,Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/2011/TT-BTC

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2011

115

Thông tư 94/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

94/2011/TT-BTC,Thông tư 94 2011,Bộ Tài chính,Thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê mặt nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 94/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

116

Thông tư 93/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

93/2011/TT-BTC,Thông tư 93 2011,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thu tiền sử dụng đất,Giá đất tính thu tiền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 93/2011/TT-BTC

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

117

Nghị định 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

113/2011/ND-CP,Nghị định 113 2011,Chính phủ,Hướng dẫn luật,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

118

Thông tư 92/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định 471/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

92/2011/TT-BTC,Thông tư 92 2011,Bộ Tài chính,Trợ cấp khó khăn,Người lao động trong doanh nghiệp ,Mức trợ cấp khó khăn ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

119

Thông tư 91/2011/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

91/2011/TT-BTC,Thông tư 91 2011,Bộ Tài chính,Sửa đổi mức thuế suất,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

120

Thông tư 90/2011/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng do Bộ Tài chính ban hành

90/2011/TT-BTC,Thông tư 90 2011,Bộ Tài chính,Miễn thuế xuất khẩu,Mặt hàng trầm hương ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22